Az Európai Bizottság ránk erõltetné a génmódosított élelmiszereket

2005.03.22.

A környezetvédõk a demokrácia és az elõvigyázatosság hiányát bírálják

Brüsszel/Budapest, 2005. március 22. – A Föld Barátai európai szervezete kifogásolja, hogy az Európai Bizottság az üzleti érdekeket elõbbre helyezi, mint az emberek vagy a környezet biztonságát. A Bizottság újonnan bejelentett politikája, amellyel a közvélemény túlnyomó többségének ellenzését figyelmen kívül hagyva mindenáron engedélyeznék a génmódosított szervezetek forgalmazását, a zöld szervezet szerint egyaránt rossz a fogyasztók, a demokrácia és a környezet számára.

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy:
- keresztülviszi a génmódosított szervezetekre tervezett engedélykérelmet tekintet nélkül ara, hogy a biztonságosságukkal kapcsolatban nincs konszenzus az EU tagállamok között;
- benyújtanak egy javaslatot a környezetvédelmi miniszterek tanácsához, hogy egyes országok oldják fel a génmódosított termékekre vonatkozó tilalmakat;
- engedélyezik a génmódosított növények termesztését anélkül, hogy a tagállamokban lenne hatályos törvény, amely megakadályozná termõföldek génmódosított növények általi szennyezését (ún. “koegzisztencia” törvény).

A Föld Barátai szerint a Bizottságnak ehelyett:
- le kellett volna állítania az engedélyezéseket, hogy újraértékeljék a biztonsági kockázatokat, melyeket a tagállamok vetettek fel;
- be kellett volna vezetni egy EU-szintû szabályozást, amely megakadályozná, hogy a termõföldeket szennyezzék a génmódosított növények, valamint biztosítani, hogy a biotechnológiai cégek felelõsek legyenek a termékeik által okozott károkért;
- engedélyezni kellett volna a régiók számára, hogy megmondják, akarnak-e génmódosított növényeket termeszteni vagy sem.

Fidrich Róbert, a Föld Barátai hazai tagszervezetének, a Magyar Természetvédõk Szövetségének programvezetõje elmondta, hogy az Európai Bizottság sokkal inkább érdekelt abban, hogy támogassa a nagyvállalatokat, mint az élelmiszerbiztonságot vagy a környezetet. A fogyasztók nem akarnak génmódosított élelmiszereket enni, Európa-szerte a régiók be akarják tiltani a génmódosított növényeket, a tagállamok pedig ellenzik az új engedélykérelmeket. A Bizottság azonban mindezt figyelmen kívül hagyja. Rossz nap ez a fogyasztók, a demokrácia és a környezet számára.

Tények:
- az Eurobarométer szerint a megkérdezettek 70 százaléka nem akar génmódosított élelmiszereket enni;
- 25 tagállamból 23 ellenzi a génmódosított repce termesztését, a Bayer nem akarja folytatni az engedélyeztetési eljárást, de a Bizottság ennek ellenére keresztül akarja vinni az engedélyezést, és továbbküldte egy tudományos testülethez, hogy kikérje a véleményüket (1);
- az eddigi legnagyobb, génmódosított szervezetekkel kapcsolatos kísérlet Nagy-Britanniában tegnap nyilvánosságra hozott eredményei szerint a génmódosított repceföldeken kevesebb lepke és méh található, mint a nem génmódosított földeken (2)
- egy tegnap közétett jogi szakvélemény szerint az Európai Bizottság koegzisztenciával kapcsolatos politikája “alapvetõen hibás”, és “jogszerûtlen.” (3)
- Magyarország után tegnap Lengyelország is megtiltotta a MON810 vonalból származó génmódosított kukoricafajták termesztését.

Jegyzetek:
(1) www.foe.co.uk/resource/press_releases/biotech_firm_rejects_gm_cr_18032005.html
(2) www.foe.co.uk/resource/press_releases/gm_crop_trial_blow_to_biot_21032005.html
(3) www.foeeurope.org/press/2005/UKpressrelease21march.doc

További információ:
Fidrich Róbert, Magyar Természetvédõk Szövetsége, tel.: 216-7297