Alapelvek Magyarország Fejlesztéspolitikai Koncepciójához zöld szemmel

2005.02.03.

(Budapest, 2005. február 2.) Huszonnégy magyarországi zöld szervezet a miniszterelnökhöz és a parlamenti pártok elnökeihez fordult, hogy a készülõ Európa Tervben hangsúlyozottan jelenjenek meg a fenntartható fejlõdés szempontjai.

A levelet aláíró zöld szervezetek szerint szükséges a szemléletváltás a fejlesztéspolitikában, hogy az eddiginél jóval nagyobb mértékben támogassák mindazokat a nem anyag- és energiaigényes tevékenységeket, amelyek elõsegítik a természeti erõforrások megõrzését, valamint a társadalom fejlõdését és az egyes emberek jól-létét is: az oktatást, a mûvelõdést, a mûvészeteket, az egészségügyet, a környezeti és egészségi tudatformálást, a tudományos kutatást és az emberek boldogulását segítõ társadalmi érintkezések különbözõ formáit. A gazdaság és versenyképesség fejlesztése nem válhat önálló és önhatalmú céllá.

Dönsz Teodóra, a Magyar Természetvédõk Szövetsége csoportvezetõje elmondta, hogy a fejlesztéspolitikát ahhoz a tényhez kell igazítani, hogy a társadalmi-gazdasági aktivitás már meghaladta Magyarország ökológiai eltartóképességét. A stratégiai környezeti vizsgálat eszközével a fejlesztési politika minden szintjén érvényesíteni kell a környezeti szempontokat a mai polgárok egészsége és életminõsége, valamint a jövõ nemzedékek életlehetõségeinek védelme érdekében.

Lukács András, a Levegõ Munkacsoport elnöke szerint a fejlesztéspolitika kialakítása során részletesen elemezni kell a különféle tevékenységek jelenlegi és várható jövõbeni költségeit, beleértve a környezeti és egészségi költségeket is. Törekedni kell arra, hogy az árak helyesen tükrözzék a költségeket, ezzel is elõsegítve a helyes döntéshozatalt.

Vásárhelyi Judit, a Független Ökológiai Központ képviselõje hangsúlyozta, hogy a versenyképesség hagyományos értelemben vett fokozása nem segíti a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését, mert csak kevesek anyagi jólétének növeléséhez járul hozzá. Az esélyek növelésének fõ eszköze a helyi közösségek fejlõdésnek biztosítása, a civil szervezõdések támogatása, a társadalom természetes önsegítési mechanizmusainak megerõsítése kell, hogy legyen. Mindez nem csak az egyenlõtlenségek megoldásához vezet, hanem megelõzi a környezeti problémákat is.

A környezetvédõ civil szervezetek aggódnak, hogy bár a kormányzat szóban többször kijelentette, hogy elkötelezett a 2007 utáni idõszakra szóló fejlesztési koncepciók és tervek társadalmi egyeztetésére, nem hozta nyilvánosságra a társadalmi véleménykérés folyamatának részletes tervét.

További információ:
Dönsz Teodóra, Magyar Természetvédõk Szövetsége, tel.: 216-7297, ddori@mtvsz.hu
Lukács András, Levegõ Munkacsoport, tel.: 411-0509, lukacs@levego.hu
Vásárhelyi Judit, Független Ökológiai Központ, tel.: 368-6229, jvasarhelyi@foek.hu