A közösségi megújuló energia mindenkinek jár, de vajon kinek jut?

A közösségi megújuló energia mindenkinek jár, de vajon kinek jut?

Júliustól az EU tagállamaiban, így hazánkban is biztosítani kell minden fogyasztó számára a lehetőséget, hogy egyénileg vagy közösségben megújuló energiát termelhessen, tárolhasson, fogyaszthasson és eladhasson. Az ezt megalapozó törvény a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. Az EU-s költési tervekben is szerepelnek az energiaközösségek, de ezek az elemek nem állnak össze egy támogató keretrendszerré. A hazai induló energiaközösségekről egyeztetettek a különféle szektorok képviselői a mai fórumnapon. 

A Magyar Természetvédők Szövetsége az Európai Klímakezdeményezés (EUKI) támogatásával megvalósuló közösségi energia projektje zárásaként 2021. május 31-én online műhelynapot tartott, ahol a közösségi energiával kapcsolatos uniós jogszabályok átültetésének folyamatát mutatta be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) előadója. A civil szakértők értékelték az energiaközösségeknek tervezett uniós forrásokat.

“Biztató, hogy sok helyről várható forrás a termelő-fogyasztók és energiaközösségek napelemes beruházásainak támogatására, de félő, hogy a pontatlan szabályozás és a 100%-os támogatási arány miatt nem a leghatékonyabban kerülnek felhasználásra ezek a források, az energiaszegénység, illetve az energiafogyasztás csökkentéséhez sem fognak kellő mértékben hozzájárulni.” - mondta Kovács Bence, az MTVSZ közösségi energia programjának vezetője.

A fórum másik fő üzenete, hogy az energiaközösségeket támogató keretrendszert erősíteni szükséges. Az uniós megújuló energia irányelv ( REDII) is előírja, hogy a tagállamok értékeljék az energiaközösségek indítása és működése előtt álló akadályokat és lehetőségeket, majd ezek kezelésére támogató keretrendszert alkossanak. A magyar energiahatóságnak (MEKH) 2022 végére kell elkészítenie ezt az értékelést.

“Civil szakértők (MTVSZ, EMLA Egyesület, Szolidáris Gazdaság Központ) közösen összeállították az értékelést és bemutatták a mai fórumon. Ez alapján várjuk, hogy a MEKH mielőbb kijöjjön szabályozási javaslataival.” - foglalta össze Kovács Bence.

 

Melléklet:

 

 Javaslatok egy támogató keretrendszerre

A támogató keretrendszer létrehozása a megújulóenergia-közösségek fejlődésének elősegítésére kulcseleme a RED II rendelkezéseinek. Az akadályok és lehetőségek alapján három fő javaslatot teszünk az uniós kötelezettségnek való megfelelés érdekében. 

 

  1. Jogi meghatározás megfelelőségének biztosítása

A támogató keretrendszer alapfeltétele az energiaközösség és a megújulóenergia-közösség megfelelő meghatározása, amelyek jelenleg csak részben felelnek meg a vonatkozó kötelező uniós irányelveknek. A tagok körének és az irányítási jogok megfelelő lehatárolása kulcsfontosságú, hogy megújulóenergia-közösséggé valóban helyi kezdeményezések váljanak. Fontos továbbá a meghatározás kiterjesztése az összes megújuló forrásra és energiatípusra, beleértve a biogázt és a megújuló (táv)hőt is, mivel ez elengedhetetlen a falufűtőművek létesítéséhez a hazai energiapolitikai céloknak megfelelően.

 

  1. Nonprofit energiaügynökség létrehozása

Az elérhető uniós források kihasználásában helyi energiaközösségi kezdeményezések részéről egy közösségienergia-ügynökségnek kulcsszerepe lenne. Az információhoz jutás, képzés és szakmai tanácsadás alapvetően hatna az energiaközösségek megalakulására, a közösségi megújuló beruházások beindítására a helyi önkormányzatok, lakossági és más civil kezdeményezések, valamint társadalmi vállalkozások részéről. Az energiaügynökség szerepét tovább  erősítené egy célzott pályázati rendszer kialakítása a kezdeti fázisban lévő energiaközösségek és innovatív közösségi üzleti modellek támogatására. A közösségi energia ügynökség létrehozását nonprofit formában javasoljuk a skót CARES mintájára, elsősorban az emissziós kvótabevételekből. Az ügynökséget és helyi irodáit egy nonprofit konzorcium működtethetné.

 

  1. Energiamegosztás kidolgozása és elősegítése

A megújuló energia megosztása tagjai között számos energiaközösség központi tevékenysége. Hazánkban a jogszabályi lehetőség megnyílt, azonban számos elszámolási és rendszerhasználati kérdés akadályozza tényleges elterjedését. Javasoljuk a villamosenergia-megosztás számára részletes jogi-adminisztratív útmutató kidolgozását, lehetőség szerint kapcsolódva egy MEKH által készítendő költség-haszon elemzéssel az arányos helyi hálózathasználati díjakról.

*****************

Az European Climate Foundation támogatásával készülő értékelő civil tanulmány előzetes összefoglalója itt olvasható.

Az MTVSZ 2013 óta foglalkozik a közösségi energia hazai népszerűsítésével és elterjesztésével. A Közösségi Energia program oldala.