Közösségi Energia

A MTVSZ Közösségi Energia program hírei és anyagai. Célunk, hogy a hazai szakpolitikák, szabályozás és támogatási rendszer megfelelően segítse itthon minél több közösségi megújulóenergia kezdeményezés létrejöttét. (2013-tól min. 2021-ig futó programunk).


KÖZÖSSÉGI ENERGIA 2. PROGRAM: 2018 ősz - 2020 december

Programunk 2018. őszén megújult: az EUKI projekt keretében az érdeklődő közösségekkel, önkormányzatokkal egyeztetünk és 2 kiválasztott kezdeményezésre szakértőinkkel részletes üzleti terveket készítünk. Az EU Tiszta Energia csomagja (Megújuló Energia Irányelv 2, Áram Irányelv) az ilyen kezdeményezéseknek új jogokat és az energiapiachoz való hozzáférést ad, ezek hazai jogba való átültetése érdekképviseletében szerepet vállal a MTVSZ: szakmai anyagokkal, döntéshozókkal és más szakértőkkel való egyeztetéseken, fórumokon szorgalmazzuk.A. "A Közösségi energia mindenkinek jár" - közérthető kiadványunk, 2019

B. Rendezvényeink

2019. november 14.: Továbblépés a háztáji és közösségi energiában - európai szakmai fórum, Budapest (Előadások a linkről letölthetők).

A 2019. november 12-14. közötti európai közösségi energia találkozóról megjelent cikkek:

http://www.foeeurope.org/unleashing-community-renewables-central-eastern-europe-221119

https://www.euki.de/en/news/unleashing-community-energy/


2019. június 12. A háztáji és közösségi energia fórumnapja - előadások innen letölthetők


2019. április 6. ENERGISE Élő Labor zárásán előadás: Mi a közösségi energia és hogyan érdemes belevágni?


2018. november 29. Előadás az Energiaátmenet fórumon: A közösségi energiát elősegítő energiaátmenetről és megújuló Közösségi Energia programunkról.


2018. november 8. Előadás a MNNSZ által szervezett Szolár konferencián: a megújult Közösségi Energia programunkról (2018-2020)C. Közösségi energia érdekképviselet


Az állampolgári-/megújulóenergia-közösségek kapcsán a jogszabály-átültetéskor javasolt szempontjaink (2019 november-2020 tavasz):

1. Az állampolgári-/megújulóenergia-energiaközösségek pontos meghatározása, hogy az tartalmazza a különféle lehetséges típusokat hazai kontextusba helyezve. (Típusok pl. társasházi energiaközösség, kollektív termelő-fogyasztók, különféle tulajdonviszonyú állampolgári megújuló energia közösségek önkormányzati taggal vagy anélkül, azaz amelyek energiatöbbletet termelnek, amelyet megosztanak vagy kívülre értékesítenek az energiapiacon),

2. A hazai megújuló energia támogatási rendszer integrálja az állampolgári / megújulóenergia-közösségeket is, azaz fair módon támogassa (a tenderekben jogtalan versenyhátrányba kerülnek, ezért más vagy kompenzáló konstrukciók szükségesek).

3. Az állampolgári/megújulóenergia-közösségek számos típusa nem csak önfogyasztásra termel, azaz nyissák meg a többletenergia-termelő közösségek előtt is a hazai jogi, adminisztratív és támogatási rendszereket, energiapiacot.

4. A HMKE azaz 50 kW alatt is energia adásvételezni, szolgáltatni tudjon az állampolgári-/megújulóenergia-közösség, ehhez megfelelő aggregátor ill. online applikáció lehet szükséges; a kereteket az állampolgári/megújulóenergia- közösségekkel ill. érdekképviseleti szakértőikkel, szervezeteikkel (szakmai civilszervezetek pl. MTVSZ) együtt, egyeztetve ki kell dolgozni.

5. Szabályozási homokozó kialakítása az állampolgári-/megújulóenergia-közösségekkel ill. érdekképviseleti szakértőikkel, szervezeteikkel (szakmai civilszervezetek pl. MTVSZ) együtt, egyeztetésben történjen.

6. A pilot projektek kiírása nem helyettesíti az alulról szerveződő állampolgári-/megújulóenergia-közösség kezdeményezések korábbi pontokban említett átfogó támogatását, fejlesztését, népszerűsítését, de egyfajta kezdeti lépést jelenthet afelé, ha megfelelő a kiírás.

7. Szükséges nyílt és részvételi egyeztetési folyamat az állampolgári-/megújulóenergia-közösségek hazai potenciáljáról és kezelendő akadályokról, maguk a közösségek és érdekképviseleti szervezeteik,szakértőik (szakmai civilszervezetek pl. MTVSZ) bevonásával. A témáról való egyeztetés és javaslatai, eredményei a magyar NEKT, az új Nemzeti Energia stratégia ill. a 2050-ig tartó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia anyagába és konzultációs folyamatába is beépítendők, mivel e dokumentumokban is tárgyalni kell az állampolgári-/megújulóenergia-közösségekkel kapcsolatos 2030-as ill. 2050-es távú terveket, intézkedéseket.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2018 szeptember - 2020 december között futó projektről:
angolul/English: https://www.euki.de/en/euki-projects/buergerenergie/
németül/ Deutsch: https://www.euki.de/euki-projects/buergerenergie/


"A német közösségi energia "Bürgerenergie" elterjesztése&adaptálása új európai régiókban" (Enhancing climate action by bringing Germany's Bürgerenergie to new regions) projektet az Európai Klíma Kezdeményezés (EUKI) támogatja. Az EUKI a Német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris biztonsági Minisztérium (BMUB) projektfinanszírozási eszköze. Az EUKI átfogó célja az éghajlatvédelmi együttműködés elősegítése az EU-n belül az üvegházgázok kibocsátás-csökkentése érdekében. Ezt a határon átnyúló párbeszéd, együttműködés erősítésével, ill. tudás- és tapasztalatcserével éri el.

A projekt magyar tartalma a főpályázó Föld Barátai Európa és partnere a MTVSZ felelőssége, az nem feltétlen tükrözi a pályáztató véleményét.


----------------------------------------------------------------------------------------------

A Közösségi Energia programban 2013-2016 között olyan, hazai közösségi kezdeményezéseket népszerűsítettünk, amelyekre minél több pont illik az alábbiakból: 1. Energiatakarékossági és/vagy megújuló energiás beruházáson alapul 2. Lakosok bevonásával tervezett ill. működtetett 3. Közösségi demokratikus pl. szövetkezeti vagy példamutató projekt alapú együttműködés, 4. A résztvevő tagok/közösség és a környéken élők is részesülnek előnyeiből (a beruházás megtakarításából/profitjából vagy az energiájából). Közösségi energiás kezdeményezésekben benne rejlik jelenlegi energia-rendszerünk megváltoztatásának lehetősége, a valódi energiabiztonság, energiafüggetlenség. Európa-szerte indulnak közösségi és szövetkezeti kezdeményezések, melyek részben vagy teljesen önellátóak energia szempontjából, saját tulajdonú és működtetésű energiatermelő berendezések segítségével.

A Közösségi Energia (CO-POWER) projekt céljai:

 • Kedvező jogszabályi környezet kialakításával felgyorsítani az energiahatékony, megújuló energia projektek fejlesztését
 • Európát átfogó, széleskörű társadalmi hálózat kiépítése a közösségi megújuló energia támogatására
 • A döntéshozók tájékoztatása , hogy megfelelő jogi eszközöket terjeszthessenek elő
 • A lakosság tájékoztatása és bevonása
 • Javaslatok készítése a törvényi változás ösztönzésére a Cseh Köztársaságban, Dániában, Spanyolországban, Magyarországon, Írországban, Skóciában és Belgiumban, és ajánlások a közösségi energia projektek EU-s jogszabályi támogatására
 • Megteremteni annak lehetőségét, hogy a közösségi megújuló energia projekteket a köz- és magánszféra együttműködésben finanszírozza a kelet-európai országokban.

A magyar Közösségi Energia program

I.a Általános, lakossági program anyagok:

- Közösségi energia kézikönyv (önkormányzatoknak és más érdeklődőknek, pdf)

- ÚJ! Közösségben az erő Energia kisokos közösségeknek, lakosoknak, önkormányzatoknak (2016, 5,2 Mb pdf)

- 2015 júniusától indult közösségi energia kiállítás-sorozatunk (pdf-ek, 1-3 Mb):

 1. A közösségi energia programról bevezető poszter
 2. Napelemek poszter
 3. Naperőmű és napenergia-felhasználás körkép
 4. Földhő (hőszivattyú, talajszonda)
 5. Napkollektor
 6. Energiatakarékosság, passzívházak és alacsony energiájú házak
 7. Szélenergia, szélgenerátorok
 8. Biomassza - kazánok, hatékony fatüzelés, rakétakályha és tömegkályha
 9. Élelmiszer-közösségek
- ÚJ: Közösségi energia szórólap (a fenti kiállításanyagot röviden összesítő szórólap)

- Rövid ismertető a nemzetközi projektről

- Rövid előadás-bemutató a Közösségi energia kampányunkról, tervekről (pdf-esített ppt)

- Közösségi energia - az energia-rendszerváltás haszna (infoanyag, 10 o.)

- Lakossági és önkormányzati tájékoztató program. Ennek keretében a nemzetközi és hazai jó közösségi energia példák bemutatása, lehetőségek és tervezés: 5 régióban regionális fórumokkal, tagszervezeteinkkel együttműködve.

Néhány nemzetközi kezdeményezést ld. http://www.communitypower.eu/en/inspiring-stories.html  , néhány hazai példát ld. alább.

További információk a partnerországok tevékenységeiről angolul és magyarul is: http://www.communitypower.eu


I.b Közösségi Energia országos rendezvényeink:

- 2016. április 4.,Budapest: Közösségi energia országos zárókonferencia (program, előadásanyagok)

- 2015. december 2., Budapest:  Hazai energetikai fejlesztések a közösségekért c. országos konferencia program és jegyzetek, előadásanyagok

- 2015. május 5., Budapest: ICLEI-MTVSZ : Nemzetközi konferencia program és jegyzetek, előadásanyagok

- 2014. október 21, Budapest: Fókuszban a közösségi energia fórum - program és előadások a linkről letölthetőkI.c. Néhány hazai közösségi energiás példa:

ÚJ! Szalmabála építészet mint közösségi energia kezdeményezés c. tanulmány (2016) (5 Mb, pdf)

Kezdeményezés
neve
Rövid leírás
További info
Szalmabála-
építészet
közösség

(országos)

Szerte az országban egy kb. 500 háztartásból álló közösség formálódik, akik tapasztalataikat megosztják egymással a hatékony, szalmabála-szigetelésű vagy szalmabála-falú házak építéséről. A nyíregyházi Energia és Környezet Alapítvány koordinálásában az építészek és más szakértők segítségével 2015 végére 1000 új szalmabála-házat terveznek építeni. E kezdeményezés jó példája annak, hogy a környezetbarát, hagyományos alapanyagot és tudást felhasználva a helyi gazdasági fejlődést és energiatakarékosságot elősegítő modern házakat lehet építeni.
EKA
képzések,
közösség
és inspiráló szalmabála-
házak: EKA honlap, Szalmabála-
építő-
közösség a Facebookon

Közösségi
energia-
udvar
fejlesztése
,
Parasznya
településen
(B.A.Z
megye)
A LEADER utófinanszírozású támogatásnak köszönhetően komplex napenergiás rendszerrel gyarapodott a parasznyai Művelődési Központ. 2011 áprilisától üzemel egy 40 nm-es felületű napkövető, napelemes kiserőmű az udvaron, illetve egy demonstrációs célú napkollektor az épület tetőszerkezetére szerelve. A rendszer évente kb. 5000 kWh/év, átlag 417 kW/hó villamos energiát termel. Ez az önkormányzat villamos energia fogyasztásának 38%-át fedezi, hasonló mértékű költségmegtakarítást eredményez. A programba a helyi közösség, civil szervezetek és ifjúsági egyesület is bevonásra került
e-mail,
a Holocén
weboldala

Derekegyház
fejlesztések

(Csongrád megye)
Az 1618 lakosú Derekegyház komplex projektje a faluközpont revitalizációját tartalmazza, amelynek keretében számos fejlesztést vittek véghez a zöldfelület bővítésétől az esővíz hasznosításon át az energiatakarékos közvilágításig; a környezetkímélő szennyvízkezelés fejlesztésétől a közösségi kisbusz beszerzésén át a megújuló energiaforrások helyi hasznosításáig (napelemes, komplex biomassza rendszer, energiaültetvény, fafeldolgozás és -hasznosítás a helyi közintézményekben).
Napelemes energiatermelés Derekegyházán
Biomassza
falufűtőmű
,
Pornóapáti
Helyi adottságokra építő falufűtőmű
 • Erdészeti és mezőgazdasági mellékterméket használ, határ menti együttműködésben valósult meg. A faluban nem volt kiépített gázhálózat.
 • Az önkormányzat saját beruházásában valósult meg, így a fűtésre fordított költségek helyben, a közösségnél maradnak
 • 2 db egyenként 600 kW teljesítményű szilárd biomassza tüzelésű kazán. Éves igényelt faapríték mennyiség közel 1200 t. Teljesen automatikus üzemű, távfelügyelt rendszer. A meleg víz hőszigetelt távhővezetékeken keresztül jut el a lakásokba, intézményekbe
Pornóapáti, a távfűtéses falu, BioSolar in
Pornóapáti

(angolul)
Energia-Közösségek
(országos)
A GreenDependent Intézet 2011 óta szervez energiamegtakarítási programot és versenyt. Az 5-10 család által alakított kis közösségek, azaz EnergiaKözösségek 9%-os energia-megtakarítási és összességében 2000 tonna széndioxid-kibocsátás csökkentési célt tűztek ki és teljesítettek. Az egyes közösségeket önkéntes klíma-koordinátorok fogták össze, segítették és motiválták. A klíma-koordinátorokat a GreenDependent Intézet képezte és számukra folyamatos szakmai támogatást biztosított. A program újfajta együttműködésre adott lehetőséget az önkormányzatok, a lakosság és az ott működő közösségek között, hiszen az alapkoncepció szerint a megtakarítási versenyre a helyi önkormányzat "hívja ki" a lakosságot. A verseny 2014 őszén is folytatódik.
Energia-
Közösségek

Egyéb, részleges/
teljes energia-
önellátás

kezdeményezés
gyűjtései

A fenntarthatóság jó példái Magyarországon


  Inspi-Ráció kutatás: Közösségi vállalkozás, záró tanulmány
PDF formában
letölthetőPDF formában letölthető

Települések az energia-önellátás útján füzet – Településfejlesztési füzetek 29.
PDF formában
letölthető

Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton

 Az EMVA LEADER nemzetközi együttműködési projekt egyaránt célzott beruházási jellegű fejlesztéseket, képzéseket, tudástranszfert a Mecseki Energia Kör településeinek, a LEADER HACS Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel és az Energia Klubbal együttműködésben.16 településen adatbázis készült, önkormányzati alkalmazottaknak és pedagógusoknak szóló képzést követően napelemes rendszerek, hőszigetelés, nyílászáró csere valósult meg önkormányzati ingatlanokon. A közösségi együttműködésben a polgármesterek szövetsége volt a kiinduló alap, ill. a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület tagsága.

Mecsek-Völgység-Hegyhát fejlesztések weboldala
Zöldenergia hasznosítás Pitvaros területén

 Komplex rendszert alakítottak ki: napcellák, napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza kazánok, hőszigetelési rendszerek alkalmazásával fejlesztették középületeiket, jelentősen csökkentve költségeiket és energiafelhasználásukat, elnyerték a Klímasztár 2013-as díjat is. Erdőket telepítettek, valamint a közétkeztetésben prioritást kapnak a helyben előállított alapanyagok. Ösztönző programot hoztak létre a kerékpáros közlekedés fejlesztésére.

Pitvarosi fejlesztések weboldala
Átalakuló Wekerle Szigetelési Brigád

Az Átalakuló Wekerle részeként 2010-ben alakítottak egy lakossági nyílászáró szigetelési brigádot, azóta 40-50 család saját otthonát tudta szigetelni. A helyi szociális szervezetekkel ill. a Kispesti önkormányzattal 2014 óta együttműködve szociális szigetelési programot indítottak, további 30-40 család lakásának szigetelését lehetővé téve. A Védegylet „Kisközösségek Átalakulásban” programjának keretében számos képzést tartanak és "szigetelő csomagokat" biztosítanak.

http://wekerletelep.hu/zold_hajtas/szigetelesTud olyan példaértékű kezdeményezésről, amelyet fent nem említettünk?   Küldje el nekünk!II. Pénzügyi kérdések, finanszírozás:

- Finanszírozási javaslatok közösségi energiás kezdeményezésekhez (2013 nov.) - kiegészült szövetségeseink észrevételeivel is


III. Jogi kérdések - A hazai jogszabályi környezet elemzése közösségi energia szempontjából és javaslatok a jogi környezet javítására:

Rövid elemzés és javaslatok - (2014 nyár)

Részletes elemzés és javaslatok - (2014 okt. 21-én került bemutatásra a vitaanyag)


IV. Konkrét kezdeményezés koncepció
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hazai háttér

Mivel Magyarországon a háztartásokban használt energia több mint 40%-a (152 PJ) az energiahatékonyság növelésével megtakarítható lenne, a Magyar Természetvédők Szövetsége (Föld Barátai Magyarország) a közösségi energia fejlesztések olyan módját támogatja, amely az energiamegtakarítást összekapcsolja a megújuló energia befektetésekkel.

A megújuló energiás (RES) fejlesztések magyarországi elterjedése előtt álló legnagyobb kihívás a nemzeti támogatási rendszerek gyors apadása (az Operatív Programok támogatásai, hitelek), melyek amúgy is jelentős tőkeigényűek, így az energiaszegénységben élők számára egyelőre elérhetetlenek. A bürokratikus engedélyezési folyamat és a fejletlen hazai megújulóenergia berendezés gyártó- és szolgáltatóipar ill. a hiányos szakértelem szintén gátat szabnak a magyarországi megújulók fejlődésének. Manapság előnyben részesülnek a biomassza projektek, főként a nagyszabásúak, például az alacsony hatékonyságú erőművekben égetett biomassza típusúak. Az üzembe helyezhető szélerő kapacitás szigorú szabályozás alá esik, mivel a rendszer még nem elég fejlett ahhoz, hogy a jelentős ingadozásokat elviselje. A napenergia berendezések számában lassú emelkedés érezhető, de a benne rejlő lehetőségek még közel sincsenek kihasználva.

A közösségi energia kezdeményezések meg tudnak vívni ezekkel a kihívásokkal. A magyar lakosság számára fontos, hogy szervezett közösségek pl. szövetkezetek mozgósítani tudják a tagok szakértelmét, erőforrásait és hatékonyabban pályázhatnak támogatásért, engedélyekért. Mindezek mellett, a lakosok nagyra becsülik az energia-önellátást.

Az átdolgozott energiahatékonysági és megújuló energia szabályozási és támogatási rendszer 2014 folyamán kerül megvitatásra. A Közösségi Energia (CO-POWER) projekt keretében, a hazai döntéshozóknak tett javaslatok és alapos érdekérvényesítés útján a Magyar Természetvédők Szövetsége azon dolgozik, hogy a nemzeti politikák, szabályozás és támogatási rendszer megfelelően segítse a közösségi energiás kezdeményezéseket.

Hogyan függ össze a közösségi energia és a MTVSZ korábbi klímatörvény javaslata? Itt megnézheti: www.klimatorveny.hu

 

Háztáji és közösségi megújuló energia fórumnap

Helyszín: FUGA, 1052 Budapest, Petőfi S. u. 5.  Időpont: 2019. június 12. 10:00-15:30

A háztáji és közösségi megújuló energia új lehetőségei itthon c. szakmai fórumnap két részből állt: a délelőtti döntéshozói fórumon megvitattuk, összegyűjtöttük a megújuló energia termelő-fogyasztó egyéneket és közösségeket illető, az EU Tiszta Energia Csomagból a magyar jogszabályokba átültetendő új jogokat, továbbá a nemzeti energia- és klímatervbe illesztendő kapcsolódó szakpolitikai intézkedéseket. A döntéshozói fórum résztvevői minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok, megújuló energia üzleti szövetségek és kkv-k, energiaszolgáltatók, megújuló energia termelő-fogyasztó egyének és közösségek. A délutáni közösségi műhely elsősorban a megújuló energia iránt érdeklődő termelő-fogyasztó egyéneknek és közösségeknek, önkormányzatoknak, civileknek szólt, a tervezést és továbblépést elősegítendő. Az új kiadvány és az előadások alább letölthetők, a vastagított előadáscímre kattintva.

« vissza