Filozófiánk

Természetvédelem. Ez a fogalom a politika és a legtöbb ember számára a még épen maradt és természetvédelmi oltalom alá helyezett területek vagy egyes védett fajok megőrzését jelenti. Számunkra a természet a bennünket körülvevő környezet nagy egésze, az a forrás, amelyből mi emberek táplálkozunk. amelyből elvesszük életünkhöz szükséges javakat, s amelynek mi részei vagyunk, nem uralkodunk rajta, hanem ezer szálon függünk tőle.

A természet ennek a valódi helyzetnek és felfogásnak megfelel, szerény viselkedést követel az emberiségtől. Az ember célja természetesen társadalmának fejlesztése, az emberi élet minőségének javítása, de be kell látnia, hogy ez a cél csak a természet fenntartásán keresztül érhető el. Ha úgy tetszik: éppen saját önzésünk, jól felfogott alapveto érdekünk követeli meg tőlünk a természet megőrzését.

A küldetés

A Magyar Természetvédők Szövetségének célja és önként vállalt küldetése megismertetni, megértetni és elfogadtatni e filozófiát, a benne gyökerező gondolkodásmódot, amely a fenntartható fejlődés egyedüli lehetséges alapját jelenti, és amelynek segítségével megvalósulhat a Szövetség fő célja, a természet egészének megörzése.

Együttműködés más szervezetekkel, érdekcsoportokkal

Szövetségünk egyik fő célja hozzájárulni a fenntartható fejlődés megvalósításához, különösen helyi szinten. Ennek sikere alapvetően az önkormányzatok, a civil szervezetek, az érdekképviseletek és a polgárok közötti együttműködés milyenségétől függ. Ezért fontos a számunkra, hogy a különböző szereplőkkel megismertessük a Helyi Feladatok a XXI. századra, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program dokumentumait, majd közösen számba vegyük a helyi tennivalókat. Ehhez nyújtanak segítséget a Szövetség által szervezett tréningek, továbbá az a segédanyag, amely tájékoztatóul szolgál a helyi önkormányzatok számára a helyi környezeti cselekvési programok elkészítéséhez.

Hazai és nemzetközi fórumok

Szövetségünk kezdeti fejlődésében jelentős támaszt jelentett, hogy évente megrendeztük a hazai környezetvédő szervezetek országos találkozóját: ennek nyomán állandóvá vált az országos találkozók évenkénti megszervezése. Ezek nem csupán tagjainknak kínáltak alkalmat a tapasztalatcserére, de jó kapcsolatok alakulhattak ki a szövetséghez nem tartozó más szervezetekkel is. Hasonló céllal vállalkozunk nemzetközi fórumok megszervezésére is. Ezek növelik nemzetközi ismertségünket, ugyanakkor kiváló alkalmat kínálnak a magyar környezetvédok nézeteinek megismertetéséhez is.

A környezetpolitika formálása

Szövetségünk három tagja választott képviselő az Országos Környezetvédelmi Tanácsban (OKT), amely a kormány tanácsadó szerve. Így közvetlen lehetőségünk (is) van a környezetpolitika formálására, ugyanakkor igyekszünk minden egyéb, közvetett és közvetlen lehetőséggel élni. Mindez elképzelhetetlen közös platform nélkül: ennek volt kiváló eszköze az ún. Szürke Könyv, amely elismert környezetvédő személyiségek által kidolgozott stratégia, híven tükrözi a magyar környezetvédők nézeteit a fenntartható fejlődésről. A stratégia az új, és újabb kihívásoknak megfelelően folyamatosan megújul.

A döntéshozók befolyásolása

A Környezetvédelmi Hírmondót parlamenti képviselők számára szerkesztjük, a legfrissebb hírekkel, véleményekkel próbáljuk meg befolyásolni a legfőbb döntéshozókat döntéseik meghozatalánál. Nem titkolt szándékunk a honatyáink környezeti tudatának formálása, csiszolása sem a fenntartható fejlődés irányába.

Közös válaszaink a kihívásokra

Gyakran saját problémáink felismerése sem könnyű. Megtalálni a helyes választ és megfelelően cselekedni pedig tapasztalatok, szakmai és erkölcsi elismertség, egyszóval felkészültség nélkül nem megy. Ezért is fontos építeni tagszervezeteinket, erősíteni az egyes kis szervezeteket, a belső összetartást, segíteni magunkon, hogy magas fokon tudjuk teljesíteni vállalásainkat.

Tagcsoportjaink támogatása

A hiteles politizáláshoz, a Szövetségen belüli érdekképviselethez erős tagcsoportok kellenek. Számukra nemcsak a globális ügyek jelentenek kihívást, de puszta egzisztenciájuk megőrzése is: mindennapos gond, hogyan tudják fenntartani saját szervezetüket. Nehéz fenntarthatóságról beszélni egy szeszélyesen változó jogszabályi, törvényi környezetben. A Szövetségnek tehát fontos feladata segíteni tagcsoportjainkat a talpon maradásban, tevékenységet, lehetőséget kínálni számukra a közös munkában való részvételre.

Tudat- és szemléletformálás

Legtöbb tagcsoportunk elsőrangú feladatának tekinti az emberek környezeti tudatának formálását, miközben magunk is nap mint nap kényszerülünk ismereteink, tudásunk és szemléletünk fejlesztésére. E célt szolgálta a sok összejövetel, a sok közös vita, amelyek során a fenntartható fejlődés gondolatait próbáltuk és próbáljuk kibontani, értelmezni és kiérlelni, majd legalább a Szövetségen belül közös platformra juttatni.

Úttörő kezdeményezések

Hisszük, és tapasztaljuk, hogy a legjobb, legeredményesebb tanítás a pozitív példa. Ezért karoltuk fel tagcsoportjaink azon úttörő kezdeményezését, amelyek követendő példát kívánnak teremteni mások számára. A fenntartható vidékfejlődést szolgáló kezdeményezések modellhálózatát a Szövetség koordinálja, és igyekszünk e mintáknak a hivatalos állami fejlesztési politika részéről is elismertséget, támogatást és követőket megnyerni, szerezni.

Az európai kihívás

Vajon mit hozhat az európai integráció? A Szövetség bízik abban, hogy egy formálódó Unió nemcsak gazdasági, de környezeti szempontból is termékenyen hathat Közép-Kelet-Európára. Ennek érdekében azonban keményen kell dolgozni, mind a hazai, mind az európai döntéshozatali szinteken.

Az Unió bővítésével kapcsolatosan a Szövetség 1998. januárjában bekapcsolódott egy nemzetközi programba, amelynek keretében azóta lengyel, cseh, szlovák, szlovén, észt és magyar nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) dolgoznak együtt a Föld Barátai európai szervezetével, az Európai Környezetvédelmi Irodával és a Milieukontakt hollandiai szervezettel. A projekt koordinálására a résztvevők a Magyar Természetvédők Szövetségét kérték fel. A projekt részeként tréningeket szerveztek, információs csomag készült az Európai Unió környezetvédelmi törvényhozásával kapcsolatosan. A program célja a lakosság valamint a civil környezet- és természetvédő szervezetek alapos tájékoztatása az Unióról, továbbá részvételük elősegítése az európai integráció folyamatában. Emellett figyelemmel kísérjük és opponáljuk a hazai felkészülési folyamatot és a hazai környezetvédelmi integrációs elképzeléseket.