Regionális politika

Bár az Európai Unió is alapvetőnek tekinti a fenntartható fejlődést, a gazdaság számára az EU-ban és hazánkban kitűzött célok – a gazdasági növekedés és a növekvő fogyasztás – fokozott terhet rónak az emberi és természeti erőforrásokra. Így a legtöbb fejlesztési alap sem a fenntartható fejlődést szolgálja. A helyi szükségletekre és erőforrásokra alapozott, fenntartható fejlődést elősegítő tervek kialakításának egyik záloga az ezen tényezőket jól ismerő társadalmi szervezetek bevonása a döntéshozatalba – azaz a partnerség elvének széleskörű érvényesítése.


Ezeket felismerve kezdtünk 2000-ben komplex programba, amelynek stratégiai céljai: 
  • A területfejlesztési folyamatok átláthatóságának elősegítése, információk gyűjtése és továbbadása, a társadalmi részvétel lehetőségeinek kibővítése a civil kontroll biztosítása érdekében.
  • A fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése, fellépés a hatékony forrásfelhasználás érdekében.
  • Együttműködési rendszerek kialakítása, kapacitásépítés a zöld szervezetek és a civil szféra körében, kapcsolatfelvétel más szektorokkal.
  • A regionalizmus erősítése és tudatosítása a döntéshozási és tervezési folyamatokban.
  • A nemzetközi pénzügyi intézmények fenntarthatósági szempontú javítása.
A program során regionális, országos és nemzetközi szinten működünk együtt a különböző civil szervezetekkel: környezet- és természetvédőkkel, valamint más ágazatokban tevékenykedő civilekkel.

A Milliárdok a fenntarthatóságra? – Társadalmi részvétel erősítése az uniós források környezeti monitoringjában c. kétéves (2008-2010) programot 10.967.220 Ft-tal támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.
A program hozzájárult az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tevékenységek (EU forrásokkal kapcsolatos információk terjesztése, monitoring eredményei a Regionális politika és bankfigyelő programcsoport keretében) honlapon történő megjelenéséhez is.

A Regionális politika és bankfigyelő programcsoport keretében végrehajtott Transparency for state subsidies c. kétéves (2008-2010) projektet 60 000 USD-vel támogatta a Trust for Civil Society for CEE.

Legfrissebb kapcsolódó hír

Vidéki térségek energia-önrendelkezése

Hogyan számíthatják ki önkormányzatok a megújuló energia befektetéseik megtérülését? Hogyan várhatnánk el, hogy csökkentsék intézményeik szén-dioxid kibocsátását , ha nem szembesülnek mértékével, és nem ismertek számukra alternatívák?

Az összes kapcsolódó program megtekintése »