Új jelentés támadja a víz és az élõvilág privatizálását

2005.01.28.

Porto Alegre (Brazília), 2005. január 28. - A Társadalmi Világfórumon ma közzétett jelentés a világ különbözõ részeirõl származó 24 példán keresztül bemutatja mutatja be a víz és az élõvilág privatizálásának negatív társadalmi és környezeti hatásait.

A Föld Barátai (Friends of the Earth International) által közzétett jelentés szerint tovább gyarapodik a vízprivatizáció ellen felhozott vádak sora.

Egyre több ember tapasztalja, hogy a privatizáció után megemelkedett árak miatt nem jut hozzá a vízszolgáltatásokhoz. Ezen felül alig javul a vízhez való hozzájutás és a vízminõség, a vízforrások pedig gyorsan kimerülnek – mondta Porto Alegrében Tatiana Roa, a Censat Aua Viva/Föld Barátai Kolumbia munkatársa.


A jelentés arra is rámutat, hogy a szegény országokban a bennszülött népcsoportok és a helyi közösségek gyors ütemben veszítik el erdeiket, halaikat és természeti értékeiket azáltal, hogy földjeiken egyre nagyobb mértékben terjed a fakitermelés, a turizmus, valamint magánkézben levõ parkokká lesznek. Ezt trendet tovább erõsíti az úgynevezett „szénparkok” növekvõ piaca. A „szénparkokat” fosszilis energiafüggõ északi országok szén-dioxid kibocsátásának kiváltására fejlesztették ki.

Elsõsorban a nemzetközi pénzügyi intézmények, mint például a Világbank erõltetik a biológia sokféleség megõrzéséhez ezt a piaci alapú megközelítést.

A jelentés kitér a „biokalózkodásra” is, azaz élõ formák és a vonatkozó hagyományos tudás szabadalmaztatásán keresztül az élõvilág privatizálására. Miközben a fejlõdõ országokban található a legnagyobb mértékû biológiai sokféleség és hagyományos tudás, az életszabadalmak túlnyomó többsége a nyugati nemzetek feletti cégek kezében összpontosul.

Az úgynevezett mega-diverzitású országok csoportja, ahol különlegesen magas a biológiai sokféleség, mint például Brazíliában és Indiában, nemrégiben kezdeményezte, hogy hozzanak létre egy nemzetközi egyezményt, amely a biokalózkodásról szól.

Ugyanakkor, amíg a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonzatairól szóló Megállapodása (TRIPS) engedélyezi az élet szabadalmaztatását és az ehhez kötõdõ egyéb szellemi tulajdonjogokat, a Föld Barátai szerint félõ, hogy egy ilyen egyezmény csak a biokalózkodást legitimálná és terjesztené.

A nagyvállalatok nyomást gyakorolnak a WTO tagországainak és a regionális kereskedelmi megállapodások részeseinek kormányaira, hogy még erõsebb kereskedelmi egyezményeket hozzanak létre, amelyek lehetetlenné tennék a kormányok számára, hogy megvédjék a bennszülött népcsoportokat és a helyi közösségeket attól, hogy az óriáscégek megszerezzék a víz és az élõvilág feletti uralmat – tette hozzá Simone Lovera, a Föld Barátai nemzetközi szervezetének részérõl.

A teljes tanulmány angol nyelvû változata letölthetõ a következõ honlapról:

http://www.foei.org/publications/link/privatization/index.html

Francia nyelvû változat:
http://www.foei.org/fr/publications/link/privatization/index.html

Spanyol változat:
http://www.foei.org/esp/publications/link/privatization/index.html

További információ:

Simone Lovera, Friends of the Earth International +31-6-10897827

Tatiana Roa, Friends of the Earth Colombia +55-51-91640663 (Brazil mobilszám, csak január 31-ig érhetõ el)

Niccolo Sarno, Friends of the Earth International (sajtó szóvivõ) +55-51-91973608 (Brazil mobilszám, csak január 31-ig érhetõ el)

Fidrich Róbert, MTVSZ (06-1) 216-7297