Küldöttgyűlés meghívó

Küldöttgyűlés meghívó

Meghívó

a Magyar Természetvédők Szövetsége

Küldöttgyűlésére

A Küldöttgyűlés

  • ideje: 2021. november hó 17. (szerda) 09:30
  • helyszíne: a Szövetség „Zoom meeting” online felületén

 

Napirendi pontok:

  1. A Küldöttgyűlés napirendjének meghatározása
  2. A Fővárosi Törvényszék végzésében szereplő hiánypótlási felhívás kezelése, a szükséges módosítások elvégzése
  3. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása
  4. A módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
  5. Egyebek

Megismételt Küldöttgyűlés a jelenlévők számától függetlenül a jelen Meghívóban szereplő napirendi pontokban határozatképes. A megismételt Küldöttgyűlés ideje 2021. november hó 17. (szerda) 10:00.

A koronavírusra tekintettel, a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint eljárva, a Küldöttgyűlésen online lehet részt venni.

Az online részvételhez szükséges linket, szavazási információkat előzetesen megküldjük azoknak, akik részvételüket az info@mtvsz.hu címen jelzik. Kérjük mindenképpen jelentkezzetek időben, hogy a részvételhez szükséges információkat tudjuk küldeni.

Kérjük tagszervezeteinket, hogy a küldöttek az aláírt megbízólevelet előzetesen küldjék el elektronikusan az info@mtvsz.hu címre legkésőbb 2021. november 15-ig!

A Küldöttgyűlés anyagai a www.mtvsz.hu/kuldottgyules oldalról letölthetőek, az anyagokat folyamatosan töltjük fel az oldalra. Aki nem tudja letölteni az anyagokat, kérjük, jelezze az MTVSZ elérhetőségein és számára postázzuk az anyagokat.

Alapszabályunk rendelkezik a Küldöttgyűlés tagjainak megválasztásáról, amely szerint tagszervezeteink

10 –100                        fős taglétszámú szervezet esetén              1 küldöttet

101 –500                      fős taglétszámú szervezet esetén              3 küldöttet

501 – 1000                   fős taglétszámú szervezet esetén              6 küldöttet

1001 – 10 000               fős taglétszámú szervezet esetén            16 küldöttet

10 000                          főt meghaladó taglétszámú szervezet      30 küldöttet

delegálhatnak a Küldöttgyűlésre.

Magánszemély tagjaink küldötteiket az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen választhatják meg.

 

Budapest, 2021. november hó 2.

 

Éger Ákos

ügyvezető elnök