A Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat – melynek az MTVSZ is tagja - régiónk legnagyobb alulról szerveződő környezetvédelemmel foglalkozó civil szövetsége.

A Bankfigyelő Hálózat célja, hogy figyelje a nemzetközi pénzügyi intézményeket, amelyek világszerte több száz milliárd eurónyi befektetésért felelősek minden évben. Az általunk megfigyelt bankok és pénzügyi alapok gyakran háttérben vannak, működésükről keveset tudni, miközben nagyon fontos szerepet töltenek be a világ fejlődésében.

Más civil szervezetekkel és helyi közösségekkel azért dolgozunk együtt, hogy feltárjuk befolyásukat, és ellensúlyt teremtsünk ellenőrizetlen hatalmukkal szemben.

Az 1995-ben alakult Bankfigyelőnek jelenleg 12 országból vannak tagjai Közép- Kelet Európa és a Balkán térségéből (Bulgária, Belorusszia, Csehország, Észtország, Grúzia, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna). A Magyar Természetvédők Szövetsége 2003-tól működik együtt a Bankfigyelő Hálózattal. 

A szervezet mára az egyik legerősebb környezetvédelmi hálózattá nőtte ki magát a közép-kelet-európai térségben. Tevékenységét elsősorban az energia, a közlekedés és az EU területén fejti ki, de foglalkozik a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos társadalmi részvétel és információhoz való hozzáférés erősítésével is. A hálózat tagjai részt vesznek a pénzügyi intézmények éves közgyűlésein, valamint folyamatosan egyeztetnek ezen szervezetek vezetőivel, alkalmazottaival nemzeti, regionális és nemzetközi szinten egyaránt.

Tevékenységeink:

  • A nemzetközi pénzügyi szervezetek működésével kapcsolatos információ gyűjtése és ezek terjesztése a régióban hírlevelek segítségével, amelyek bemutatják mivel foglalkoznak ezek a szervezetek.
  • Kapacitásépítés a civil szektor nemzeti képviselőivel, hogy javuljon a környezetvédelemmel kapcsolatos döntésekben való részvétel, illetve közös képzések, értékelések, publikációk jelenjenek meg a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatban.
  • Szoros kapcsolat építése a régióban lévő környezetvédelmi aktivistákkal és a nyugati jó gyakorlatok és tapasztalatok megismerése. 
  • A nemzetközi pénzügyi intézmények által támogatott projektekkel foglalkozó esettanulmányok készítése (ezen keresztül a támogatási elvek kritikájának megfogalmazása) és alternatív javaslatok készítése.
  • Képviseleti tevékenység a szállítás, az energia és az erdészet területén a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szemben. A Bankfigyelő tagszervezetei révén részt vesz az említett szervezetek éves közgyűlésein, illetve folyamatos egyeztetéseket kezdeményeznek ezek vezetőivel, alkalmazottaival.
  • Munkacsoportokba való rendeződés, mely elősegíti a fenti tevékenységek lehető legjobb színvonalon való elvégzését.

További információ a Bankfigyelő Hálózat honlapján, facebook és twitter oldalán. Videóink megtekinthetők a www.youtube.com/bankwatch videó-megosztón. A Bankfigyelő hálózat tagja és létrehozója a Counterbalance Koalíciónak

Hírek
2019. márc 28.
A készülő Nemzeti Energia- és Klímaterv folyamatában szakmai részvételünk

A készülő Nemzeti Energia- és Klímaterv folyamatában szakmai részvételünk

Idén rögzíti a Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT-ben) és az új nemzeti energiastratégiában Magyarország, hogy milyen éghajlat- és energiapolitikai lépéseket és intézkedéseket tervez 2030-ig. A folyamatokhoz a Magyar Természetvédők Szövetsége és civil partnerei rendszeresen szakmai javaslatokat tesznek - március végi friss anyagainkat alább olvashatják. 
Kiadványok

Bankfigyelő

Uniós finanszírozási kisokos - Hogyan állítsuk az EU éghajlatvédelmi alapjait a közjó szolgálatába?

Az online kiadvány közérthetően összefoglalja, miből áll össze az Unió költségvetése és a tagállami keretek, hogyan zajlik az új 2021-2027 közötti költségvetés tervezése és hogyan befolyásolhatjuk, hogy e közpénzeket éghajlatbarát célokra tervezzék és átlátható módon költse el az ország.

Bankfigyelő

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

E ténylap áttekinti a megújuló energiaforrások fejlesztését, az alapvető tudnivalókat, valamint helyüket az uniós politikában. Ismerteti továbbá a megújuló energiaforrásokat körülvevő tévhiteket, illetve előnyeiket és kockázataikat.