ReGenerate Life+ projekt 2021-2023

ReGenerate Life+ projekt 2021-2023

LIFE RegENERate: Szénkivezetés és energia-átalakítás a szénrégiókban és a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NECP)

A projekt célja, hogy a közép- és kelet-európai országok érdemben hozzá tudjanak járulni az Európai Unió „nettó nulla kibocsátás” jövőképéhez és a karbonsemleges Európa létrejöttéhez. Célunk, hogy a közép- és kelet-európai térség ambiciózusabb és hatékonyabb éghajlat- és energiapolitikát alakítson ki és valósítson meg, amelyben a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása, az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia térnyerésének támogatása kulcsfontosságú.

 


 

A projekt a Közép-kelet-európai Bankfigyelő Hálózat (Bankwatch) méltányos átállás/igazságos átmenet és energiaátmenet terén végzett munkájára épül. Elmélyíti az érdekelt felekkel folytatott korábbi együttműködést, hogy proaktívan részt vegyen az irányítási eszközök kidolgozásában, és pénzügyi eszközöket biztosítson a nemzeti és regionális energia- és klímatervek végrehajtásához.

A projekt keretében a résztvevő országokban továbbfejlesztjük a Nemzeti Energia- és Klímaterv helyi szintű tervezésbe való integrálását, hogy a közösség által irányított folyamat révén az éghajlati célkitűzések kerüljenek a fókuszba. Ezek a meglévő együttműködések kulcsfontosságú részét képezik a céljaink eléréséhez szükséges eszközöknek.

Projekt adatok:

Kezdés dátuma: 01/01/2021 

Befejezés dátuma: 31/12/2023

A finanszírozás forrása: LIFE program

A projekt teljes értéke: 1 303 239 euró

A projekt a következő tagállam(ok)ban és régió(k)ban vagy más országokban kerül végrehajtásra:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia.

A projekt fő célkitűzései:

  • Az éghajlatváltozásról és az energetikai átállásról szóló többszintű és többoldalú párbeszéd kialakítása és támogatása a célzott közép- és kelet-európai országokban, valamint az országok éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek javítása a 2023-ra vonatkozó Nemzeti Energia- és Klímatervek felülvizsgálatában.
  • A helyi tervezési stratégiák uniós éghajlati célkitűzéseinek kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása, különösen a fosszilisokat kivezető gazdasági régiókban.
  • Nemzetközi tapasztalatcsere és együttműködés kialakítása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelésre áttérés, és a regionális és helyi szintű tudásbázis megteremtése érdekében.