A Közösségi Energia programban 2013-2016 között hazai közösségi kezdeményezések

A Közösségi Energia programban 2013-2016 között olyan, hazai közösségi kezdeményezéseket népszerűsítettünk, amelyekre minél több pont illik az alábbiakból: 1. Energiatakarékossági és/vagy megújuló energiás beruházáson alapul 2. Lakosok bevonásával tervezett ill. működtetett 3. Közösségi demokratikus pl. szövetkezeti vagy példamutató projekt alapú együttműködés, 4. A résztvevő tagok/közösség és a környéken élők is részesülnek előnyeiből (a beruházás megtakarításából/profitjából vagy az energiájából). Közösségi energiás kezdeményezésekben benne rejlik jelenlegi energia-rendszerünk megváltoztatásának lehetősége, a valódi energiabiztonság, energiafüggetlenség. Európa-szerte indulnak közösségi és szövetkezeti kezdeményezések, melyek részben vagy teljesen önellátóak energia szempontjából, saját tulajdonú és működtetésű energiatermelő berendezések segítségével

A Közösségi Energia (CO-POWER) projekt céljai:

 • Kedvező jogszabályi környezet kialakításával felgyorsítani az energiahatékony, megújuló energia projektek fejlesztését
 • Európát átfogó, széleskörű társadalmi hálózat kiépítése a közösségi megújuló energia támogatására
 • A döntéshozók tájékoztatása , hogy megfelelő jogi eszközöket terjeszthessenek elő
 • A lakosság tájékoztatása és bevonása
 • Javaslatok készítése a törvényi változás ösztönzésére a Cseh Köztársaságban, Dániában, Spanyolországban, Magyarországon, Írországban, Skóciában és Belgiumban, és ajánlások a közösségi energia projektek EU-s jogszabályi támogatására
 • Megteremteni annak lehetőségét, hogy a közösségi megújuló energia projekteket a köz- és magánszféra együttműködésben finanszírozza a kelet-európai országokban.

 

A magyar Közösségi Energia program

I.a Általános, lakossági program anyagok:

- Közösségi energia kézikönyv (önkormányzatoknak és más érdeklődőknek, pdf)

- ÚJ! Közösségben az erő Energia kisokos közösségeknek, lakosoknak, önkormányzatoknak (2016, 5,2 Mb pdf)

2015 júniusától indult közösségi energia kiállítás-sorozatunk (pdf-ek, 1-3 Mb):

 1. A közösségi energia programról bevezető poszter
 2. Napelemek poszter
 3. Naperőmű és napenergia-felhasználás körkép
 4. Földhő (hőszivattyú, talajszonda)
 5. Napkollektor
 6. Energiatakarékosság, passzívházak és alacsony energiájú házak
 7. Szélenergia, szélgenerátorok
 8. Biomassza - kazánok, hatékony fatüzelés, rakétakályha és tömegkályha
 9. Élelmiszer-közösségek

- ÚJ: Közösségi energia szórólap (a fenti kiállításanyagot röviden összesítő szórólap)

- Rövid ismertető a nemzetközi projektről

- Rövid előadás-bemutató a Közösségi energia kampányunkról, tervekről (pdf-esített ppt)

- Közösségi energia - az energia-rendszerváltás haszna (infoanyag, 10 o.)

- Lakossági és önkormányzati tájékoztató program. Ennek keretében a nemzetközi és hazai jó közösségi energia példák bemutatása, lehetőségek és tervezés: 5 régióban regionális fórumokkal, tagszervezeteinkkel együttműködve.

Néhány nemzetközi kezdeményezést ld. http://www.communitypower.eu/en/inspiring-stories.html  , néhány hazai példát ld. alább.

További információk a partnerországok tevékenységeiről angolul és magyarul is: http://www.communitypower.eu

 

I.b Közösségi Energia országos rendezvényeink:

- 2016. április 4.,Budapest: Közösségi energia országos zárókonferencia (program, előadásanyagok)

- 2015. december 2., Budapest:  Hazai energetikai fejlesztések a közösségekért c. országos konferencia program és jegyzetek, előadásanyagok

- 2015. május 5., Budapest: ICLEI-MTVSZ : Nemzetközi konferencia program és jegyzetek, előadásanyagok

- 2014. október 21, Budapest: Fókuszban a közösségi energia fórum - program és előadások a linkről letölthetőkI.c. Néhány hazai közösségi energiás példa:

ÚJ! Szalmabála építészet mint közösségi energia kezdeményezés c. tanulmány (2016) (5 Mb, pdf)
 

Kezdeményezés
neve
Rövid leírás További info
Szalmabála-
építészet
közösség
(országos)
Szerte az országban egy kb. 500 háztartásból álló közösség formálódik, akik tapasztalataikat megosztják egymással a hatékony, szalmabála-szigetelésű vagy szalmabála-falú házak építéséről. A nyíregyházi Energia és Környezet Alapítvány koordinálásában az építészek és más szakértők segítségével 2015 végére 1000 új szalmabála-házat terveznek építeni. E kezdeményezés jó példája annak, hogy a környezetbarát, hagyományos alapanyagot és tudást felhasználva a helyi gazdasági fejlődést és energiatakarékosságot elősegítő modern házakat lehet építeni. EKA
képzések,
közösség
és inspiráló szalmabála-
házak: EKA honlapSzalmabála-
építő-
közösség a Facebookon
Közösségi
energia-
udvar
fejlesztése,
Parasznya
településen
(B.A.Z
megye)
A LEADER utófinanszírozású támogatásnak köszönhetően komplex napenergiás rendszerrel gyarapodott a parasznyai Művelődési Központ. 2011 áprilisától üzemel egy 40 nm-es felületű napkövető, napelemes kiserőmű az udvaron, illetve egy demonstrációs célú napkollektor az épület tetőszerkezetére szerelve. A rendszer évente kb. 5000 kWh/év, átlag 417 kW/hó villamos energiát termel. Ez az önkormányzat villamos energia fogyasztásának 38%-át fedezi, hasonló mértékű költségmegtakarítást eredményez. A programba a helyi közösség, civil szervezetek és ifjúsági egyesület is bevonásra került e-mail,
Holocén
weboldala
Derekegyház
fejlesztések
(Csongrád megye)
Az 1618 lakosú Derekegyház komplex projektje a faluközpont revitalizációját tartalmazza, amelynek keretében számos fejlesztést vittek véghez a zöldfelület bővítésétől az esővíz hasznosításon át az energiatakarékos közvilágításig; a környezetkímélő szennyvízkezelés fejlesztésétől a közösségi kisbusz beszerzésén át a megújuló energiaforrások helyi hasznosításáig (napelemes, komplex biomassza rendszer, energiaültetvény, fafeldolgozás és -hasznosítás a helyi közintézményekben). Napelemes energiatermelés Derekegyházán
Biomassza
falufűtőmű,
Pornóapáti

Helyi adottságokra építő falufűtőmű

 • Erdészeti és mezőgazdasági mellékterméket használ, határ menti együttműködésben valósult meg. A faluban nem volt kiépített gázhálózat.
 • Az önkormányzat saját beruházásában valósult meg, így a fűtésre fordított költségek helyben, a közösségnél maradnak
 • 2 db egyenként 600 kW teljesítményű szilárd biomassza tüzelésű kazán. Éves igényelt faapríték mennyiség közel 1200 t. Teljesen automatikus üzemű, távfelügyelt rendszer. A meleg víz hőszigetelt távhővezetékeken keresztül jut el a lakásokba, intézményekbe
Pornóapáti, a távfűtéses faluBioSolar in
Pornóapáti

(angolul)
Energia-Közösségek
(országos)
A GreenDependent Intézet 2011 óta szervez energiamegtakarítási programot és versenyt. Az 5-10 család által alakított kis közösségek, azaz EnergiaKözösségek 9%-os energia-megtakarítási és összességében 2000 tonna széndioxid-kibocsátás csökkentési célt tűztek ki és teljesítettek. Az egyes közösségeket önkéntes klíma-koordinátorok fogták össze, segítették és motiválták. A klíma-koordinátorokat a GreenDependent Intézet képezte és számukra folyamatos szakmai támogatást biztosított. A program újfajta együttműködésre adott lehetőséget az önkormányzatok, a lakosság és az ott működő közösségek között, hiszen az alapkoncepció szerint a megtakarítási versenyre a helyi önkormányzat "hívja ki" a lakosságot. A verseny 2014 őszén is folytatódik. Energia-
Közösségek
Egyéb, részleges/
teljes energia-
önellátás
kezdeményezés
gyűjtései

A fenntarthatóság jó példái Magyarországon

 

  Inspi-Ráció kutatás: Közösségi vállalkozás, záró tanulmány

PDF formában
letölthetőPDF formában letölthető
  Települések az energia-önellátás útján füzet – Településfejlesztési füzetek 29. PDF formában
letölthető
Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton

 Az EMVA LEADER nemzetközi együttműködési projekt egyaránt célzott beruházási jellegű fejlesztéseket, képzéseket, tudástranszfert a Mecseki Energia Kör településeinek, a LEADER HACS Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel és az Energia Klubbal együttműködésben.16 településen adatbázis készült, önkormányzati alkalmazottaknak és pedagógusoknak szóló képzést követően napelemes rendszerek, hőszigetelés, nyílászáró csere valósult meg önkormányzati ingatlanokon. A közösségi együttműködésben a polgármesterek szövetsége volt a kiinduló alap, ill. a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület tagsága.

Mecsek-Völgység-Hegyhát fejlesztések weboldala
Zöldenergia hasznosítás Pitvaros területén

 Komplex rendszert alakítottak ki: napcellák, napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza kazánok, hőszigetelési rendszerek alkalmazásával fejlesztették középületeiket, jelentősen csökkentve költségeiket és energiafelhasználásukat, elnyerték a Klímasztár 2013-as díjat is. Erdőket telepítettek, valamint a közétkeztetésben prioritást kapnak a helyben előállított alapanyagok. Ösztönző programot hoztak létre a kerékpáros közlekedés fejlesztésére.

Pitvarosi fejlesztések weboldala
Átalakuló Wekerle Szigetelési Brigád

Az Átalakuló Wekerle részeként 2010-ben alakítottak egy lakossági nyílászáró szigetelési brigádot, azóta 40-50 család saját otthonát tudta szigetelni. A helyi szociális szervezetekkel ill. a Kispesti önkormányzattal 2014 óta együttműködve szociális szigetelési programot indítottak, további 30-40 család lakásának szigetelését lehetővé téve. A Védegylet „Kisközösségek Átalakulásban” programjának keretében számos képzést tartanak és "szigetelő csomagokat" biztosítanak.

http://wekerletelep.hu/zold_hajtas/szigeteles


Tud olyan példaértékű kezdeményezésről, amelyet fent nem említettünk?   Küldje el nekünk!II. Pénzügyi kérdések, finanszírozás:

- Finanszírozási javaslatok közösségi energiás kezdeményezésekhez (2013 nov.) - kiegészült szövetségeseink észrevételeivel is

 

III. Jogi kérdések - A hazai jogszabályi környezet elemzése közösségi energia szempontjából és javaslatok a jogi környezet javítására:

Rövid elemzés és javaslatok - (2014 nyár)

Részletes elemzés és javaslatok - (2014 okt. 21-én került bemutatásra a vitaanyag)


IV. Konkrét kezdeményezés koncepció--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hazai háttér

Mivel Magyarországon a háztartásokban használt energia több mint 40%-a (152 PJ) az energiahatékonyság növelésével megtakarítható lenne, a Magyar Természetvédők Szövetsége (Föld Barátai Magyarország) a közösségi energia fejlesztések olyan módját támogatja, amely az energiamegtakarítást összekapcsolja a megújuló energia befektetésekkel.

 

A megújuló energiás (RES) fejlesztések magyarországi elterjedése előtt álló legnagyobb kihívás a nemzeti támogatási rendszerek gyors apadása (az Operatív Programok támogatásai, hitelek), melyek amúgy is jelentős tőkeigényűek, így az energiaszegénységben élők számára egyelőre elérhetetlenek. A bürokratikus engedélyezési folyamat és a fejletlen hazai megújulóenergia berendezés gyártó- és szolgáltatóipar ill. a hiányos szakértelem szintén gátat szabnak a magyarországi megújulók fejlődésének. Manapság előnyben részesülnek a biomassza projektek, főként a nagyszabásúak, például az alacsony hatékonyságú erőművekben égetett biomassza típusúak. Az üzembe helyezhető szélerő kapacitás szigorú szabályozás alá esik, mivel a rendszer még nem elég fejlett ahhoz, hogy a jelentős ingadozásokat elviselje. A napenergia berendezések számában lassú emelkedés érezhető, de a benne rejlő lehetőségek még közel sincsenek kihasználva.

 

A közösségi energia kezdeményezések meg tudnak vívni ezekkel a kihívásokkal. A magyar lakosság számára fontos, hogy szervezett közösségek pl. szövetkezetek mozgósítani tudják a tagok szakértelmét, erőforrásait és hatékonyabban pályázhatnak támogatásért, engedélyekért. Mindezek mellett, a lakosok nagyra becsülik az energia-önellátást.

 

Az átdolgozott energiahatékonysági és megújuló energia szabályozási és támogatási rendszer 2014 folyamán kerül megvitatásra. A Közösségi Energia (CO-POWER) projekt keretében, a hazai döntéshozóknak tett javaslatok és alapos érdekérvényesítés útján a Magyar Természetvédők Szövetsége azon dolgozik, hogy a nemzeti politikák, szabályozás és támogatási rendszer megfelelően segítse a közösségi energiás kezdeményezéseket.

Hogyan függ össze a közösségi energia és a MTVSZ korábbi klímatörvény javaslata? Itt megnézheti: www.klimatorveny.hu