Így finanszírozható okosan a REPowerEU

Így finanszírozható okosan a REPowerEU

Az Európai Bizottság ma nyilvánossága került REPowerEU cselekvési terve az uniós energiaátmenet felgyorsítását célozza, mert csak így lehet az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függésünket tempósan, hatékonyan és biztonságosan csökkenteni. Az Agora Energiewende nemzetközi tanácsadó szervezet új tanulmánya bemutatja, hogyan lehet a REPowerEU-t már most finanszírozni. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) elemzése pedig a magyar uniós-forrás költési tervek jobban energiaátmenetre hangolására tesz javaslatokat.

“A magyar költési tervek (Operatív Programok, Helyreállítási terv, stb.) gyorsabb energiaátmenetre úgy hangolhatók, ha a lakóépületek energetikai mélyfelújítására, megújuló energiaközösségekre nagyobb programot és több forrást csoportosítanak. Emellett a hidrogénnel való dekarbonizáció fókuszai csak a nehezen kibocsátás-mentesíthető (pl. termelőipari) ágazatok legyenek és csak a megújuló energia alapú, zöld hidrogén programjaikat támogathassa közpénz.  A tervekből továbbá ki kell húzni a fosszilis projekteket, például a TOP Plusz-beli, gázkazánokra való csereprogram helyett komplex energetikai felújításba illeszkedő, megújuló energiás fűtésre váltást támogató érdemi programra van szükség.” – mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem és energia programigazgatója.
 

A REPowerEU-terv tovább növeli a már most is nagymértékű zöld beruházási igényt, így a jelenlegi uniós finanszírozási keret aktualizálására szólít fel. Az Agora Energiewende tanulmánya szerint az orosz gáz uniós importja fokozatos megszüntetése évente kb. 40 milliárd euróval növeli a 2022-2027 közötti időszakban az EU-ban a klímavédelmi-energiaátmeneti célú közkiadások szükségességét, főként az épületek, a távfűtés és az ipar számára.
 

„Fontos, hogy az orosz fosszilis erőforrásokat, ne más hasonló nem-megújuló erőforrásokkal váltsuk ki. A rendelkezésre álló korlátozott pénzügyi lehetőségeket a fosszilis erőforrások felhasználásának abszolút csökkentésére kell fordítani. Ez egyszerre csökkenti a környezetvédelmi problémák széles körét, növeli önállóságunkat, erősiti a hazai ipart és gazdaság innovációs képességét, valamint pénzügyileg is megtérül, ha jól valósítjuk meg.” – mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.
 

"A REPower intézkedései a tanulmány szerint okos EU-tervezéssel finanszírozhatók: a tagállami helyreállítási tervek jobban energiaátmenetre hangolásával, a Helyreállítási és Rugalmassági Alap (RRF) kölcsönének tagállami igénylésével, az a RRF-keret uniós emelésével. A különféle egyéb EU Alapoknak és az Európai Beruházási Banknak (EIB) is jobban ki kell vennie a részét az energiaátmenet finanszírozásából.” – mondta Botár Alexa, a MTVSZ éghajlatvédelem és energia programigazgatója.

Háttéranyagok:

A hazai költési tervek javítása a REPowerEU alapján - MTVSZ háttéranyag: https://www.mtvsz.hu/uploads/files/REPower-HU-koltesitervek-MTVSZ-2022maj18.pdf

Agora Energiewende: Delivering REPowerEU tanulmány: https://www.agora-energiewende.de/en/publications/delivering-repowereu/

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) a következőket javasolja a  hazai költési tervekbe írni:
 

1. Energiahatékonysági javaslatok

– Támogatással elsődlegesen a hőszigeteléssel egybekötött, mélyfelújító komplex lakásenergetikai beruházásokat kell ösztönözni, mert ez biztosítja a tartós rezsicsökkentést, energiabiztonságot, a fosszilis energiától függetlenedést;

– A támogatást jobban kell célozni: közel 100%-os vissza nem térítendő támogatásra az alacsony jövedelmű háztartások vannak rászorulva; a (hitelképes ill. kezdőtőkével rendelkező) közepes/átlagos jövedelműeknek elegendő a 30-40%-os vissza nem térítendő támogatás visszatérülő alappal/hitellel kombinálva.

– A visszatérülő támogatást a megtérülés ütemében a háztartások vissza tudják fizetni az alapba, az újratöltődik, amelyet így további háztartások igényelhetnek energiahatékonysági lakásberuházásokra, széles körben és több éven át hozzáférhető marad.

 

2. Megújuló energiák, energiaközösségek javaslatok

– A támogatott megújulóenergia-közösségek alulról jövő, közösségi alapúak legyenek, és a kedvezményezettek megfelelő segítséget kapjanak közösségienergia-projektjük megtervezéséhez, megvalósításához, fejlesztéséhez és fenntartásához a közösség javára.

– Javasoljuk a fűtési, elsősorban távfűtési rendszerek vonatkozásában a biomassza alkalmazásának mellőzését, és a geotermikus, ill. hőszivattyús megoldások előtérbe helyezését.

 

3. Fosszilis-függőség csökkentése, hidrogén javaslatok

– A hidrogéntermelést- és fogyasztást helyezze az energiatakarékosságot előtérbe helyező és a fennmaradó energiaszükséglet kielégítését szorgalmazó, progresszív energiastratégiai keretbe. A hidrogénnel való helyettesítést, szén-dioxid-mentesítést kizárólag 100%-ban megújuló alapú azaz zöld hidrogénnel és csak a nehezen dekarbonizálható (pl. termelőipari) szektoroknál támogassák a hazai költési tervek.

– A költési tervek egyáltalán nem támogathatnak fosszilis beruházásokat, egyik fosszilisról a másikra átállásként sem (pl. szénről gázkazánra sem). A TOP Plusz gázkazánra való csereprogram helyett ugyane bérlakások számára energetikai mélyfelújító programra lenne szükség, hőszigeteléssel, megújuló energia alapú fűtési rendszerre cserével és nyílászárócserével.

 

Agora Energiewende: Delivering REPowerEU, a tanulmány főbb megállapításai:

 

– Európa energiaszuverenitásának visszaszerzése az energiahatékonysági beruházások előfinanszírozását igényli, valamint a szél- és napenergia gyorsabb felfutását. A fosszilis gázfogyasztás csökkentésének felgyorsítása célú energiahatékonysági beruházások (épületekbe és ipari létesítményekbe), valamint a távfűtésbe, megújuló energiaforrásokba és a villamosenergia-hálózat fejlesztésébe-bővítésébe történő beruházások évente 40 milliárd euróval növelik az EU 2022-2027 közötti (zöld-éghajlatvédelmi) közkiadásait.

– Az európai szolidaritás arra szólít fel, hogy minden uniós ország (beleértve a korlátozott költségvetési kapacitással rendelkező országokat is) számára lehetővé kell tenni a RePowerEU-terv megvalósítását, 100 milliárd EUR kiegészítő uniós finanszírozással (80 milliárd EUR támogatás, 20 milliárd euró hitel). A meglévő Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz (RRF) felhasználásával a 2022-2027 közötti időszakban rendelkezésre állnának a források és a fel nem használt RRF-hitelekkel együtt lehetővé tennék az energiaátmeneti célú beruházások gyors növelését.

– A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk az uniós alapok jelenlegi kiadási terveit, és minimalizálniuk kell a vissza nem térítendő támogatásokat, miközben maximalizálják az alternatív finanszírozási támogatási eszközök használatát. A jelenlegi uniós költségvetés (2021-2027) azonban marginális kiigazításokat tesz lehetővé, és nem nyújt elegendő finanszírozást a RePowerEU megvalósításához szükséges valamennyi beruházási típushoz.

– Az RRF eszköz kiegészítése más klímavédelmi bevételekből finanszírozható. Egyik lehetőség az adósságtörlesztés (kb. évi 2,9 milliárd euró) 2028-2058 között, a szén-dioxid-árképzésből származó bevételek egy részének felhasználásával (carbon pricing).