Ne gyengüljön a civil kontroll a közpénzek felett


Huszonegy civil szervezet aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy felhívja a politika figyelmét arra, hogy az összeférhetetlenség növelése nevében tervezett intézkedések ne gyengíthessék a civil kontrollt a közpénzek felett.Kedves Civil Barátunk!

Az utóbbi hetekben többször kerültek a politika színpadára a civil szektor finanszírozásának kérdései, gyakran pejoratív összefüggésekben említve a szervezetek széles körét.
E témában – a kormány javaslatait követően – néhány képviselő törvénytervezetet terjesztett be, amely a http://www.parlament.hu/irom38/04120/04120.pdf címen olvasható.
Úgy gondoljuk, meg kell szólalnunk, hogy visszautasítsuk a szektor egészét érintő negatív általánosításokat, és hogy jelezzük a tervezet néhány pontjának aggályos voltát. Célunk ugyanakkor, hogy támogassuk azon elképzeléseket, amelyek a törvényességet és az átláthatóságot valóban szolgálni tudják.
A mellékelt levelet több száz civil szervezet aláírásával kívánjuk eljuttatni az országgyűlési képviselőkhöz és a politikai, állami élet más szereplőihez.

Kérjük, hogy amennyiben a tervezett levéllel egyetért, támogatását e-mailben jelezze a szervezet nevének, székhelyének és a képviselő nevének megjelölésével, legkésőbb 2007. november 9-ig a következő e-mail címen: jelentkezes@nonprofit.hu

Üdvözlettel, a kezdeményező szervezetek:

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége
Civil Egyeztető Fórum
Civitalis Egyesület
Civil Rádiózásért Alapítvány
Csillebérci Okosodó Egyesület
Európa Ház
Európa Jövője Egyesület
Holocén Természetvédelmi Egyesület
HÖOK a Hallgatókért Alapítvány
Közösségfejlesztők Egyesülete
Levegő Munkacsoport
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége
Magyar Természetvédők Szövetsége
Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régió Egyesülete
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Rákóczi Szövetség
SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Szociális Innováció Alapítvány
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Budapest, 2007. október 27.
Nyílt levél a Magyar Országgyűlés tagjai részére

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az utóbbi hetekben többször került a politikai kommunikáció színterére a civil szervezetek és az állami pályázati források ügye. E témában több képviselő törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez (T/4120. számú törvényjavaslat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról). Állásfoglalásunkkal törvényhozói munkájukat szeretnénk segíteni.

Kiemelten fontos, hogy a civil szektort érintő törvényt az Országgyűlés megfelelően mély szakmai és társadalmi vita után, az érintettek véleményét figyelembe véve fogadja el. A sietség ebben az esetben is végrehajthatatlan, társadalmilag káros szabályokhoz vezethet.
Rendkívül fontosnak és támogatandónak tartjuk a törvényhozók azon törekvéseit, hogy a civil szektort megszabadítsák a pártpolitikai befolyástól és a támogatási folyamat során növeljék az átláthatóságot, erősítve az állami pénzek hatékony és törvényes felhasználását.

Nem tudjuk elfogadni azonban azokat a véleményeket, amelyek általánosítva bűnbaknak, és a korrupciós, törvénytelen pártfinanszírozási ügyek résztvevőinek állítják be a civil szervezeteket.

Támogatjuk az említett törvényjavaslat azon rendelkezéseit, amelyek a civil szféra és a pártpolitika szétválasztására törekszenek, de a szabályozás egyes részleteit átgondolandónak tartjuk.

Aggodalmunkat fejezzük ki, hogy olyan összeférhetetlenséget akarnak kialakítani a támogatásokról döntő bizottságokban résztvevő civil szervezetek pályázati lehetőségeivel kapcsolatban, amely gyengítené a civil kontrollt. A tervezett rendelkezések nagymértékben visszavetnék az említett bizottságok szakmaiságát és hatékonyságát, a civil szektor önrendelkezési elveinek érvényesülését, kontraszelekcióhoz és az átláthatóság csökkenéséhez vezetnének. A javaslat céljaival egyetértve, a tervezett lépések helyett javasoljuk többek között a nyilvánosság erősítését, a bizottságokban résztvevő szervezetek projektjei szakmai és pénzügyi ellenőrzésének szigorítását, az alulról jövő delegálás általánossá tételét. Továbbá azt, hogy a civil képviselőket szigorúbb feltételekkel és kötelezően számoltathassák el az őket megválasztó szervezet. Véleményünk szerint ezek az általunk javasolt intézkedések hatékonyabban szolgálják a törvényt kezdeményezők céljait.

Ugyancsak aggályosnak tartjuk az olyan rendelkezéseket, amelyek a pályázatok benyújtását feleslegesen bürokratizálják (például a vezető testületek döntéséhez kötve a pályázást).

Minden olyan intézkedés, amely szükségtelenül korlátozza a civil szervezetek működését, az állami szervek tevékenységének kontrolljában betöltött szerepét, ellentétes a szóban forgó törvényjavaslat preambulumában kinyilvánított célokkal, a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatósága megteremtésének szándékával.

Az eredeti törvényhozói akarattal megegyezően szükségesnek tartjuk a Nemzeti Civil Alapprogram civil önkormányzatiságának megerősítését és az Alapprogram forrásainak hozzáigazítását a növekvő 1%-os felajánlásokhoz. Lényeges volna megteremteni az Alapprogram által támogatott projektek folyamatos szakmai ellenőrzésének kereteit is.

Tisztelt Törvényhozó!
Kérjük, hogy fontolja meg javaslatainkat és olyan jogszabály megszületését támogassa, amely növeli az átláthatóságot, de nem gyengíti a valódi civil társadalom tevékenységét.

A nyílt levelet elfogadó civil szervezetek felsorolása ABC sorrendben: