Küldöttgyűlés

Meghívó

a Magyar Természetvédők Szövetsége

Küldöttgyűlésére

A Küldöttgyűlés

  • ideje: 2023. szeptember hó 30. (szombat) 13:30
  • helyszíne: Reflex Ökológiai Központ (8556 Pápateszér, Farkas hegy 16.)

Napirendi pontok:

  1. A Küldöttgyűlés napirendjének meghatározása
  2. A Szövetség vezető testületeinek általános beszámolója
  3. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása (társelnökök, ügyvezető elnök, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági elnök, felügyelő bizottsági tagok)
  4. A módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
  5. Egyebek

Ha a Küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt Küldöttgyűlés a jelenlévők számától függetlenül a jelen Meghívóban szereplő napirendi pontokban határozatképes. A megismételt Küldöttgyűlés ideje 2023. szeptember hó 30. (szombat) 14:00

Kérjük tagszervezeteinket, hogy a küldöttek az aláírt megbízólevelet előzetesen küldjék el elektronikusan az info@mtvsz.hu címre legkésőbb 2023. szeptember 29-ig!

A Küldöttgyűlés anyagai a www.mtvsz.hu/kuldottgyules oldalról letölthetőek, az anyagokat folyamatosan töltjük fel az oldalra. Aki nem tudja letölteni az anyagokat, kérjük, jelezze az MTVSZ elérhetőségein és számára postázzuk az anyagokat.

Alapszabályunk rendelkezik a Küldöttgyűlés tagjainak megválasztásáról, amely szerint tagszervezeteink

10 –100                        fős taglétszámú szervezet esetén              1 küldöttet

101 –500                      fős taglétszámú szervezet esetén              3 küldöttet

501 – 1000                    fős taglétszámú szervezet esetén              6 küldöttet

1001 – 10 000               fős taglétszámú szervezet esetén            16 küldöttet

10 000                          főt meghaladó taglétszámú szervezet      30 küldöttet

delegálhatnak a Küldöttgyűlésre.

Magánszemély tagjaink küldötteiket az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen választhatják meg.

 

Budapest, 2023. szeptember hó 15.

 

Éger Ákos

ügyvezető elnök

 

Meghívó:

2023. évi rendkívüli MTVSZ Küldöttgyűlés meghívó

Megbízólevél:

Megbízólevél minta

Mellékletek:

Alapszabálymódosítás