EU Bíróság: nincs több trükközés a méhgyilkos vegyszerekkel

EU Bíróság: nincs több trükközés a méhgyilkos vegyszerekkel

Az Európai Unió Bírósága (EUB) január 19-én döntésében  kimondta, hogy nem áll összhangban az uniós joggal az a hazánkban is korábban alkalmazott gyakorlat, hogy a cégek eseti szükséghelyzeti derogáció alapján gyártanak tiltott növényvédőszerekkel kezelt (csávázott) vetőmagokat. Ez az ítélet véget vet a tagállamok által a betiltott növényvédőszerekre adott derogációk közel felének.

A Bíróság a belga közigazgatási bíróság által a Európai Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN Europe), a Nature & Progrès Belgium szervezet és egy belga méhész panasza nyomán hozott döntést a kérdésekről. A PAN vizsgálata szerint az elmúlt 4 évben a derogációk közel felét (47,5%) a tiltott méhgyilkos neonikotinoid növényvédőszerekre adták. 

A PAN Europe évek óta küzd ez ellen a hatóságok által engedélyezett elfogadhatatlan gyakorlat ellen. Az Európai Unió Bíróságának ez a mérföldkőnek számító döntése véget vet a tagállamok által az Európai Bizottság áldásával elkövetett 10 éves visszaéléseknek – hangsúlyozta Simon Gergely, a PAN Europe vegyianyag-szakértője.

2019-ben a Nature & Progrès Belgium, egy belga egyéni méhész és a PAN Europe kérelmet nyújtott be a belga közigazgatási bírósághoz a neonikotinoidokra vonatkozó derogáció megsemmisítését szorgalmazva. Ez azt követően történt, hogy Belgium szükséghelyzeti derogációt alkalmazva a cukorlobbi számára engedélyezte a méhekre mérgező neonikotinoid rovarölő szerek cukorrépán való használatát. A panaszosok azt javasolták a belga bíróságnak, hogy a derogációval kapcsolatos jogi korlátok[1] tisztázása érdekében nyújtson be előzetes döntéshozatalra irányuló kérdéseket az Európai Unió Bíróságához.[2]

Ennek a sikernek uniós szintű hatása lesz, és az egész EU-ban, sőt az EU-n kívül is védi a méheket és más rovarokat, valamint a polgárok egészségét. A neonikotinoidokkal kezelt vetőmagokkal kapcsolatos derogációt alkalmazó engedélyek kiadása mostantól véglegesen tilos. Ez a döntés végre kimondja, hogy a környezet védelme fontosabb, mint néhány növényvédőszer-gyártó vállalat profitja – tette hozzá Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

Az Európai Unió Bíróságán folyó eljáráshoz a növényvédőszer ipar oldalán csatlakozott az Európai Bizottság, Franciaország, Görögország, Magyarország, Finnország és Franciaország. Belgium, valamint egy belga növényvédőszer-gyártó cég (SES Vanderhave) és a belga cukorlobbi is beavatkozott.

Az eljárás során nagyon megdöbbentő volt látni, hogy a múltban az Európai Bizottság hogyan védte folyamatosan a tagállamok visszaéléseit. A Bizottság támogatta, hogy az EU által elviekben betiltott, az emberi egészségre és a környezetre rendkívül mérgező növényvédő szerek számára derogációkat biztosítsanak. Nyilvánvaló volt, hogy a Bizottság inkább az agrobiznisz mellett állt ki, ahelyett, hogy a polgárok egészségét és a környezetet védené. Az Európai Bizottság jogászai még azt is elmondták a bíráknak, hogy a tagállamok csak akkor adnak eltérést, ha nincs más alternatíva, ami a valósággal szembe megy – fűzte hozzá Martin Dermine, a PAN Europe ügyvezető igazgatója.

A PAN Europe nemrégiben jelentést[3] tett közzé a tagállamok által az EU-ban betiltott növényvédő szerek esetében alkalmazott derogációkról: Az elmúlt 4 évben 236 ilyen derogációt engedélyeztek. Ezek közel felét (47,5%) a neonikotinoidok teszik ki. A jelentés rávilágít arra, hogy a tagállamok nem értékelik az ilyen eltérések szükségességét és az uniós jognak való megfelelésüket, és az agrobizniszt részesítik előnyben a polgárok egészségének és környezetének védelmével szemben. Sajnos Magyarországon is gyakorlat volt a betiltott méhgyilkos neonikotinoid rovarirtók szükséghelyzeti engedélyezése, az azokkal csávázott vetőmagok ázsiai exportja.[4] Hogy ez a gyakorlat jelenleg is folyik-e hazánkban arról nincs információ, mert a NÉBIH még nem tette közzé a 2022-es derogációkról szóló adatokat.[5] A betiltott szerekkel csávázott vetőmagok exportját sajnos a Bíróság ítélete nem tiltja.

Az EU növényvédőszerekre vonatkozó jogszabálya elsőbbséget biztosít a polgárok egészségének és a környezetnek, de annak végrehajtása uniós és nemzeti szinten egyaránt gyenge. Ez az ítélet emlékeztet arra, hogy a hatóságoknak és a kormányoknak a jogszabályok alapján kell cselekedniük, nem pedig a növényvédőszer-ipar vagy az ipari mezőgazdasági lobbik érdekei alapján – tette hozzá Martin Dermine.

 

Háttérinformációk

A neonikotinoid rovarölő szereket a 90-es években engedélyezték az EU-ban. Miután 20 éven át károsították az EU rovarpopulációit, az Európai Bizottság és a tagállamok 2013-ban részben korlátozták a használatukat, olyan növényekre, amelyek nem vonzóak a beporzók számára. Egy sor uniós tagállam azonnal derogációt alkalmazott, hogy a tilalom ellenére továbbra is használhassák őket[6]. 2018-ban az összes kültéri felhasználás betiltását követően a derogációk száma még jelentősen meg is nőtt.

"A Bíróság hangsúlyozza továbbá, hogy minden tagállam köteles minden szükséges intézkedést megtenni az alacsony növényvédőszer-felhasználású kártevők elleni védekezés előmozdítása érdekében, lehetőség szerint a nem vegyi módszereket előnyben részesítve. Ez a kötelezettség magában foglalja, hogy a hivatásos növényvédőszer-felhasználók a kártevő-probléma kezelése érdekében a rendelkezésre álló, az emberi egészségre és a környezetre nézve a legkisebb kockázatot jelentő gyakorlatokra és termékekre térjenek át."

  • az Európai Unió Bíróságának sajtóközleményéből [7]

Jegyzetek:

[1] Az Európai Unió Bírósága előzetes döntése: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=628F1C9BD523B1BF13F5EADBFD672F5C?text=&docid=269405&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4458

[2] Ha a nemzeti közigazgatási bíróságok bizonytalanok az uniós jog értelmezésével kapcsolatban, akkor előzetes döntéshozatal iránti kérdést küldenek az EUB-nak. Az EUB válaszai az egész Unióra kiterjednek. Ebben az esetben a kérdések a Belga Adminisztratív Bíróságtól érkeztek, de minden ország köteles mától kezdve leállítani a neonkezelt vetőmagokra vonatkozó eltéréseket.

[3] https://www.pan-europe.info/press-releases/2023/01/banned-pesticides-still-widely-used-how-eu-member-states-abuse-emergency

[4] Dr. Darvas Béla: Hazánk szükséghelyzeti növényvédőszer-használata (MÖTT, 2020)

https://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2020/eposter/MOTT20_Darvas_ePv1.pdf

[5] https://portal.nebih.gov.hu/-/eseti-es-szukseghelyzeti-engedelyek-tara

[6] https://www.pan-europe.info/resources/reports/2017/02/bee-emergency-call-how-member-states-keep-using-banned-neonicotinoids-and

[7] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230012fr.pdf