Zöld szervezetek tiltakoznak a Környezetvédelmi Minisztérium beolvasztása ellen


Budapest, 2007. január 24.: Nyílt levélben fordultak az országos környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetek Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, hogy utasítson el minden olyan javaslatot, amely a környezetvédelmi tárca megszüntetéséről, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba való beolvasztásáról szól.


A Greenpeace Magyarország, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Védegylet és a WWF Magyarország szerint az a költségmegtakarítás, amit a környezeti tárca felszámolása jelentene, elenyésző ahhoz képest, amekkora kárt okozna a környezet- és természetvédelem háttérbe szorítása. A gazdasági tárcánál a környezetvédelem egyes ipari lobbik áldozatává válna. A civil szervezetek ezért arra kérik a kormányfőt, hogy ne leépítse, hanem erősítse a környezetvédelmi tárcát.

Az aláíró szervezetek szerint a környezetvédelem területén erős szabályozásra és a szabályok betartását kikényszerítő és ellenőrző intézményrendszerre van szükség. Ezzel szemben a környezetvédelem intézményrendszere évek óta folyamatosan gyengül, már egy ideje nem képes ellátni az alapvető környezetvédelmi feladatokat. Lassan nem lesz senki, aki a természeti területeken megelőzze, megakadályozza az illegális fakivágásokat, hulladéklerakást, motorozást és más károkozó tevékenységeket.

A Greenpeace Magyarország, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Védegylet és a WWF Magyarország egyúttal felhívja a kormányfő figyelmét az Alkotmányra, amely szerint mindenkinek joga van az egészséges környezethez.

További információ:
Schmuck Erzsébet, társelnök, Magyar Természetvédők Szövetsége, 216-7297

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz írt nyílt levél:

Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök

a Magyar Köztársaság Kormánya

Budapest


Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Az utóbbi időben többször felröppent a hír, hogy a kormányzat a környezetvédelmi tárca beolvasztására készül a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.
Sajnos a környezetpolitika terén számos olyan aggasztó jelet látunk, amelyek a környezet ügyének a leértékelődését vetítik előre.
Már a kormányprogramból kiolvasható volt, hogy a környezetpolitika egyre inkább leszűkül fejlesztési kérdésekre. A hazai környezet- és természetvédelem vezérelvévé az EU pénzek maradéktalan lehívása vált, vagyis a nagyméretű környezetvédelmi beruházások kidolgozása, brüsszeli elfogadtatása és megvalósítása. Ugyanakkor tudjuk, hogy a hatékony és eredményes környezetvédelemnek csak egy – és nem is a legfontosabb – eleme a már bekövetkezett környezeti problémák utólagos kezelése. A környezetvédelem intézményrendszere évek óta folyamatosan gyengül, már egy ideje nem képes ellátni az alapvető környezetvédelmi feladatokat! Például lassan nem lesz már senki, aki a természeti területeken megelőzze, megakadályozza az illegális fakivágásokat, hulladéklerakást, motorozást és más károkozó tevékenységeket.
Jelenleg a környezetvédelmi felügyelőségeken egy-egy ügy elintézésére sokszor csak néhány perc jut. Ritka kivételektől eltekintve az egyes ügyeket érdemi áttekintés nélkül engedélyezik. Helyszíni ellenőrzésekre csak igen elvétve, rendkívüli esetben tudnak sort keríteni. Így a hivatalban dolgozók szinte mindig csak a benyújtott papírok alapján döntenek.
Márpedig a beruházónak nem mindig áll érdekében, hogy a valós helyzetet tárja fel, hiszen akkor lehet, hogy nem kapna engedélyt, vagy jóval többe kerülne a beruházás, esetleg fizethetné a környezetvédelmi bírságot.
A magyarországi kaotikus helyzet elriasztja a tisztességes befektetőket, és vonzza azokat, akik szívesebben halásznak a zavarosban. Ezt példázza a Németországból Magyarországra exportált hulladékhegyek esete is.
Meggyőződésünk, hogy erős környezetvédelmi szabályozásra és a szabályok betartását kikényszerítő és ellenőrző intézményrendszerre van szükség. Ez nem képzelhető el a gazdasági tárca keretein belül!
Fentiekre való tekintettel kérjük Miniszterelnök urat, hogy utasítson el minden olyan javaslatot, amely a környezetvédelmi tárca megszüntetéséről, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba való beolvasztásáról szól. Az a költségmegtakarítás, amit a környezeti tárca felszámolása jelentene, elenyésző ahhoz képest, amekkora kárt okozna a környezet- és természetvédelem háttérbe szorítása. A gazdasági tárcánál a környezetvédelem egyes ipari lobbik áldozatává válna. Mégpedig olyan érdekcsoportok áldozatává, amelyek nem a korszerű, tudásalapú gazdaság előrevivői, hanem a nagy nyersanyag- és energiaigényű, súlyosan környezetszennyező tevékenységek fenntartásában érdekeltek. Ma, amikor karácsony környékén gyümölcsfák virágoznak Magyarországon, alapvető társadalmi és nemzetgazdasági érdek a környezeti károk megelőzése, a környezet romlásának megállítása.

Felhívjuk Miniszterelnök úr figyelmét az Alkotmányra, amely szerint mindenkinek joga van az egészséges környezethez. Ennek érdekében arra van szükség, hogy a környezetvédelmi tárcát ne leépítsék, hanem erősítsék!


Budapest, 2007. január 24.

Aláíró szervezetek:

Greenpeace
Levegő Munkacsoport
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége
Védegylet
WWF Magyarország