Miniszteri önellenőrzés helyett valós társadalmi kontrollt!

Környezetvédő és gazdaszervezetek független monitoring bizottság létrehozását sürgetik az agrárpénzek útjának ellenőrzéséért

Budapest, 2007. március 13.: Előreláthatóan 2007. március 19-én szavaz az Országgyűlés arról a törvényről, mely a 2007-2013-as időszakban szabályozni hivatott a nemzetközi agrár- és vidéktámogatási forráskeret felhasználását, ennek összege mintegy 3000 milliárd forintra tehető. Több zöld és gazdaszervezet figyelmeztet: ha a törvényjavaslatot a mai formájában fogadják el, az a közpénzek felhasználásának minimális társadalmi ellenőrzését sem fogja biztosítani.


A törvényjavaslat a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről” rendelkezik. Célja, hogy meghatározza az európai társfinanszírozással megvalósuló agrártámogatási rendszer működésének alapelveit, a végrehajtás intézményi kereteit, eljárásrendszerét.

A vidékfejlesztés 2004-2006-os keretét, intézkedéseit, pénzügyi lehetőségeit a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv határozta meg. A végrehajtást Monitoring Bizottság felügyelte. Ebben azonban többségben voltak a Terv végrehajtásáért felelős Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium alkalmazottai és intézményei, és kisebbségben voltak a társadalmi kontrollt gyakorló, független szakmai és érdekképviseleti szervek – mondta Kapitányné Sándor Szilvia, a Magyar Természetvédők Szövetségének csoportvezetője.

A fenti helyzetnek köszönhetően minden fontos döntés esetében a tárca által képviselt álláspont került elfogadásra. Több alkalommal került sor a vidékfejlesztési források átcsoportosítására, elvonására. Az államigazgatási alkalmazottak egyes mezőgazdasági lobbiszervezetekkel együtt mindvégig kényelmes többséggel tudták biztosítani a vidék kiegyensúlyozott fejlesztésével ellentétes érdekeket – tette hozzá Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnökségi tagja.

A mostani törvénytervezet a korábbi gyakorlatot folytatná, és a szöveg a Monitoring Bizottságot nem definiálja. Egyetlen helyen említi, mely szerint a miniszter dönti el, hogy kikből álljon a Monitoring Bizottság. Ez annak a veszélyét hordozza, hogy a kormány továbbra is saját alkalmazottait nevezi ki a társadalmi ellenőrzést biztosítani hivatott Monitoring Bizottságba, így gyakorlatilag bármilyen döntést elfogadtathat – mutatott rá Szilvácsku Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálatának vezetője.

A szervezetek a törvénytervezet módosítását sürgetik.

Javaslatuk szerint a valós társadalmi ellenőrzés érdekében a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program monitoring bizottságában 2/3-ot meghaladó arányban kell helyet foglalniuk a földművelésügyi tárcától független vidékfejlesztési-, agrárszakmai- és érdekképviseleti szervezeteknek, az önkormányzati szövetségeknek, regionális tanácsoknak, természet-, környezet- és állatvédelmi országos szervezeteknek, továbbá az esélyegyenlőségi szervezetek képviselőinek.

Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért
Magyar Biokultúra Szövetség
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai Magyarország
Szövetség az Élő Tiszáért
WWF Magyarország