Szabályozási tesztkörnyezet bevezetése nyithatná meg az utat a társasházi naperőművi energiamegosztás előtt

Szabályozási tesztkörnyezet bevezetése nyithatná meg az utat a társasházi naperőművi energiamegosztás előtt

Az energetikai szabályozási tesztkörnyezet lehetővé tenné a társasházi napelemes rendszerek egyszerűbb, költséghatékony mérési és elszámolási megoldásainak tesztelését. A szabályozási tesztkörnyezetről szóló MEKH rendelet tervezete több mint egy éve elkészült, de a mai napig nem hirdették ki.  

A villamos energiáról szóló törvény 2022. szeptember 1-jétől teszi lehetővé, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtessen. 2022 tavaszától, a beérkezett javaslatok nyomán a MEKH el is készítette a rendelettervezetet, de az a mai napig nem került kihirdetésre. 
 

A Magyar Természetvédők Szövetsége, mint az egyik első energiaközösség, a Közösségi Energia Szolgáltató alapítója sürgeti a szabályozási tesztkörnyezet bevezetését és kéri az Országgyűlést, lépjen fel ennek érdekében, amikor tárgyalja a közeljövőben a MEKH éves beszámolóját. 

 

Miért lenne előnyös a társasházi naperőművek elterjedése? 
 

- A társasházban élők milliói eddig kimaradtak a napelem-boomból, miközben több százezer családi ház tetejére telepítettek különböző támogatásokkal ösztönzött háztartási méretű kiserőművet (HMKE). 

- A társasházak tetején a HMKE méretű (max. 50kWp) naperőművekben megtermelhető villamosenergia nagy valószínűséggel napközben is elfogy a társasházon belül, így nem terheli a közcélú hálózatot, nem lenne szükség újabb hálózatfejlesztési beruházásokra, sőt lehetőséget biztosíthatna a fosszilis energiát kiváltó áramigények (villanybojlerek, hőszivattyúk, e-töltők) kielégítésére is. 

- Az éves szaldó helyett bevezetésre kerülő bruttó elszámolás az önfogyasztás maximalizálására ösztönöz, erre egy épületen belül lehetőség lenne, ha nem csak a társasház közös mérőjén, hanem a többi háztartás, üzlethelyiség mérőjén is jóvá írható lenne a társasház tetején termelt villamosenergia. 

 

„A társasházi naperőművek elterjedésével többmillió, társasházban élő állampolgár számára is megnyílna a lehetőség, hogy részt vegyen a zöld energia átmenetben, passzív áramfogyasztóból zöld áramot termelő és fogyasztó aktív felhasználóvá váljon” – nyilatkozta Szalkai Lőrincz Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetsége közösségi energia munkatársa. 

 

Miért van ehhez szükség a szabályozási tesztkörnyezetre? 
 

- A szabályozási tesztkörnyezet lehetővé tenné a jelenleg hatályos, a MEKH által elfogadott hálózati és kereskedelmi üzletszabályzatoktól eltérő, újszerű energetikai megoldások tesztelését 2-4 éves időtartamban. 

- Az éves szaldó helyett bevezetésre kerülő bruttó elszámoláshoz szükség van okosmérők telepítésére, mérési modellektől függően legalább kettőre, de ideálisan az összes fogyasztónál. Ha a jelenlegi szabályozásnak megfelelően mindegyiknél szabványos mérőhely kialakítására lenne szükség, akkor ezek költsége akár 10 éves áramdíjat is meghaladhatja egy-egy háztartás esetében, ami soha nem térülne meg. 

- Az egyetemes szolgáltatást nyújtó áramszolgáltató elszámolási rendszere több éves fejlesztéssel tehető csak alkalmassá arra, hogy több háztartás között egy adott képlet alapján felossza a társasházi napelem termelését. Ez kiváltható lenne alternatív elszámolási megoldásokkal. 

- A sikeres kísérleti projektek újszerű mérési és elszámolási megoldásai alapjai lehetnek az új szabályozásnak, megnyitva ezzel az utat a társasházi naperőművek széleskörű elterjedéséhez. 

 

„A társadalmi egyeztetés folyamán a MEKH úgy nyilatkozott, hogy terveik szerint bizonyos témákra hirdetnék meg a szabályozási tesztkörnyezetet. A társasházi villamosenergia-megosztás lehetne az egyik első ilyen téma, ahol többféle mérési, elszámolási modellt is kidolgoztak már az érintett szereplők, de ezeket csak a jelenlegi szabályoktól való eltéréssel lehetne tesztelni.” – mondta Kovács Bence, a Magyar Természetvédők Szövetsége közösségi energia szakértője.
 

„A MEKH-nek, mint a Kormánytól független szabályozó hatóságnak az Országgyűlés felé van beszámolási kötelezettsége. Minden év május végéig nyújtja be a Parlamentnek beszámolóját az előző évi tevékenységéről. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az Országgyűlés, mint a MEKH-et felügyelő szerv számon kérje, miért nem hirdették még ki a 2022-ben már kidolgozott MEKH rendeletet az energetikai szabályozási tesztkörnyezet létrehozásáról.” – tette hozzá Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke és a Közösségi Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője.  

***************** 

 

Háttéranyagok, további hivatkozások: 

A Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) energetikai szabályozási tesztkörnyezetre vonatkozó, 2022 szeptemberében hatályba lépő paragrafusa: 

ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

114/I. § (1) A Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy ösztönözze és támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését, amelyek elősegíthetik a villamosenergia-rendszer fenntarthatóságának, költséghatékony működtetésének, a fogyasztói igények megfelelő ellátásának vagy az ellátásbiztonság növelését. 

 (2) Energetikai innovációs teljesítmény bármely olyan, műszakilag és üzletileg megalapozott termék, szolgáltatás, technológia, üzleti modell vagy más újítás létrehozása vagy hazai átvétele, ami Magyarországon még nem terjedt el. 

 (3) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételre irányuló kérelmet a Hivatal bírálja el az e törvény és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott szabályok alapján. A Hivatal az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt engedélyezi, ha a kérelemben foglalt innovációs teljesítmény megfelel az (1) bekezdésben és a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott feltételeknek és nem veszélyezteti a villamosenergia-ellátás biztonságát. 

(4) A (3) bekezdés szerinti engedélyezés tekintetében a határozat tartalmazza 

 a) a Hivatal elnökének rendeletében, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt egyes rendelkezésektől való eltérés lehetőségét, az eltérés időbeli, tárgyi és területi hatályát, valamint 

 b) a kérelmező azon kötelezettségét, hogy a Hivatal elnökének rendeletében és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak alapján, a határozatban foglalt eltérésekkel tegyen eleget. 

 (5) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt a Hivatal legfeljebb 24 hónapra engedélyezi, ami kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további 24 hónappal meghosszabbítható, ha a (3) bekezdésben foglalt feltételek továbbra is fennállnak. Az engedélyt a Hivatal visszavonja, ha megállapítja, hogy 

 a) az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben résztvevő megsértette a határozatban foglaltakat vagy 

 b) a (3) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn. 

 (6) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a 177/A. §-ban szabályozott mintaprojekteket. 

******* 

2022. május 19. MEKH hír: Energetikai innovációk teszteléséhez vár ötleteket a MEKH: 
https://mekh.hu/energetikai-innovaciok-tesztelesehez-var-otleteket-a-mekh 

2022. szeptember 7. MEKH hír: 
Harminc innovációs javaslat érkezett a szabályozási tesztkörnyezet kialakításához 
https://mekh.hu/harminc-innovacios-javaslat-erkezett-a-szabalyozasi-tesztkornyezet-kialakitasahoz 

A MEKH legutóbbi, 2022. évi beszámolója (B/3062 ügyiratszám) : 

a MEKH honlapján

a Parlament honlapján

Közösségi energia tudástér: https://tudaster.kozenergia.hu 

KESZ Közösségi Energia Szolgáltató honlapja: https://kesz.kozenergia.hu