Egy jobb Közös Agrárpolitikára van szükség!

Növeljük az érintettek és a lakosság ismereteit az új Közös Agrárpoltikával és az Európai Zöld Megállapodással kapcsolatban!

Mi is az a Közös Agrárpolitika?

A Közös Agrárpolitika az Európai Unió mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó politikája, amely az EU első közös pénzügyi eszköze volt 1962-ben. Ebben az időben a II. világháború után a politika egyik legfontosabb célja a növekvő európai népesség élelmiszerrel történő ellátása volt. Ezt a célt igen hamar elérte, sőt, az elmúlt évtizedekben már a túltermelés okoz egyre nagyobb környezeti és szociális problémákat.

A KAP számos alkalommal került már megújításra, 1992-ben esett át egy nagyobb reformfolyamaton, a legutóbbi reform pedig 2014-ben zajlott, amely a mostani, 2021-ben induló költségvetési ciklusban induló új Közös Agrárpolitikára is jelentős hatással lesz majd.

Jelenleg a Közös Agrárpolitika teszi ki az EU költségvetésének 40%-át, és ezzel együtt jelenti a legösszetettebb uniós politikáját, hiszen ennek kapcsán született a legtöbb uniós szintű döntés.

Mi a gond a jelenlegi politikával?

Napjainkra azonban a KAP a fentiek következtében az intenzív mezőgazdasági gyakorlatot támogatja, megszüntette a tényleges versenyt a piacokon, és jelentősen hozzájárul a gazdaságméretek növekedéséhez. Teszi ezt ahelyett, hogy egészséges élelmiszert biztosítana az európai lakosság számára, támogatná a vidéki közösségeket, és vonzóvá tenné a gazdálkodói életformát. A KAP nem járul hozzá a környezet védelméhez, a biológiai sokféleség megóvásához, az állatjólét fokozásához, az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez, és a déli félteke gazdálkodóinak boldogulásához.

Ennek ellenére a Közös Agrárpolitika kulcsfontosságú, hiszen az európai gazdáknak támogatásra van szükségük, hogy fel tudják venni a versenyt az Európán kívülről érkező, importtermékekkel, amelyeket igen gyakran olyan területekről származnak, ahol a termékkel kapcsolatos előírások lazábbak és a termelési költségek is alacsonyabbak.

Másodsorban a gazdálkodás nem csupán az élelmiszert biztosítja, hanem sok, mindannyiunk számára fontos dolgot köszönhetünk neki, mint pl. az alacsonyabb függőséget az importtermékektől, a vidéki területek, a táj megőrzését, a változatos gasztronómiai hagyományok megtartását. Ezek a szolgáltatások nem tükröződnek a termékek árában.

Harmadrészt a Közös Agrárpolitika kapcsán lehetőségünk van arra is, hogy közösen lépjünk fel az európai érdekek védelmében, az egyre növekvő globális agrobiznisszel szemben, annak érdekében, hogy megőrizzük élelmiszer-önrendelkezésünket, alkalmazkodjunk az éghajlatváltozás okozta hatásokhoz és megóvjuk a biológiai sokféleséget.

Milyen új politikára van szükség?

Ezért szükség van a KAP komoly, alapjait érintő reformjára, hogy valóban a közösség hasznára fordíthassuk költségvetését. Olyan politikává kell hogy váljon, amely minden gazdálkodó érdekét szolgálja, de emellett Európa lakosságának is hasznára válik. Ehhez azonban véget kell vetni az olyan támogatásoknak, amelyek nincsenek jó gazdálkodási gyakorlathoz kötve, és biztosítani kell a „közpénzt a közösség szolgálatáért” szemlélet megvalósulását. A 2020 utáni Közös Agrárpolitikának nagyobb átláthatósággal, az egyes intézkedéseket egymással összhangban kell megtervezni, és biztosítani kell azt is, hogy a gazdálkodók és a lakosság számára is könnyen átlátható, végrehajtható legyen.

Mit tervezünk ennek érdekében?

Több Föld Barátai szervezet közös kampányt indított Ausztriában, Csehországban, Dániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban és Spanyolországban “Indítsunk párbeszédet az Európai Zöld Megállapodás és a Közös Agrárpolitika mentén!” címmel. A projekt az érintett szakmai szervezetek és a lakosság mellett a fiatalokat is el szeretné érni, és be szeretné vonni az élelmiszerrel és mezőgazdasággal kapcsolatos párbeszédbe.

A 2021 augusztusa és 2022 júliusa között zajló tevékenységekkel növelni szeretnék az európai politikákkal – kiemelten az új Közös Agrápolitikával és az Európai Zöld Megállapodással - kapcsolatos ismereteket, célzott üzeneteket megfogalmazva az érintett szakmai csoportok és közvélemény számára.

Ennek érdekében Magyarországon többek között a következő tevékenységeket tervezzük:

  • Konferencia és vidéki fórumok az új Közös Agrárpolitikáról (KAP);
  • A KAP Magyar Nemzeti Stratégiai Tervének nyomonkövetése, befolyásolása;
  • Akciónapok szervezése a helyi élelmiszerek népszerűsítéséért;
  • Iskolai kampány, fókuszban a talaj;
  • Iskolazöldítő foglalkozások.

A projekt további eseményeiről, partnereiről a következő linken találhat információt angol nyelven:

https://friendsoftheearth.eu/news/new-common-agricultural-policy-cap-bringing-the-dialogue/

A projektet az Európai Unió IMCAP programja támogatta, de a honlapon szereplő információk nem tekinthetők az EU hivatalos álláspontjának, azért kizárólag az MTvSz felel. Projektszám: AGRI-101036310

Hírek
2022. júl 29.
Zárul a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos projektünk!

Zárul a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos projektünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarosan zárul az „Indítsunk párbeszédet az Európai Zöld Megállapodás és a Közös Agrárpolitika mentén!” című projektünk, amelynek célja az volt, hogy növeljük az érintettek és a lakosság ismereteit az új Közös Agrárpoltikával és az Európai Zöld Megállapodással kapcsolatban.

Kiadványok

Agrárpolitika

Vajon az új Közös Agrárpolitika előrelépést jelent a klímaigazságosság felé?

A Föld Barátai Európa utánajártak és a következőkre jutottak.