Digitális mezőgazdaság vs. élelem-önrendelkezés konferencia előadásai

Digitális mezőgazdaság vs. élelem-önrendelkezés konferencia előadásai

A digitális technológiára gyakran tekintenek csodafegyverként. Az innovációhoz és számos globális kihívás kezeléséhez elengedhetetlen eszközként hivatkoznak rá, pedig az igazság ennél jóval összetettebb. Az új digitális technológiák mellett érvelők időnként ezt a nélkülözhetetlennek beállított narratívát használják fel nagyvállalati és politikai terveik terjesztésére, valamint a gazdasági és politikai hatalom megszilárdítására. Pedig a technológiák alkalmazása nem következmények nélküli. Fejlesztésük, értékesítésük és használatuk elválaszthatatlanul összefonódik különféle gazdasági és politikai érdekekkel, kulturális hatásokkal, ismeretekkel és emberi kapcsolatokkal. Ezt látjuk most a mezőgazdaságban is, ahol a biodigitális technológiák az európai (és a világ más területein élő) gazdák számára alapvető erőforrásokká vá nak, és befolyásolják a gazdálkodással kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseiket. Eközben azonban kulcsfontosságú dolgok veszhetnek el: fennáll a kockázata annak, hogy a gazdálkodói autonómia, a paraszti gazdálkodás és az agroökológia értékes ismeretei törlődnek a l egyszerűsített, adatvezérelt folyamatok előtérbe kerülése miatt.

A rendezvényen többek között az alábbi kérdéseket jártuk körül:

• Miként erősíti meg pozícióit a Big Tech az agráriumban, hol vannak súrlódási pontok az új digitális technológiák és az európai paraszti autonómia, illetve az agroökológiai gyakorlatok között Európában?

• Milyen hatást gyakorolnak a digitális technológiák a paraszti gazdálkodásra, beleértve az adatok aggregációját, valamint a paraszti tudás és autonómia csapdába ejtését és aláásását?• Milyen lehetséges stratégiákkal és módszerekkel állhatunk ellen kreatív módon a paraszti gazdálkodás és az élelmezési rendszerek óriáscégek által vezérelt digitalizációjának?

• Az adatok és a digitális technológiák fejleszthetik-e a gazdák ismereteit, innovatív megoldásait és a tapasztalatokon nyugvó döntéshozatali mechanizmusokat? Amennyiben igen, milyen feltételek mellett?

• Milyen jogi keretekre van szükség a gazdák, az őslakos népek, az élelmiszeripari dolgozók és más, vidéki területeken tevékenykedő emberek jogainak garantálásához, beleértve tudás- és innovációs rendszereiket, valamint technológiai önrendelkezésük biztosítását?

Az elhangzott előadások anyagai letölthetőek: 

Fidrich Róbert, programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége:

A Távirányítás és paraszti intelligencia - Az automatizált döntésekről, a hagyományos ismeretek eltűnéséről és a tudás mibenlétének változásáról c. kiadvány főbb megállapításainak ismertetése

- Podmaniczky László, ny. egyetemi docens, agrár-környezetgazdálkodási szakértő: Áldás vagy átok? Gondolatok a mezőgazdaság digitalizációjáról

- Pusztai Péter, tanszékvezető, egyetemi docens, MATE Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék: Digitalizált mezőgazdaság - kérdések, kockázatok, előnyök

 

A témához kapcsolódó ajánlott irodalom:

1) A gazdálkodás jövője - Adatóriásoktól a gazdák erejéig -- Innovációk, amelyekre szükségünk van a fenntartható élelmiszer- és mezőgazdasági rendszerekhez.

FoEE_Future_of_Farming_report_HUNGARIAN.pdf (mtvsz.hu)

2) Távirányítás és paraszti intelligencia - Az automatizált döntésekről, a hagyományos ismeretek eltűnéséről és a tudás mibenlétének változásáról

Taviranyitas_es_paraszti_intelligencia.pdf (mtvsz.hu)