Energiapolitikai koncepció:

Elégtelen osztályzat a Magyar Természetvédők Szövetségétől

 
Budapest, 2008. február 7. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) - az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához hasonlóan - nem tartja általános vitára alkalmasnak az energiapolitika koncepció határozat javaslatát. A zöldszervezet felhívja az anyagot tárgyaló többi bizottság figyelmét arra, hogy biztosítsák: csak megfelelő határozat kerüljön országgyűlési vitára.


A szövetség véleménye szerint a tervezetből hiányzik a szakmai koncepció: nem kellően kidolgozott Magyarország energia jövőképe, azaz nem derül ki belőle egyértelműen, hogy hova akar eljutni 2020-ig a magyar energiapolitika. Ugyanakkor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számos konkrét lépést tervez a koncepcióban, amivel úgy helyezné el az energiapolitika elemeit, hogy az összkép nem válik  világossá.  „A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint egy ilyen jelentőségű energiapolitikai koncepciótól elvárható, hogy konkrétan határozza meg a magyar gazdaság tervezett szerkezeti pályáját, tekintettel a külső energiafüggőségre és a hazai potenciálokra”  - mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.

 „A szövetség szerint a koncepció egyik kiemelt feladata, hogy szerkezetváltást indítson el és ne a jelenlegi rendszert akarja toldozni-foldozni  Ehhez pedig be kell fagyasztani, majd fokozatosan csökkenteni kell a magyar energiafogyasztást, ill. nem elég frázisokat puffogtatni a fenntarthatóságról, hanem konkrét lépéseket kell tenni az energiatakarékosság és a megújuló energiák irányába. A szövetség nem tartja helyesnek azt sem, hogy az atomenergiának indokolatlanul, társadalmi megalapozottság nélkül szán kiemelt szerepet a tervezet” – emelte ki a legfontosabb szakmai kritikákat Farkas István, az MTVSZ ügyvezető elnöke.
 


Melléklet
A Magyar Természetvédők Szövetségének állásfoglalása az energiapolitikai koncepció által érintett néhány témában

Energiafogyasztás
Az energiafogyasztás szorosan összefügg a termelés és fogyasztás szerkezetével. A határozat többnyire a jelenlegi energia rendszert akarja toldozni-foldozni. Véleményünk szerint fel kell vállalni a szerkezetváltást és ennek érdekében be kell fagyasztani, majd fokozatosan csökkenteni kell a magyar energiafogyasztást. A tervezet csak szóvirágokat tartalmaz az energiatakarékosság és az energiahatékonyság-növelés témáiban, konkrétumokat azonban alig.

Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrásokkal foglalkozó határozatrész alig megy túl azon, hogy a kormány dolgozza ki a megújuló stratégiát. Magyarország energia importfüggésének csökkentésére elsősorban a gázszállítást- és tárolást veti fel, bár később leírja, hogy a megújuló energiahordozók hatékony bővítése is képes erre.
Lényeges, hogy a megújuló energiák kutatása, az arról való tájékoztatás-szemléletformálás is kiemelt része legyen a koncepciónak.

Atomenergia
A koncepció az atomenergiának folyamatos és jelentős szerepet szán és rögtön felhívja a kormány figyelmét, hogy kezdje el a jelenlegieket kiváltó új atomerőművi kapacitások döntés-előkészítő munkáit; teszi ezt anélkül, hogy széleskörű társadalmi párbeszédet sürgetne és a jövőképet meghatározná.  A megfogalmazásból az olvasható ki, hogy a kormányzat le akarja tudni a beruházási javaslatok szakmai-társadalmi megalapozását; maga az indoklás olyan, mintha PR anyag lenne az atomerőművek mellett.