Összefogott három szervezet a tihanyi Kenderföldek védelmében

Összefogott három szervezet a tihanyi Kenderföldek védelmében
 
A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Révbe Érünk Egyesület és a Tihanyi Horgász Egyesület együttműködési megállapodást kötött a tihanyi Kenderföldek védelmében. Első lépésként geodézia, hidrológiai vizsgálatokat végeznek, és felmérik a terület élővilágát. Ez nyújthat csak kellő alapot ahhoz, hogy hosszú távú megőrzési és hasznosítási koncepciót lehessen kialakítani. 

 

 

A tervezés során mindenképp figyelemmel kell lenni arra, hogy Magyarországon a biológiai sokféleség évtizedek óta folyamatosan és erőteljesen csökken. Az optimális tájhasználat szükségessé teszi a lakosság, az önkormányzatok, gazdasági társaságok mértékletességét és önkorlátozását is a gazdasági és turisztikai fejlesztések tekintetében. 
A tervezés során törekednek a részvételi elvek érvényesítésére, melynek során az érintettek a tervezési folyamatot az elejétől nyomon követhetik, továbbá lehetőségük és idejük van egymás szükségleteinek igényeinek és elképzeléseinek megbeszélésére és megértésére. 

 

Az együttműködés nyilatkozat szövege a következő: 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT 

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (1091 Budapest, Üllői út 91/B.), a Révbe Érünk Egyesület (8237 Tihany, Kenderföld utca 19.) és a Tihanyi Horgász Egyesület (8237 Tihany, Major u.), több előzetes egyeztetést követően, közösen kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

A TIHANYI KENDERFÖLDEK VÉDELMÉBEN 

a megismert tervezési és beépítési szándékoktól és lehetőségektől eltérő 

MEGŐRZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓT KÉSZÍT. 

 

Egy életképes és közegyetértésen nyugvó terv csak bizonyos elengedhetetlen vizsgálatok elvégzése után alakítható ki, így az egyesületek kizárólag a folyamat első fázisának munkarendjét határozták meg, amely a következő: 

 

· A Kenderföldek teljes területének hidrológiai szempontból történő geodéziai felmérése. 

· A terület hidrológiai jellemzőinek feltérképezése, úgy a környező dombokról érkező csapadékvíz, mint a Balatonnal meglevő kapcsolat tekintetében. A terület vízmegtartó funkcióit előtérbe helyező hidrológiai koncepció kidolgozása. 

· A terület élővilágának teljes körű feltérképezése. 

 

Ezen munkarészek elvégzése után, a vizsgálatok konkrét eredményeinek ismeretében kezdődik el a komplex megőrzési és hasznosítási koncepció kialakítása. 

 Magyarországon a biológiai sokféleség évtizedek óta folyamatosan és erőteljesen csökken. 

Egyértelmű, hogy a meglévő jogszabályok nem elegendőek e folyamat megállításához. Természeti és kulturális értékeink megőrzéséhez a jelenlegieknél hatékonyabb és ambiciózusabb módszerek szükségesek. Ezért a koncepció kidolgozása során figyelembe vesszük az alábbi alapelveket, célkitűzéseket, dokumentumokat: 

 

· Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1): „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 

· Magyarország biológiai sokféleségének megőrzéséről szóló nemzeti stratégiája, melynek jövőképe „a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma szolgáltatások további hanyatlásának megállítása.” 

· A Nemzeti Tájstratégia, melynek jövőképe: „a beépített területek aránya alacsony, nem növekszik, vagy csak a tényleges igényeknek megfelelően növekszik; kompakt, élhető településekhez kötődik. A települések, illetve az örökségi elemek táji beágyazottsága harmonikus.” 

· Az optimális tájhasználat szem előtt tartása, mértékletesség és önkorlátozás a gazdasági és turisztikai fejlesztések tekintetében. 

 

A tervezés során törekszünk a részvételi elvek érvényesítésére, melynek során az érintettek a tervezési folyamatot az elejétől nyomon követhetik továbbá lehetőségük és idejük van egymás szükségleteinek, igényeinek és elképzeléseinek megbeszélésére és megértésére.  

A koncepció kialakításához az egyesületek tagi munkával és az esetlegesen felmerülő költségek fedezésével járulnak hozzá. 

 

Kelt: Tihany, 2022. május 13. 

 

Magyar Természetvédők Szövetsége 

Éger Ákos 

ügyvezető elnök 

 

Révbe Érünk Egyesület 

Rutai Andrea 

elnökségi tag 

 

Tihanyi Horgász Egyesület 

Urbancsok Zsolt 

elnök