A NATO nem ragaszkodik a Zengõhöz!

2005.02.11.

Zöld szervezeteknek írt válaszlevelében Jaap de Hoop Scheffer, a NATO fõtitkára egyáltalán nem említi, hogy a katonai szervezet ragaszkodna hozzá, hogy a Zengõn épüljön meg a radar.

Január 12-én hatvan civil szervezet nyílt levelet küldött a NATO fõtitkárának, hogy tisztázza azokat az állításokat, amelyek szerint a NATO csak a Zengõn tudná elképzelni a tervezett radarállomás megépítését.

Válaszlevelében Jaap de Hoop Scheffer, a NATO fõtitkára elismeri, hogy a zengõi helyszínt Magyarország javasolta. A levélben a fõtitkár egyáltalán nem említi, hogy ragaszkodnának a Zengõhöz, mint helyszínhez. A döntést a Zengõ-Bizottság jelentése alapján a magyar kormányra bízzák, és amennyiben a magyar kormány más, új helyszint javasol akkor azt a NATO megvizsgálja.

Nincsen annál természetesebb dolog, mint hogy ez azzal jár, hogy a változást a szövetséges tagországokkal is egyeztetni kell. A magyar diplomáciának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy Magyarország Európai Uniós csatlakozásából adódó megváltozott nemzetközi helyzetét és kötelezettségeit (Berni egyezmény, Élõhelyek és fajok védelme) a NATO tagországokkal megértesse, és ezen megváltozott feltételek miatt automatikusan, törvényszerûen kérje az új helyszín NATO általi befogadását és finanszírozását.

Nem gondolhatjuk, hogy a NATO tagországok Magyarországot nemzetközi kötelezettségeinek megszegésére kényszerítenék, miközben a Zengõ-hegyi lokátor helyett rendelkezésre álló, a NATO követelményeket kielégítõ más megoldások is rendelkezésre állnak.

Mellékeljük a NATO válaszlevelének másolatát: (nato_valasz3.jpg)

További információ:

Herbert Tamás, Civilek a Zengõért, 06/20-340-8039
Weinbrenner Gábor, Greenpeace, 06/20-515-5928
Benedikt Ildikó, Magyar Természetvédõk Szövetsége, 06/30-223-0137
Vay Márton, Védegylet, 06/20-444-6637