Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti vizsgálata


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részeként környezeti vizsgálatot végeztet. A vizsgálat során a tervezők biztosítják a nyilvánosság széleskörű részvételének lehetőségét. A stratégiai környezeti vizsgálat a megelőző környezetvédelem eszköze: a fenntarthatóságot esetleg aláásó célokat, a környezetre kockázatot jelentő intézkedéseket már a program készítés során kiszűri.


A KvVM a vizsgálat kidolgozását és a folyamat lefolytatását a környezeti vizsgálat témakörében járatos szakértőkre bízta. A vizsgálatot az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány irányítja, a társadalmi részvétel szervezését a Magyar Természetvédők Szövetsége végzi. A munka egyik alappillére az aktív partnerség-építés, melynek célja az érintett civil szervezetek, szakmai és önkormányzati érdekképviseletek, akadémiai és egyetemi intézmények, továbbá az érintett kormányzati szervezetek és hatóságok tájékoztatása és bevonása a stratégia kialakításába.

Különösen fontos, hogy a környezetvédelmi céllal készülő tervek és programok alapos környezeti elemzésnek legyenek alávetve, hiszen a környezetvédelem hitelessége múlhat egy-egy ilyen dokumentumon. Az is nyilvánvaló, hogy éghajlatunk jövőjét, társadalmi cselekedeteinket, nem egyedül a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alakítja, hanem az összes szakpolitikának kell úgy együttműködni, hogy megoldást találjunk környezeti gondjainkra. Túl a Stratégia környezeti vonatkozásain, annak gazdasági és társadalmi vonatkozásai is rendkívül kényesek.

Az SKV kidolgozásának folyamatáról az érdeklődő tájékozódhat a www.mtvsz.hu/skv és a http://klima.kvvm.hu/ honlapon, ahol a munkaanyagok letölthető formában is rendelkezésre állnak. A környezeti értékelés egyeztetési dokumentumával kapcsolatban 2007. október 3-ig vártuk a véleményeket az skv@mtvsz.hu címre, illetve a Magyar Természetvédők Szövetsége postacímére (1091 Budapest, Üllői út 91/b).

A NÉS végleges verziója letölhető: 
innen (KvVM oldal).
A szakértői és társadalmi vita alapján a friss NÉS SKV anyaga letölthető (2007. november): NÉS SKV (pdf)
A vitákon elhangzott vélemények és válaszaik: NÉS SKV válaszok (pdf)