Elérhetőek - Az európai zöld megállapodás és a biodiverzitás műhelykonferencia - előadásai

Elérhetőek  - Az európai zöld megállapodás és a biodiverzitás műhelykonferencia - előadásai

2023. április 14-én, pénteken a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében  került megrendezésre  "Az európai zöld megállapodás és a biodiverzitás műhelykonferencia". 

Az  esemény az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszéke, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége közös szervezésében zajlott le. 

Az európai zöld megállapodásnak (Green Deal) meghatározó szerepe van a hazai szakpolitikák alakításában. A sokszor hangoztatott klíma- és energiacélok mellett kevesebb szó esik a biológiai sokféleséggel kapcsolatos ügyekről. Konferenciákon képet adunk a zöld megállapodás biodiverzitással kapcsolatos átfogó céljairól és kiemelten foglalkozunk két témával: a mezőgazdasági támogatási rendszerekkel és a természet helyreállításáról szóló európai uniós rendelettervezettel. 

A plenáris előadáson a Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály (Agrárminisztérium) vezetője bemutatta, hogyan kapcsolódik az európai zöld megállapodás a különböző stratégiákhoz, és milyen intézkedések származnak ebből a programból. Az ombudsmani hivatal képviselője ismertette a hivatal szerepét a biológiai sokféleség megőrzésében. Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány képviselője áttekintést adott a biológiai sokféleség csökkenésének mozgatórugóiról, valamint arról, hogy gazdaságunk és társadalmi normáink hogyan vezérlik az élőhelyek pusztulását. 

Az ebédszünet után a résztvevők két szekciócsoportra oszlottak, ahol két témát vitattak meg.  

Mindkét szekcióban az Agrárminisztérium képviselői tartottak nyitóelőadást, akik a természet helyreállításáról szóló törvény, és a KAP stratégiai tervének jelenlegi helyzetét és jövőbeli intézkedéseit ismertették. A civilszervezetek előadói az említett szakpolitikák természetvédelmi és szociális vonatkozásairól adtak tájékoztatást.      

1. szekció: A természet helyreállításáról szóló európai törvénytervezet     

A másfél órás vita során több szakmai szövetség kifejtette aggályaikat és ajánlásokat tettek a döntéshozóknak a törvénytervezettel kapcsolatos tárgyalások folytatására vonatkozóan. Mindenki egyetértett abban, hogy egy ilyen jogszabály végrehajtása a különböző ágazatok együttműködését igényli, és javaslatokat tettek az információáramlás és az ágazatok közötti együttműködés elősegítésére. 

 2. szekció: A mezőgazdasági támogatási rendszerek hatása a biológiai sokféleségre     

A kétórás megbeszélés során számos érdekelt fél kifejezte aggályait, és ajánlásokat tett a döntéshozóknak a végrehajtással és az adminisztratív feladatokkal kapcsolatban. A vita olyan élénk volt, hogy messze túlnyúlt az eredetileg tervezett időkereten.  

Összességében mindkét csoportban sikerült konstruktív és előremutató légkört teremteni, ahol valós érveket ütköztettek és értékeltek az résztvevők. A rendezvényt követően örömmel hallgattuk a visszajelzéseket. Több résztvevő javasolta, hogy folytassuk a vitákat, és szervezzünk más rendezvényeket ugyanebben a témában.    

 

 

Az elhangzott előadások innen letölthetőek: 

Bándi Gyula a Jövő Nemzedékek Szószólója, AJBH; tanszékvezető professzor, PPKE JÁK

Kőrösi Levente főosztályvezető, Agrárminisztérium Biodiverzitás -és Génmegőrzési Főosztály 

Zentainé Gáspár Vera vezető-főtanácsos, AJBH Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Titkársága
Gyulai Iván igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Párhuzamos szekció ülések

I. A mezőgazdasági támogatási rendszerek hatása a biológiai sokféleségre és az európai zöld megállapodás

Előadók:
Madarász István osztályvezető, Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Főosztály
Tóth Péter programvezető, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 

II. A természet helyreállításáról szóló európai uniós jogszabálytervezet

Előadók:
Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens, Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály
Tahyné Kovács Ágnes docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
Ujj Zsuzsanna programfelelős, Magyar Természetvédők Szövetsége