Az Országos Civil Egyezteto Fórum delegáltjainak nyílt levele Gyurcsány Ferencnek


Budapest, 2006. október 11. – Az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum delegáltjai nyílt levélben fordulnak Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz és Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez. A levélben aggodalmukat fejezik ki az utóbbi félév során a területfejlesztésben tapasztalt, a nyilvánosságot nélkülöző jogalkotási gyakorlat miatt, és egyben kérik a törvényes eljárási rend betartását, mely hozzájárulhat a demokratikus intézményekbe vetett közbizalom helyreállításához.


Az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum (OTCEF) delegáltjai álláspontja szerint a miniszter asszonynak az MSZP hétvégi választmányi ülésén elhangzott beszéde is jól példázza azt a szándékot, hogyan kívánja a kormányzat mellőzni, illetve háttérbe szorítani azokat a törvényes intézményi fórumokat, az Országos Területfejlesztési Tanácsot (OTT) és a mellette működő OTCEF-et, melyek lehetővé teszik, hogy a területfejlesztésben érintettek pártpolitikától mentesen megismerhessék, megvitathassák és véleményezhessék a területpolitikát érintő dokumentumokat, így a jogszabálytervezeteket is.

Rajnai Gábor, az OTCEF elnöke elmondta: „Elfogadhatatlan, hogy az Országos Területfejlesztési Tanácsot a miniszter az OTCEF írásbeli kérése ellenére sem hívta össze 2006. nyarán, az önkormányzati törvény módosításának előkészítése alatt, így társadalmi egyeztetés nélkül kerülhetett az Országgyűlés asztalára az egész magyar társadalmat és önkormányzati struktúrát alapjaiban érintő tervezet.”

„A Kormány saját programjában célul tűzte ki a minőségi jogalkotás kereteinek megteremtését, ezen belül a civil szféra és az állampolgárok érdemi részvételi lehetőségének biztosítását, azonban ezzel ellentétes szellemben cselekedett akkor is, amikor a miniszter asszony kategorikusan elutasította az OTCEF azon kérését, hogy a területfejlesztési törvény módosítását két szakaszban, előbb koncepcionális szinten, majd a közigazgatási egyeztetés után konkrét tervezet formájában tárgyalja az OTT” – nyilatkozta Kovács Bence, az OTCEF környezetvédő delegáltja.

„A társadalmi részvétel teljesüléséhez kevés az az ígéret, mely szerint miniszter asszony a pártok frakcióival is egyeztetni kíván az új javaslatról. Szükség van az önkormányzati és a civil szféra érdemi bevonására a döntéselőkészítésbe. ” – tette hozzá Dönsz Teodóra természetvédelmi delegált.

„A fentiek alapján nyílt levélben kérjük Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és Lamperth Mónika miniszter asszonyt, hogy a demokratikus intézményrendszerek iránti közbizalom visszaszerzése érdekében a jövőben biztosítsa a törvényes eljárási rend betartását, az OTT rendszeres összehívását és a területfejlesztési vonatkozású döntéshozatalba, jogszabályalkotásba való bevonását!” – fogalmazta meg az OTCEF kérését annak elnöke, Rajnai Gábor.
Háttér:

Az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórumot (OTCEF) a többször módosított 1996. évi XXI. törvény hozta létre mint olyan szervet, amely a társadalmi partnerek álláspontját képviseli az Országos Területfejlesztési Tanácsban környezetvédő, természetvédő, esélyegyenlőségi delegáltjai és elnöke révén.

A hivatkozott területfejlesztési törvény 8. §-a értelmében „az Országos Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) közreműködik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában, valamint dönt az e törvényben meghatározott esetekben.” A törvény 8. §-ának (4) bekezdése részletesen felsorolja azokat a döntéseket, amelyekben ki kell kérni a Tanács véleményét.

Levél Gyurcsány Ferencnek letölthető innen.
Levél Lamperth Mónikának letölthető innen.

További információ:
Rajnai Gábor, az OTCEF elnöke, Ecovast Magyarország, 30/4141018
Kovács Bence, az OTCEF környezetvédő delegáltja, Független Ökológiai Központ, 20/9686865
Dönsz Teodóra, az OTCEF természetvédő delegáltja, Magyar Természetvédők Szövetsége, 30/4580730