A Nemzeti Energia- és Klímaterv felülvizsgálata: most kell a jövőt átgondolni!

A Nemzeti Energia- és Klímaterv felülvizsgálata: most kell a jövőt átgondolni!

A Nemzeti Energia- és Klímatervet (NEKT) június 30-ig kell Magyarországnak mint uniós tagállamnak frissítenie. Ez jó lehetőség a középtávú hazai klíma- és energiapolitika irányainak, programjainak átgondolására, az energiaátmenet felgyorsítására. A most elindult „Együtt a másfél fokért” LIFE projekt keretében a Magyar Természetvédők Szövetsége a felülvizsgálati folyamatot szakmai javaslatokkal segíti. 

A klíma-, energia- és környezeti válságra komplex választ adó Nemzeti Energia- és Klímatervre (NEKT) van szükség. A középtávra (2030-ra, kitekintéssel 2040) szóló tervet nyárig kell az EU tagországainak frissíteniük. Repülőrajt szükséges, mert a NEKT hazai felülvizsgálata nehézkesen indul. Az előző tervhez viszonyított energia- és éghajlat-politikai eredményjelentést (többek között) Magyarország sem készítette el a március közepi határidőig. A sikeres tervezéshez és megvalósításhoz szakmai és társadalmi konszenzus a kulcs, ehhez pedig korai és érdemi konzultáció a különféle szektorokkal, köztük a civilekkel, ahogy az EU is előírja: amikor még minden lehetőség nyitva áll. 

A most hatályban lévő Nemzeti Energia- és Klímaterv 2019-20-as véleményezési folyamatában is részt vettek a civilszervezetek, köztük a MTVSZ. „Már 2022 őszén jeleztük az Energiaügyi Minisztériumnak, hogy készek vagyunk NEKT egyeztetésre. Sürgetjük, hogy a minisztérium mihamarabb, korai fázisban üljön le a civilekkel és a többi érintett érdekképviseleti szervezetekkel, szakmailag érdemben egyeztetni, továbbá építse be javaslatainkat a tervbe.” – mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem és energia programigazgatója.  

„A gyors energiaátmenet és ambiciózus éghajlatpolitika jelenti az utat a tiszta és megfizethető energia biztosításához. Az EU-forrásokon túl állami és magánforrásokat kell elkülöníteni egy komplex, széles körű lakásfelújítási programra, különösen az energiaszegénységben élő háztartásokra. A megújuló energia alapú energiaszerkezetre való átálláshoz a kormányzatnak kiszámítható jogi és pénzügyi keretet kell biztosítania. A kormánynak fel kell gyorsítania a dekarbonizációt - a gazdaság mai rekarbonizációja helyett.” - mondta Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem és energiaátmenet programfelelőse. 

A szervezet felhívja a figyelmet: a felülvizsgált magyar NEKT-re is vonatkoztatni kell azokat az elvárásokat, amelyeket a közép- és kelet-európai civilszervezetek fogalmaztak meg (1) az Együtt a másfél fokért projekt keretében: 

1. A friss tervben be kell mutatni, hogy a nyilvánosság véleményét hogyan vették figyelembe a terv felülvizsgálatakor. A végrehajtás az eddigieknél jobban, megfelelően monitorozandó. 

2. A középtávú (2030-as) üvegházgáz-kibocsátási-, energiahatékonysági-, és megújuló energia célokat ne "válságkezelési" megközelítéssel határozzák meg, hanem a nemzeti klímasemlegességi célnak (ld. magyar klímatörvény, 2050-re) és a hosszú távú stratégiáknak megfelelően alakítsák. 

3. A NEKT tartalmazzon egyedi és konkrét nemzeti pályákat – világos ütemtervvel és éves mérföldkövekkel. Az intézkedések zömének megvalósítása ne háruljon a jövő generációira, 2030 utánra. 

4. A NEKT írja le az egyes altémákra vonatkozó előrejelzéseket is (különböző forgatókönyvek). Ezek vegyék figyelembe a járulékos hasznokat is (pl. új munkahelyek, versenyképesség, egészségesebb környezet stb.). 

5. A NEKT adjon áttekintést a nemzeti-, uniós-, valamint a magánberuházási igényekről. Minden finanszírozást az energiatakarékos, megújuló energiaforrásokra való váltásra, a tiszta és fenntartható megoldásokra kell irányítani, a fosszilis-függés tartós csökkentéséhez. 

6. Ambiciózus energiahatékonysági szakpolitikák és intézkedések szerepeljenek a tervben, kiemelten az épületek energiamérlegének átfogó javítása. Csökkent energiaigény mellett a megújuló energiákra váltás arányaiban könnyebb.  

7. A fűtési ágazat dekarbonizációja, fosszilis tüzelőanyagoktól való mentesítése legyen kiemelt intézkedés, az emberek egészségének védelme érdekében. 

8. Tartalmaznia kell a tervezett szakpolitikák és intézkedések társadalmi-környezeti-gazdasági hatásait, beleértve a közösségi energiát és az energiaszegénység kezelését, "az egészségügyi, környezeti, foglalkoztatási, oktatási, szakképzési és társadalmi hatásokat, ide értve az igazságos átmenet (szénkivezetés) szempontjait". 

9. A NEKT frissítésekor figyelembe kell venni a térség országai közötti együttműködésből adódó változatos lehetőségeket, amelyek erősíthetik a nemzeti és európai energiabiztonságot. 

 

Együtt a másfél fokért  

A CAN Europe (Climate Action Network) vezetésével és 13 uniós országban, 14 civilszervezet részvételével indított “Együtt a másfél fokért” európai projekt szerint az ambiciózusabb nemzeti tervek elősegítik az üvegházgáz kibocsátás szükséges csökkentését, az energiaátmenet felgyorsítását. A LIFE TogetherFor1.5 projekt célja, hogy az EU éghajlatpolitikai fellépését összhangba hozza a Párizsi Megállapodás 1,5°C-os célkitűzésével, három éghajlat- és energiapolitikai lehetőségre építve: az EU szakpolitikák véglegesítésével és végrehajtásával (Irány az 55% csomag és REpowerEU), a Nemzeti Energia- és Klímatervek felülvizsgálatával, valamint a nemzeti hosszú távú (éghajlatvédelmi) stratégiák felülvizsgálatával. 

 

További információ magyarul: https://mtvsz.hu/together-for-1-5 és angolul: https://1point5.caneurope.org/ 

(1) https://mtvsz.hu/uploads/files/CAN-MTVSZ_CEE_NEKT-felulvizsg-civil-elvek-javaslatok_2023marc.pdf