Hiába az újratervezés – nem előrelépés a természetvédők szerint az új terv a Kenderföldeken!

Hiába az újratervezés – nem előrelépés a természetvédők szerint az új terv a Kenderföldeken!
Miután az előző terveket elutasította a kormányhivatal, a befektető jelentősen átalakította a Tihanyi Kenderföldekre tervezett beruházás elképzeléseit. Ez inkább településrendezési szempontokat érint, sőt, az eljárási könnyítések miatt visszalépésnek is tekinthető, ugyanis a természeti szempontokat továbbra sem veszi figyelembe.

Az új tervek megjelenése után rohamléptekben elfogadott döntések előtt a Magyar Természetvédők Szövetsége felhívta a Tihanyi Önkormányzat képviselő-testületének figyelmét a módosításokkal kapcsolatos problémákra a település és a befektető között tervezett új megállapodással kapcsolatban.

 

 

Az eheti gazdasági bizottság ülésen és az azt követő képviselő-testületi ülésen társadalmi nyomásra születtek ugyan vállalások a településrendezési szerződés tartalmát illetően a befektető részéről, valamint módosult az elfogadott határozat szövege is, így a szerződés megkötését annak elkészültekor a képviselő-testület jóváhagyásához kötötték. Abban viszont nem történt változás, hogy a módosítást ne egy úgynevezett egyszerűsített eljárásban tárgyalják, amely jóval rövidebb időt biztosít a társadalmi egyeztetésre és a szakhatósági vizsgálatok lefolytatására. Felhívtuk arra is a figyelmet, hogy az új tanulmányterv helytelen megközelítéssel, a védett státuszt el nem ismerve készült, és így is fogadták el. 

Az elfogadott kérelem látszólag a kompromisszumot keresi, mikor egy új, telekfelosztás által létrejövő családi házas beépítést lát elképzelhetőnek az eddig tervezett apartmanházak helyett. 

Szervezetünk - amely régóta figyelemmel kíséri a tihanyi Kenderföldek sorsát, és helyiekkel közösen fellép az indokolatlan méretű és a védett területet, valamint a Balatont károsító fejlesztések megvalósulása ellen - jelen esetben is fontosnak tartja felhívni a figyelmet, hogy   a természeti szempontokat továbbra is teljesen figyelmen kívül hagyják - foglalta össze Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.

A módosítási kérelem elfogadását követően elindul az eljárás annak érdekében, hogy a két nagyobb részből álló, 5,5 hektáros területet a jövőben 1000 négyzetméteres telkekre oszthassák fel. Így a fejlesztés a továbbiakban mentesülne a szigorú, átlátható és véleményezhető környezeti vizsgálatok elvégzése alól. Az így létrejövő telkeken 45 darab, egyenként 180 négyzetméter alapterületű három szintes ikerház megépítését tenné lehetővé a módosítani kívánt szabályozás. A terv a kompromisszum jegyében lemondana az eddig engedélyezett negyedik szintről, 9 méterre csökkentve az engedélyezett maximális homlokzatmagasságot. A beépített terület azonban nem változik lényegesen. A létrejövő új telkeket a helyszínen felhalmozott hatalmas mennyiségű inert hulladékkal, építési törmelékkel kívánják feltölteni.

A feltöltéssel teljes mértékben tönkretennék a Kenderföldeket, mint élőhelyet, a telkeken létrehozott kerítések ugyanis ellehetetlenítik a vadak mozgását. Fák és cserjék hiányában a terület gazdag madárvilága kénytelen lenne máshova költözni. Attól, hogy egy szinttel csökkentik a beépíthetőséget nem lesz a terv kedvezőbb az élővilág számára, hiszen ugyanolyan alapterületen tudnának épületeket elhelyezni, mint eddig. Sőt, a bevallott szándék szerint nagyjából ugyanannyi hasznos alapterületet kívánnak létrehozni, mint az előző társasházas beépítési forma alkalmával, vagyis 25.000 négyzetmétert. A teljes képhez tartozik, hogy az elmúlt alkalommal 2 hektárt szabadon hagytak további beépítések céljára, de ez sem változtat azon a tényen, hogy szinte ugyanannyi terület lenne beépíthető. A természetvédelem szempontjából pedig csekély a különbség, hogy 3 vagy 4 szintes-e a ház, ami az élőhelyre épül. A társasházi formánál is túlságosan megengedőnek számító 55 százalékos beépítési mutatóban sem történt változás.

Ezért fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy ez a kompromisszumnak nevezett terv a telekfelosztás miatt átláthatatlan, a tervezés és építés során nagyobb szabadságot biztosít, így az élővilágra és a tóra legalább annyira káros, mint elődje.

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége a következő levelet küldte a döntés előtt Tihany Önkormányzatának képviselő-testületének tagjai számára:

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége képviseletében, annak ügyvezető elnökeként keresem, mely szervezet helyi közösségekkel közösen évek óta foglalkozik a tihanyi Kenderföldeken tervezett fejlesztésekkel. A területtel kapcsolatos beadványainkat, fellebbezéseinket eddig minden illetékes fórum - kormányhivatal, bíróság - elfogadta, azoknak igazat adott. Egy aktuális döntéssel kapcsolatban szeretnénk jelezni Ön számára a problémákat, ezzel együtt a döntés elhalasztását kérve.

 

A 2023. november 30-i képviselő-testületi ülés napirendjén szerepel egy településrendezési eljárás megindításáról szóló előterjesztés a Félsziget Resort Kft. kérelmére. Az indokolatlan sietséggel meghozni kívánt határozat egyebek mellett az ú.n. Településrendezési Szerződés megkötésére is felhatalmazza a polgármestert. Az 419/2021. Korm. rendelet  19. § (1) a) pontja egyértelműen kimondja, hogy Telepítési Tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megalapozásához. Egy ilyen tanulmánytervet készülnek önök elfogadni, ezzel felhatalmazva a polgármestert egy ma még nem ismert tartalmú szerződés megkötésére. Véleményem szerint a benyújtott tanulmányterv a megkötendő szerződés megalapozására az alább ismertetett ok miatt nem alkalmas:

 

A tanulmányterv 1., a helyszínt ismertető oldalán az alábbi - helytelen - megállapítást teszi:

 

"A terület védettség alatt nem áll, azonban mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vonzáskörzetében lévő terület kiemelt fontosságú. Ennek ellenére jelenleg a telek északi zónájának egy része a korábbi időszakokban építési törmelékkel feltöltésre került, később megjelentek zöld és kommunális hulladékok is."

 

A megállapítás helytelen, mivel az alapállapotban felépítmény nélküli ingatlan – miként Tihany egész közigazgatási területe – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, vagyis védett természeti területen fekszik. Kimondható, hogy a Telepítési Tanulmányterv helytelen, a terület védett státuszát teljes mértékben figyelmen kívül hagyó szempontok szerint készült, ezért az megtárgyalásra, elfogadásra alkalmatlan.

 

Ezúton kérem Önt, hogy napirendre kerülés esetén szíveskedjen nemlegesen szavazni, esetleg előzetesen próbálja ajánlani képviselőtársainak a kérés megtárgyalásának napirendről való levételét, legalábbis addig, ameddig a kérelmező egy új, a természet érdekeit, a terület védett státuszát a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő tanulmánytervet nem készít