A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint is meg kell újítani és erősíteni az oktatási rendszert

A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint is meg kell újítani és erősíteni az oktatási rendszert

A Magyar Természetvédők Szövetsége támogatja a pedagógusok követeléseit, mert látjuk, hogy közülük sokan milyen erőfeszítéseket tesznek a fenntarthatóság érdekében; sokszor erőn felül, anyagi támogatás nélkül, annak ellenére, hogy mennyire leterheltek a többi feladatukkal.

Köszönetet mondunk azoknak a pedagógusoknak, akikkel az elmúlt években és évtizedekben közösen dolgoztunk annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek környezettudatosabbak legyenek.

Akik erdei iskolákba vitték az osztályaikat, természetismereti táborokat szerveztek diákjaiknak annak ellenére, hogy ez a szokásos túlóráknál is több feladatot rótt rájuk, mert tudják, hogy:

- a természetben a gyerekek testközelben tanulhatják meg azt, amiről a tankönyvben csak olvasnak;

- az összefüggések megértésének és megértetésének ez az egyik legjobb módja;

- az osztályközösség kialakulásához többet ér egy nap az erdei iskolában, mint akár félév az iskolában;

- a tudáson kívül más képességei is fejlődnek itt a diákoknak;

- a gyerekeknek (és felnőtteknek) elengedhetetlenül szükségük van a természetre lelki fejlődésük és egyensúlyuk érdekében.

Akik tanórán vagy tanórán kívül részt vettek környezeti/fenntarthatóságra nevelési iskolai programokon, bár ez szintén plusz feladatokat jelentett számukra, mert tisztában vannak azzal, hogy:

- a diákokhoz ezek a programok közelebb hozzák a fenntarthatóság témakörét, így az nem tananyag lesz csupán, hanem a mindennapi élet része;

- a fenntarthatóság a mai és a jövő generációknak egyaránt feladata.

Akik részt vettek különböző képzéseinken és műhelymunkáinkon, mert:

- fontosnak érezték, hogy naprakész ismereteik legyenek a fenntarthatóság témaköréből;

- nyitottak voltak az új módszertanra, hogy érdekesebbé és színesebbé varázsolják a tanóráikat.

Akik biztatták, felkészítették és segítették a diákokat abban, hogy részt vegyenek különböző vetélkedőkön fenntarthatóság, természet- és környezetismeret témakörökben, mert tudják, hogy:

- a versenyek motiválják a diákokat a tudás megszerzésében;

- a játékos feladatok megoldása közben rengeteget tanulnak és ez a tudás jobban megmarad, mint a tankönyvben olvasott ismeretek.

Akik az iskolai életbe becsempészték a fenntarthatósági szemléletet és színesebbé tették a tanórákat és a mindennapokat, többek között:

- megünnepelték a környezetvédelmi jeles napokat;

- zöld klubot, szakkört, vetélkedőket szerveztek;

- iskolakertet alakították ki és együtt gondozták a gyerekekkel.

A természeti erőforrások túlzott mértékű használatával már most elvesszük a jövő generációk méltó életlehetőségeit. Legalább a megfelelő tudást, készségeket meg kellene számukra adni, hogy megküzdhessenek a felmerülő környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokkal. Ezt szolgáló oktatási rendszert és ehhez szükséges tanári munkakörülményeket kell mihamarabb megteremteni. Rendezni kell többek között a pedagógusok munkaterhelését, munkakörülményeit, a béreket és az intézményi körülményeket. Eközben az oktatás tartalmának, a tananyagnak az átalakítása is elkerülhetetlen.

A környezet- és természetvédő szervezetek eddig is erőn felül támogatták az oktatási intézményeket, tanárokat, diákokat, amit a továbbiakban is megteszünk, hogy első kézből megismerjék a fenntarthatósági problémákat és az azokra adandó egyéni, közösségi, valamint rendszerszintű megoldásokat.

 

Budapest, 2022. december 14.