Hírek

2006. jan 23.

Csak félsiker az Európai Parlamentben - 11 magyar képviselõ mondott nemet az állampolgárok és a környezet érdekeire

2006.01.23. Budapest, 2006. január 19. – A Magyar Természetvédõk Szövetsége üdvözli az Európai Parlament döntését, mellyel a társadalmi részvétel és az információkhoz való hozzáférés lehetõségei bõvültek. Egyúttal sajnálja, hogy a igazságszolgáltatáshoz való jog továbbra is korlátozott a civil szervezetek számára valamint, hogy egy kivétellel a magyar néppárti képviselõk az állampolgárok és a környezet érdekei ellen szavaztak.
2006. jan 01.

Megjelent a 2005. decemberi EU hírlevelünk

HÍRLEVÉLA Magyar Természetvédõk Szövetsége több éven keresztül, havonta jelentette meg az EU-Integráció hírlevelet, amelyben folyamatosan hírt adtunk a csatlakozás környezetvédelmi feladatairól és az EU aktuális környezetpolitikai, környezetvédelmi híreirõl, eseményeirõl. Az EU Integrációs hírlevél megjelentetését 2004. május 1-vel, amikor az Unió teljes jogú tagjává váltunk, befejeztük. Az azóta eltelt idõszakban azt érzékeltük, hogy az EU Integrációs hírlevelünk megszüntetésével egy ûr keletkezett, vagyis hiányzik egy olyan rendszeres kiadvány, amelyik az EU környezetpolitikájának aktuális kérdéseivel foglalkozik, hírt ad a környezetvédelem, természetvédelem aktuális ügyeirõl, civil környezetvédõ szervezetek véleményérõl, javaslatairól különbözõ kérdésekkel kapcsolatosan. Ezért határoztunk úgy, hogy "Hírek az Európai Unióból- Környezetpolitika és környezetvédelem" címmel új hírlevelet jelentetünk meg havi gyakorisággal, 500 példányban 12 oldalas terjedelemben. Elsõsorban civil környezetvédõ, természetvédõ szervezeteknek szánjuk, hogy jobban megismerjék és értsék a közös környezetvédelmi politikát, hiszen május 1-tõl döntõen a brüsszeli színen dõl el, hogy milyen keretek között végezzük itthon környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységünket. A hírlevélben szereplõ információkat döntõen nemzetközi kapcsolatainkon keresztül szerezzük, elsõsorban az Európai Környezetvédelmi Irodára (European Environmental Bureau, EEB) támaszkodva. Szándékunk, hogy több, rövidebb írás legyen egy-egy számban, de természetesen lesznek majd kivételek, amikor a tartalom fontossága miatt hosszabb terjedelemre lesz szükség. 2006. januárTartalom: AZ ÖKOSZISZTÉMÁK ÉS AZ EMBERI ÉLETMINÕSÉG - szintézis összefoglaló a döntéshozók részére (A Millenniumi ökoszisztéma-felmérési jelentés része (Millennium Ecosystem Assessment) Hírlevél letöltése    2005. decemberTartalom: Az Európai Bizottság nem üti meg a mércét a fenntartható fejlõdési stratégiával Kiotó eszméje végül erõre kapott Montrealban Reach - céltalan célbaérés? GMO hírek Génmódosítás-mentes övezet lett a Dél-dunántúli régió Rövidhírek: az európai tanács idei záró környezetvédelmi ülése Energiakérdések A bizottság lemondott az újrahasznosító uniós társadalomról: a rossz besorolás és a dereguláció az égetésnek kedvez Civil oldal: erdélyi tapasztalat-morzsák Egy civil felmérés néhány tanulsága Hírlevél letöltése2005. október-novemberTartalom: Utánunk a vízözön: az EU éghajlati találkozói kimenetele - kontra növekvõ éghajlati tudatosság Szénbefogás - és tárolás - egy technológia korlátai Forrásban a vegyi üst 2: javaslatok és viták- küszöbön - az EU új vegyianyag-szabályozása Az európai bizottság új iparpolitikai kezdeményezése Az agrárium és a vidékfejlesztés fõ kérdései - Gráf József miniszter a szeptember 29-iki környezetpolitikai fórumon GMO hírek: az európai bíróság hatályon kívül helyezte a génmódosított terményekre vonatkozó tilalmat - a bizottság sürgeti az EU-jogszabály felülvizsgálatát A bíróságok "következetlenek" az elovigyázatosság elvével kapcsolatban Atomenergia hírek Talaj - kérdések: a konzultáció támogatja az EU talaj-törvényét Mindenre van energiánk? Rövidhírek: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) értékeli az EU zöld törvényeinek hatékonyságát A kormányok megalakítják az unió zöldjogi hálózatát Gyengülõ környezeti jogi szabályozás? Köszönet az 1%-ért!
2005. dec 21.

Kerüljön nemzeti parki kezelésbe a Zengõ csúcsa!

2005.12.21. A Zengõ Koalíciót alkotó civil szervezetek kértek egy karácsonyi ajándékot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága számára. A Honvédelmi Minisztérium úgy néz ki támogatja az ötletet, így a Zengõ csúcs kikerülhet a HM kezelésébõl.
2005. dec 15.

Sokoldalúbb részvételt a Géntechnológiai Bizottságban! - Környezetvédõ, fogyasztóvédõ és gazdaszervezetek levele az Akadémia elnökéhez

2005.12.15. Budapest, 2005. december 15. - Hatvankét környezetvédõ, állatvédõ, fogyasztóvédelmi és gazdaszervezet, szervezetek levelet intézett aMagyar Tudományos Akadémia elnökéhez, amelyben azt kérték, hogy a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottságba az Akadémia által delegált öt szakértõ között csak a géntechnológiában érintett kutatók vegyenek részt, más tudományterületek képviselõi (például környezeti jogban, ökológiában és más releváns szakterületeken jártas akadémikusok) is helyet kapjanak a bizottsági munkában.
2005. dec 14.

Európai Tanács döntése: maradhatnak köztünk a káros vegyi anyagok

2005.12.14. A Levegõ Munkacsoport, a Magyar Természetvédõk Szövettsége és a WWF Magyarország, az európai környezet- és fogyasztóvédelmi civil szervezetekhez hasonlóan csalódottságuknak adnak hangot, hogy a mai napon az Európai Unió miniszteri Tanácsának ülésén a résztvevõk, a vegyi anyagok új szabályozásának (REACH) gyengítése mellett tették le a voksukat az emberi egészség és a környezet védelmével szemben.