Közel 300 civil szervezet kéri a társadalmi és környezeti célok megerősítését az Új Magyarország Fejlesztési Tervben


Közel 300 civil szervezet nyilatkozatot juttatott el Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, amelyben kifejezték, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervben hangsúlyosabbaknak kell lennie a társadalmi összetartozás, az élhető környezet és a civil szektor fejlesztését szolgáló intézkedéseknek. A jelenlegi terv az aláírók szerint elavult technokrata szemléletet tükröz.


A nyilatkozatot 11 országos civil szervezet (Európa Ház, Független Ökológiai Központ, Háló Regionális Innovációs Egyesület, Közösségfejlesztők Egyesülete, Levegő Munkacsoport, Magyar Természetvédők Szövetsége, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK), Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Szociális Szakmai Szövetség és Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztésért) kezdeményezte, melyhez szeptember 4-ig további 279 civil szervezet csatlakozott. A nyilatkozatot megküldték Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek és Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztosnak, és remélik, hogy a kormány figyelembe veszi az országos tiltakozásban megfogalmazottakat.
A civil szervezetek szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) számos ponton jelentős és lényegi visszalépést jelent mind az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval, mind a terv tavaszi egyeztetési változatával szemben. Úgy gondolják, hogy a tervben a gazdaságfejlesztéssel egyenrangú célokként kell szerepelnie a megújuló társadalom, az élhető környezet és a területi kohézió kérdéskörének.
A kezdeményező civil szervezetek hangsúlyozták, hogy az ÚMFT-nek a fejlesztéspolitikai és társadalompolitikai célokat szoros összhangban kell kezelnie. Kiemelten fontos a társadalomnak a változásokra, az új befogadására való felkészítése, az állampolgárok cselekvőképességének fejlesztése. Szükséges helyi szintű együttműködések és új ötletek támogatása: a közösségfejlesztés és a társadalmi összetartozást erősítő programok erősítése. A társadalom megújításának a családokkal, a gyermekekkel és fiatalokkal, az ő esélyeik javításával kell kezdődnie, ezért minden velük foglalkozó intézmény és szolgáltatás támogatandó.
     Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány igazgatója elmondta, hogy az Európai Unió által is kulcsfontosságúnak tartott jó kormányzás elősegítése érdekében a tervnek hangsúlyozottan kell támogatnia az aktív állampolgárság és a civil társadalom megerősítését. Az emberi erőforrás fejlesztése operatív programon belül külön prioritásnak kell foglalkoznia e témával, és arra megfelelő anyagi forrást kell fordítani.
Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke szerint lényeges, hogy a tervben nagyobb súlyt kapjanak az élhető környezet kialakítását segítő intézkedések, ezen belül is azok, amelyek környezeti problémák megelőzését szolgálják (környezeti szemléletformálás és nevelés, természetmegőrzés, fenntartható termelés és fogyasztás). A terv elfogadása előtt feltétlenül el kell végezni az ÚMFT stratégiai környezeti vizsgálatát.
    A civil szervezetek végezetül kérik a magyar kormányt, hogy a Régi Magyarország lopakodó technokrata fejlesztéspolitikáját legalizáló mostani változattal szemben a fent említett nélkülözhetetlen társadalmi célok központba állításával fogadja el az Új Magyarország Fejlesztési Tervet és a megvalósítást szolgáló operatív programokat.
A kezdeményezők továbbra is várják a civil szervezetek csatlakozását a nyilatkozathoz a www.nonprofit.hu honlapon.

További információ:
Farkas István, Magyar Természetvédők Szövetsége, 216-7297, 20/444-9779, ifarkas@mtvsz.hu