Elindult a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia környezeti vizsgálatának egyeztetése


Elindult a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) stratégiai környezeti vizsgálatának egyeztetése. Jelenleg a környezeti vizsgálat tartalom meghatározása és a NÉS munkaanyaga érhető el és véleményezhető a környezeti vizsgálat társadalmi egyeztetés honlapján keresztül.


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az 1995. évi LIII. Törvény,és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálatot (SKV)készít a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával kapcsolatban. Akidolgozó lehetőséget biztosít a széles nyilvánosságnak a környezetivizsgálat véleményezésére.

A KVVM a környezeti vizsgálatkidolgozását és a folyamat lefolytatását független, az SKV témakörébenjáratos szakértőkre bízta. A vizsgálatot az Ökológiai Intézet aFenntartható Fejlődésért Alapítvány irányítja, a  társadalmi részvételszervezését a Magyar Természetvédők Szövetsége végzi.

A környezeti vizsgálat társadalmi egyeztetés honlapja:
www.mtvsz.hu/skv