Bankfigyelő

A Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat célja, hogy megelőzze a nemzetközi pénzügyi fejlesztési támogatások környezetileg és szociálisan káros hatásait és alternatív megoldási javaslatokkal segítse azt, illetve támogassa a társadalmi részvétel erősödését.

Az 1995-ben alakult KKE Bankfigyelő hálózat egy olyan nemzetközi civil szervezet, melynek jelenleg 12 országból vannak tagjai Közép- Kelet Európa és a Balkán térségéből (Bulgária, Belorusszia, Csehország, Észtország, Grúzia, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna). A hálózat célja, hogy figyelemmel kísérje a nemzetközi pénzügyi intézmények (pl.: Európai Beruházási Bank, EBRD) tevékenységét és működőképes, alternatív javaslatokkal álljon elő. A Magyar Természetvédők Szövetsége 2003-tól működik együtt a Bankfigyelő Hálózattal. 

A szervezet mára az egyik legerősebb környezetvédelmi hálózattá nőtte ki magát a közép-kelet-európai térségben. Tevékenységét elsősorban az energia, a közlekedés és az EU területén fejti ki, de foglalkozik a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos társadalmi részvétel és információhoz való hozzáférés erősítésével is. A hálózat tagjai részt vesznek a pénzügyi intézmények éves közgyűlésein, valamint folyamatosan egyeztetnek ezen szervezetek vezetőivel, alkalmazottaival nemzeti, regionális és nemzetközi szinten egyaránt.

Tevékenységeink:
  • A nemzetközi pénzügyi szervezetek működésével kapcsolatos információ gyűjtése és ezek terjesztése a régióban hírlevelek segítségével, amelyek bemutatják mivel foglalkoznak ezek a szervezetek.
  • Kapacitásépítés a civil szektor nemzeti képviselőivel, hogy javuljon a környezetvédelemmel kapcsolatos döntésekben való részvétel, illetve közös képzések, értékelések, publikációk jelenjenek meg a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatban.
  • Szoros kapcsolat építése a régióban lévő környezetvédelmi aktivistákkal és a nyugati jó gyakorlatok és tapasztalatok megismerése. 
  • A nemzetközi pénzügyi intézmények által támogatott projektekkel foglalkozó esettanulmányok készítése (ezen keresztül a támogatási elvek kritikájának megfogalmazása) és alternatív javaslatok készítése.
  • Képviseleti tevékenység a szállítás, az energia és az erdészet területén a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szemben. A Bankfigyelő tagszervezetei révén részt vesz az említett szervezetek éves közgyűlésein, illetve folyamatos egyeztetéseket kezdeményeznek ezek vezetőivel, alkalmazottaival.
  • Munkacsoportokba való rendeződés, mely elősegíti a fenti tevékenységek lehető legjobb színvonalon való elvégzését.

További információ a Bankfigyelő Hálózat honlapjánJelen vagyunk a facebookon és a twitteren. Videóink megtekinthetők a www.youtube.com/bankwatch videó-megosztón. A Bankfigyelő hálózat tagja és létrehozója a Counterbalance Koalíciónak

A Milliárdok a fenntarthatóságra? – Társadalmi részvétel erősítése az uniós források környezeti monitoringjában c. kétéves (2008-2010) programot 10.967.220 Ft-tal támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.
A program hozzájárult az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tevékenységek (EU forrásokkal kapcsolatos információk terjesztése, monitoring eredményei a Regionális politika és bankfigyelő programcsoport keretében) honlapon történő megjelenéséhez is.

A Regionális politika és bankfigyelő programcsoport keretében végrehajtott Transparency for state subsidies c. kétéves (2008-2010) projektet 60 000 USD-vel támogatta a Trust for Civil Society for CEE.

Legfrissebb kapcsolódó hír

Nemzeti Energia és klímaterv

Idén rögzíti a Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT-ben) és az új nemzeti energiastratégiában Magyarország, hogy milyen éghajlat- és energiapolitikai lépéseket és intézkedéseket tervez 2030-ig. A folyamatokhoz a Magyar Természetvédők Szövetsége és civil partnerei rendszeresen szakmai javaslatokat tesznek - március végi friss anyagainkat alább olvashatják. 

Az összes kapcsolódó program megtekintése »