Pénzrendszerváltást követelnek a természetvédők

Szeptember közepén, a pénzügyi válság tízéves évfordulóján a ChangeFinance[1]civil koalíció tagjai a világ 12 országában közel 100 akcióval figyelmeztetnek arra, hogy szükség van a pénzügyi rendszerünk sürgős reformjára. Az akció sorozathoz csatlakozott a Magyar Természetvédők Szövetsége is, amely a budapesti Bank Center előtt szervezett demonstrációt.

Tíz esztendővel ezelőtt, 2008. szeptember 15-én kért csődvédelmet a Lehman Brothers, amivel elkezdődött a közelmúlt legnagyobb pénzügyi és gazdasági válsága, amely lerántotta a leplet a fenntarthatatlan pénzügyi folyamatokról. A válság az egész világon és hazánkban is jelentős károkat okozott. Európában a gazdasági teljesítmény esése az 1929-es nagy gazdasági válsághoz hasonló volt, a munkanélküliség duplájára növekedett. Az euró övezet országainak átlagos adóssága egyharmadával nőtt, elérte a GDP 80%-át. Európa szerte megszorításokat foganatosítottak a kormányok, amelyek jelentős gazdasági és szociális hátrányokkal jártak a lakosság számára. Eközben az Európai Unió 27 tagállama 1600 milliárd euróval segítette ki a bankokat 2008 és 2010 között, amelyek a válság kirobbanásáért, a fenntarthatatlan pénzügyi folyamatokért közvetlenül felelősek voltak. Ez a térség GDP-jének a 13 százaléka.

Hazánkat is mélyen érintette a krízis. Rossz pénzügyi mutatóink miatt az egyik legsebezhetőbb országként tartottak minket számon. A globális pénzügyi világ nyomására óriási, addig nem látott nagyságú hitelt kellett felvennünk - 20 milliárd eurót. Ezzel automatikusan megérkeztek a megszorító intézkedések is. Miközben a válság hatására egyre többen kerültek az utcára, vesztették el a munkájukat, Magyarország azon kevés fejlett ország közé tartozott, ahol a válság minden évében csökkentek a szociális kiadások.

Az adóssághelyzet ma sem lett jobb, mint tíz éve. A világ összes adóssága elérte a világ GDP-jének 225%-át, amely arány a második világháború óta nem volt ilyen magas. A pénzügyi rendszer szabályozása hasonlóan átláthatatlan és laza, mint 2008-as válság előtt. A kevésbé fejlett országokban és a feltörekvő piacokon (mint hazánkban) a válság kockázata folyamatosan nő, mert az amerikai és európai központi bankok kamatemelése miatt a spekulációs tőke elhagyja ezeket az országokat, s egyre drágább az adósság finanszírozása számukra.

A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a fenntartható helyi gazdaság és az igazságos társadalom fejlődéséhez járul hozzá az óriásvállalatok és bankok profitjának növekedése helyett. Ehhez a következő lépésekre van szükség:

1. Fel kell számolni a globális méretűvé vált adócsalások rendszerét: a multinacionális vállalatok vegyék ki a részüket az adófizetésből. Fel kell számolni az adóparadicsomok rendszerét, legyen megismerhető minden vállalat valódi tulajdonosa. Egységes átlátható módon számoljanak be a nemzetközi vállalatok, hol milyen tevékenységet folytatnak és mennyi adót fizetnek. Hazánk támogassa egy globális adózással foglalkozó testület felállítását, melynél egyenrangú félként ülnek az asztalnál a fejlett és a fejlődő országok.

2. Egy nemzetközi adósságkezelési fórumot kell kialakítani az adósságválságba kerülő országok számára, amely igazságos és fenntartható adósságkezelést biztosít az alapvető közszolgáltatások védelmével egyetemben. Az adósságválságok veszteségeit a spekulatív tőkének is viselnie kell, az nem terhelheti csak a bajba került országok állampolgárait.

3. Meg kell szüntetni a kereskedelmi bankok azon jogát, hogy pénzt teremthessenek, ezt kizárólag a központi bank monopóliumává kell tenni. Ezzel jelentősen lehetne növelni az állami szociális, fejlesztési kiadásokat, hiszen a pénzteremtés haszna a kereskedelmi bankok helyett a központi költségvetést gyarapítaná.[2]

4. Szükség van a pénzügyi szektor átvilágítására, az átláthatóság és demokratikus kontroll növelésére, a polgárokat jobban szolgáló banki szabályozás kialakítására.Fényt kell deríteni a globális árnyékbankrendszerre és a banki szabályozás hatálya alá helyezni azt.

5. Jobban kell támogatni a helyi erőforrásokon és piacon alapuló fenntartható, kisléptékű, helyi gazdasági rendszereket. A nyereség helyben maradását biztosító alternatív helyi pénzrendszerek kialakítását kell elősegíteni.

6. Be kell vezetni olyan makrogazdasági eszközöket, amelyek az energia és anyagtakarékosságra ösztönzik a gazdasági szereplőket. Ilyen például a környezetvédők klímatörvény javaslata.[3]


Fotók az akció napról itt elérhetők: https://www.flickr.com/photos/mtvsz_foehu/albums/72157701315343385



[1] https://www.changefinance.org/

[2] http://ujegyenloseg.hu/az-igazsagos-penzrendszerrol/

[3] https://mtvsz.hu/klimatorveny_a_fenntarthato_tarsadalomert_torvenytervezet


 


A program az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. Az ott elhangzottakért a Citizens for Financial Justice és a Magyar Természetvédők Szövetsége felel, és azok nem szükségszerűen egyeznek meg az Európai Unió véleményével.



« vissza