A Magyar Természetvédők Szövetsége három évtizede küzd a környezet és természet védelméért. Rá kellett jönnünk, hogy bolygónk pusztulása, a fajok kihalása, a zöldterületek eltűnése, a változó időjárás nem független a világban zajló egyéb folyamatoktól. Sajnos a pénzrendszer, a gazdasági érdekek elsőbbsége minden más szempontot, értéket háttérbe szorít.

Mi a probléma?

A gazdaság növekedésétől, a még több pénztől várjuk a környezeti és szociális problémák megoldását is, miközben lehet, hogy pont fordítva van: az anyagi javak előtérbe helyezése jelenti a probléma alapját. A természetet kizsákmányoljuk, hogy kiszolgáljuk a gazdaság igényeit, emellett és a pénzügyi rendszert is úgy alakítottuk ki, hogy kiszolgálja a gazdaság érdekeit, a vagyonosok további gazdagodását.

Mit akarunk?

Egy kiegyensúlyozott, fenntartható társadalomban minden érték a maga helyén, minden egyformán fontos. Nem lehet a pénzt, a gazdasági növekedést az egyetlen értékmérőnek megtenni. Ha a legfőbb érték az anyagi jólét, akkor annak következménye, hogy az ember gondolkodásában megjelenik a természet kizsákmányolása. A Pénz és fenntartható fejlődés programunk minden tevékenységének végső célja az, hogy az értékek helyükre kerüljenek, a anyagi jólét, helyett a jól-lét és az emberi boldogság legyen a fontos.

Alprogramok

Adóigazságosság

Az adóelkerülés jogszerű és jogszerűtlen formáival sokszor jóval nagyobb összegeket spórolnak meg a nemzetek feletti vállalatok és magánszemélyek, mint amennyi adót befizetnek. Programunk erről a kártékony rendszerről rántja le a leplet, és javasol megoldásokat.

Az elmúlt években több botrány is megmutatta a globális adócsalások rendszerét és mértékét, mely nagysága még a szakembereket is meglepte.

Adóigazságosság

Környezeti és gazdasági igazságosságot a nemzetközi fejlesztésbe! projekt

A projekt a környezeti és gazdasági igazságosság érvényesítésével foglalkozik a magyar és európai nemzetközi fejlesztési folyamatokban a magyar EU elnökséghez kapcsolódóan. Kampányt szervezünk, amely célja a társadalom, kiemelten a fiatalok tájékoztatása és mozgósítása a klímaigazságosságért a COP29 klímacsúcs alkalmával, a magyar EU elnökséget befolyásolva. Az Éghajlatvédelmi Szövetséggel együttműködve 50 iskola 10.000+ diákját és 200 tanárát mozgósítjuk, erőteljes közösségi média kampány kíséretében, legalább 300.000 eléréssel. A Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért hálózatot koordinálva hatunk arra, hogy az új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában erőteljesen jelenjen meg a nemzetközi fejlesztés és a globális igazságosság, Segítjük a globális igazságossági kérdésekkel foglalkozó nemzetközi civil szervezetek együttműködését a magyar EU elnökségi csapattal, kifejezetten a klímaigazságosság, az FfD folyamatok – és esetleg a biodiverzitás – ügyeiben. Ennek keretében szakpolitikai javaslatokat teszünk az asztalra, online és személyes találkozókat szervezünk, legfőképp az Eurodaddal és a CAN Europe-pal partnerségben.

Bankfigyelő

A Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat – melynek az MTVSZ is tagja - régiónk legnagyobb alulról szerveződő környezetvédelemmel foglalkozó civil szövetsége.

Bankfigyelő

Kereskedelmi egyezmények

Az Európai Unió által az elmúlt években tárgyalt kereskedelmi és befektetési egyezmények veszélybe sodorják mindazokat a vívmányokat, amelyeket a környezet- és természetvédelem terén az elmúlt években elértünk. Ezek az egyezmények a környezetvédelmi normák aláásása mellett különleges előjogokkal ruháznák fel a nemzetek feletti vállalatokat, például beperelhetik azokat az országokat, amelyek állampolgáraik egészsége, környezetünk védelme érdekében meghoznak bizonyos intézkedéseket.

 

Kereskedelmi egyezmények
Hírek
2023. márc 24.
Alkotmánybíróság: a banktitok nem írhatja felül a közérdekű adatok nyilvánosságát    - a természetvédők jogszabálytervezetet fognak kidolgozni

Alkotmánybíróság: a banktitok nem írhatja felül a közérdekű adatok nyilvánosságát - a természetvédők jogszabálytervezetet fognak kidolgozni

Az Alkotmánybíróság egy, a Magyar Természetvédők Szövetsége által benyújtott, Schiffer András ügyvéd által készített alkotmányjogi panasz ügyében ma közzétett döntésében kimondta, hogy az banktitok nem írhatja felül a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó alkotmányos jogot. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor alkotmányos mulasztást állapított meg, felhívva a figyelmet arra, hogy az érintett kérdéskörben érvényben lévő jogszabályok egymásnak ellentmondanak, és ezt a helyzetet Országgyűlésnek legkésőbb 2023. szeptember 30-ig rendeznie kell. Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége azért, hogy a jövőben ne lehessen a banktitok mögé bújni, a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása érdekében jogszabálytervezetet fog kidolgozni. 

Kiadványok

Pénzrendszerváltás

Az életigenlő gazdaságért füzet

A COVID-19 világjárvány sokakat ráébresztett arra a tényre, hogy globalizált életünk sérülékeny, nem fenntartható. A vírus terjedése nem lett volna ilyen veszélyes és gyors, ha nem lenne a gazdaság és az élet ennyire globalizált, másrészt a gazdasági hatásai sem lettek volna ilyen pusztítóak egy helyi erőforrásokra épülő rendszerben. A Magyar Természetvédők Szövetsége komplex javaslatcsomagot dolgozott ki egy fenntarthatóbb és ellenállóbb gazdaság kialakítása érdekében. A javaslatcsomag főbb elemeit tartalmazza ez a kiadvány.

Pénzrendszerváltás

Pénzrendszerváltást! füzet

Belátható, hogy a pénzrendszer anomáliáinak közvetlen hatása van fenntarhatóságra. Amelyik állam a GDP-je jelentős részét fordítja adósságvisszafizetésre, állandó növekedési kényszerben van, és elkerülhetetlenül a környezetre és társadalomra terheli e növekedés külső költségeit. A profitnövelésben érdekelt kereskedelmi bankok hitelezési politikái kevéssé veszik figyelembe a közérdeket, a gazdaságot a környezetileg és szociális káros beruházások felé terelik. Több jelentős nemzetközi kezdeményezés szerint a jelenlegi pénzrendszer fenntarthatóságra gyakorolt negatív hatásait jelentős mértékben kiküszöbölné, ha az országok bevezetnék az állami pénzrendszert. Ha elolvassák füzetünket rádöbbenhetnek, hogy miért is lenne alapvető fontosságú az állami pénzrendszer bevezetése.