Társszervezetek - Nemzetközi kapcsolatok

A Szövetség nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek. Szervezetünk tagja a Föld Barátainak (Friends of the Earth), a Természetvédelmi Uniónak (IUCN), az Európai Környezetvédelmi Irodának (EEB), a Közép- és Kelet Európai Bankfigyelő Hálózatnak (CEE Bankwatch) és a Közép-Kelet-Európai Biodiverzitás Munkacsoportnak (CEEWEB).


Föld Barátai Európa - Friends of the Earth Europe
A Föld Barátai nemzetközi szervezetének európai tagja, melynek minden európai országból egy - általában országos jelentőségű - tagszervezete lehet. Magyarországi tagja a Magyar Természetvédők Szövetsége.
A szervezet kiemelt figyelmet szentel a fenntartható fejlődés megvalósításának, de tevékenységi körében foglalkozik a csatlakozás környezet- és természetvédelmi következményeivel is. Nevükhöz fűződik például az Environmental Space címet viselő koncepció.

www.foeeurope.org
www.foei.org

Együttműködésünk egyik területe a nemzetközi kampányokban, akciókban való aktív részvétel.Európai Környezetvédelmi Iroda - European Environmental Bureau

  Az Irodát 1974-ben hozták létre Brüsszelben, hogy tagjai számára figyelemmel kísérje, illetve reagáljon az Európai Unió környezetvédelmi politikájára. Jelenleg 24 országban 140 helyi, nemzeti és nemzetközi szervezetet tömörít. Magyarországi tagszervezete a CEEWEB, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, a Levegő Munkacsoport, a Hulladék Munkaszövetség, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége.
A szervezet célja az európai környezet védelme, javítása, valamint a társadalmi részvétel biztosítása. Az Iroda információs szolgálatot működtet, kilenc munkacsoportja van, az EU menetrendjében szereplő kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalást készít, valamint képviseli tagszervezeteit az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, és a Tanáccsal folytatott megbeszélései során.

www.eeb.org

Együttműködésünk fő területe az Európai Unió környezetpolitikája. Szerveztünk közös konferenciát, fordítottuk tanulmányaikat, továbbá a legfrissebb információkhoz is hozzájutunk rajtuk keresztül.Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért - Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity

A CEEWEB (Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity, Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért) a régióban természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek nemzetközi hálózata.

www.ceeweb.org/hun/

Együttműködésünk fő területe a természetvédelem.


Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat - CEE Bankwatch Network

  A Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat célja, hogy megelőzze a nemzetközi pénzügyi támogatások környezetileg és szociálisan káros hatásait, valamint támogassa az alternatív megoldásokat és a társadalmi részvétel erősítését.

Az 1995-ben alakult KKE Bankfigyelő hálózat egy nemzetközi civil szervezet, melynek jelenleg Közép- Kelet Európából és a Balkánról 12 országból vannak tagjai (Bulgária, Belorusszia, Csehország, Észtország, Grúzia, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna). A hálózat alapvető célja, hogy ellenőrizze a nemzetközi pénzügyi intézmények (pl.: Európai Beruházási Bank, EBRD) tevékenységét a régióban és hogy megfelelő alternatívát kínáljon. A Magyar Természetvédők Szövetsége 2003-tól működik együtt a Bankfigyelő Hálózattal.

www.bankwatch.org

Együttműködésünk fő területe a regionális politika, uniós források és a nemzetközi pénzügyi intézmények tevékenységének környezeti hatásai.

« vissza