Ne az olajipart fűtsük, hanem bolygónkat hűtsük

Legyen vége az olajipar segélyezésének


Budapest, 2007. október 18. – A Föld Barátai és a Bankfigyelő Hálózat nemzetközi kezdeményezésére több mint 200 civil szervezet - köztük 33 magyar - tiltakozik az ellen, hogy még napjainkban is dollármilliárdokkal támogatják kormányzati intézmények az olajipar terjeszkedését, ezzel jelentősen aláásnak bármilyen, az éghajlatváltozás ellen tett intézkedést.


A Magyar Természetvédők Szövetsége felhívására 33 magyar civil szervezet is csatlakozott ahhoz az állásfoglaláshoz, mely felszólítja a fejlett világ vezetőit, hogy a kormányzati intézményeken, bankokon keresztül ne támogassák az olajipart. A Világbank vezetői Washingtonban a héten gyűlnek össze, hogy megtárgyalják a bank energiapolitikáját és éghajlatváltozási stratégiáját. A Nemzetközi Pénzügyi Társaság, amely a Világbank csoport tagja csak a 2006-os évben 645 millió dollárt adott multinacionális vállalatok olaj és gázipari beruházásainak megvalósításához.

Az európai intézmények sem állnak jobban. Az Európai Beruházási Bank 2002 és 2006 között évente 3,3 milliárd eurót fordított energiaipari beruházások finanszírozására. Ennek 76 százaléka jutott a fosszilis tüzelőanyagok, elsősorban gázberuházások megvalósítására.

A nemzetközi pénzügyi intézmények legtöbbször olyan forrásokból támogatják az olajipari beruházásokat, melyek célja a szegénység felszámolása és a déli szegény országok támogatása lenne. Ehelyett a beruházások valódi célja az erőforrások olcsó kiaknázása, a nyugati országok olajjal és gázzal való ellátása és az olajvállalatok nyereségének növelése. Ez a folyamat nem segíti elő a szegénység felszámolását, konfliktusokat gerjeszt, és növeli a gazdasági egyenlőtlenségeket. Emellett az éghajlatváltozás erősödéséhez is hozzájárul, mely szintén a déli szegény országokat sújtja leginkább.

“Magyarország számára is aktuális kérdésről van szó. Miközben a magyar kormány új vezetékek építésének támogatásával, jogszabályi változtatásokkal, lobbizással segíti a magyar kormány az olajipart, így az olaj- és gázfüggőségünk növelését, addig az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat elenyésző mértékben támogatja. Ha csak annyit foglalkozna a kormány az energiahatékonysággal, mint az új olajvezetékek építésével, már nagy lépést tennénk előre.” - mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

“Ma az olaj és energiaiparhoz tartoznak a világ legjövedelmezőbb vállalatai. Miért támogatják mégis kormányzati intézmények a profitjuk további növelését, a környezetünk rombolását, az éghajlatváltozást? Az energiahatékonyság növelésével az állampolgárok kiadásai csökkennének és a környezet is jól járna. A kormányoknak ezeket a szempontokat kellene elsősorban szem előtt tartaniuk.“ - tette hozzá Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.

Az állásfoglalás letölthető:
Magyarul: Legyen v�ge az olajipar seg�lyez�s�nek!
Angolul: www.endoilaid.org/globalcall
Az állásfoglalás aláírói itt letölthetőek.