Milyen lesz az új KAP?

Milyen lesz az új KAP?
 
Az új uniós költségvetési ciklusra jelentősen megújul az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) is. Az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament közötti háromoldalú megállapodás nyomán az új KAP keretei 2021 júliusában születtek meg. Ezen keretek mentén minden tagállam, így Magyarország számára is kötelező az EU-ból érkező mezőgazdasági és vidékfejlesztési források felhasználására vonatkozó tervet kidolgozniuk. Ez a KAP Stratégia Terv, amelyet a tagállamoknak 2021. december 31-ig kellett benyújtaniuk a Bizottság felé. Az új KAP 9 célkitűzést fogalmaz meg. 
 
 

Ezzel párhuzamosan az Európai Unió nyilvánosságra hozta az Európai Zöld Megállapodás részét képező „Termőföldtől az asztalig”, valamint a 2030-ig szóló Biodiverzitás Stratégiákat. 

A „Termőföldtől az asztalig” stratégia a következő célokat fogalmazta meg:  

Nem véletlenek ezek a célkitűzések, hiszen a mezőgazdasági termelés jelentős hatással bír az természeti ökoszisztémák állapotára, ezért nem kérdés, hogy a megszülető új Közös Agrárpolitikának figyelembe kell vennie a fenti uniós stratégiák célkitűzéseit. 

Az új KAP majdnem 270 milliárd eurót fog szétosztani több mint 6 millió farmer között a 2023 és 2027 közötti időszakban. Ennek a pénznek a kiosztása és elköltése képes lenne az élelmiszerellátási láncok újbóli kiegyensúlyozására és egy tisztességesebb mezőgazdasági szektor kialakítására a kisbirtokos termelők, a vidékfejlesztés és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok támogatásával. Vagy eszköze lehet az egyenlőtlenségek további elmélyítésének és a nagy, szennyező cégek és vállalatok támogatásának. 

Ha az Európai Zöld Megállapodást vesszük szemügyre, az látjuk, hogy bár megjelennek a KAP-ban is a Megállapodásban szereplő célkitűzések, azonban az azok elérését elősegítő intézkedések esetlegesek, nem mindig kötelező érvényűek, és kevés ösztönző került kidolgozásra annak érdekében, hogy a természetkímélő gazdálkodás vonzóvá váljon minél több gazda számára. 

A részletesebb értékelés itt olvasható.

 

Mint egy jelentős pénzügyi eszköz, amely nagyban befolyásolja az elkövetkezendő időszak agrár- és vidékfejlesztés elkövetkezendő évet, a Föld Barátai Európa szakértői megvizsgálták, hogy hogyan járul hozzá az új KAP a kitűzött éghajlatvédelmi célokhoz. Sajnos az új politika folytathatja az agrobiznisz támogatását, a kisgazdálkodók megélhetésének veszélyeztetését és úgy kezeli az igazságosságot és a fenntarthatóságot, mint lehetséges extrákat, nem mint a gazdálkodás jövőjének alapvető részeit. Továbbra is a nagygazdaságok kapják a pénzek nagy részét, a klíma- és környezetvédelmi intézkedések választhatók, nem kötelezőek, és rengeteg kibúvó van, amellyel a tagállamok elodázhatják egy-egy intézkedés bevezetését. 

Ha többet szeretne megtudni erről, olvassa el ezzel kapcsolatos kiadványunkat.

 

Ezek után a tagállamoké a felelősség, hogy olyan Nemzeti Stratégiai Terveket készítsenek és alkalmazzanak, melyek meghaladják a gyenge KAP kötelezettségeket, és hogy az elérhető forrásokat az igazságosság és fenntarthatóság támogatására használják. A következő években dől el: olyan utat választunk, ami tovább vezet a nagyobb egyenlőtlenségek és a környezeti pusztulás felé vagy olyat, amely megvédi az igazságosságot, az éghajlatot és az általunk szorgalmazott gazdálkodás jövőjét.

Az új KAP, a Közös Agrárpolitika: mit kap(hat) a gazda? 

 

Programunk az Európai Unió IMCAP programja társfinanszírozásával valósult meg. Azok tartalma kizárólag a szervezők álláspontját tükrözi, és kizárólag ők tartoznak érte felelősséggel. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne szereplő információk bárminemű felhasználásáért.