A Nemzeti Vidékstratégia környezeti vizsgálata

A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) stratégiai környezeti vizsgálatának társadalmi egyeztetése

Lezárult a Nemzeti Vidékstratégia környezeti értékelésének szakmai-társadalmi egyeztetése.

A Vidékfejlesztési Minisztérium az 1995. évi LIII. Törvény, és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján lefolytatja a Nemzeti Vidékstratégia (NVS) környezeti vizsgálatát (SKV) annak érdekében, hogy segítse a Stratégia megvalósítását szolgáló programok részletes kidolgozását. A kidolgozó lehetőséget biztosít a széles nyilvánosságnak a környezeti vizsgálat véleményezésére.

A VM a környezeti vizsgálat kidolgozását és a folyamat lefolytatását független, az SKV témakörében járatos szakértőkre bízta. A vizsgálatot és a szakmai-társadalmi egyeztetés szervezését a Magyar Természetvédők Szövetsége végzi.

Fontos, hogy az agrár- és élelmiszeripari, környezetügyi és vidékfejlesztési kérdéseket integrált módon megközelítő, vidékfejlesztési céllal készülő tervekhez és programokhoz megfelelő környezeti elemzések készüljenek, hiszen az ezekben foglalt célok és intézkedések környezeti hatása igen széles körű. A Stratégia környezeti vonatkozásain túlmenően annak gazdasági és társadalmi vonatkozásai is rendkívül fontosak. A vizsgálat célja, hogy rámutasson a Stratégia környezeti szempontból kedvező hatásaira, valamint feltárja az NVS végrehajtásából eredő esetleges környezeti kockázatokat, illetve az azok csökkentését szolgáló javaslatokat. Az SKV-nak kiemelt szerepe van abban, hogy további útmutatásul szolgáljon az NVS megvalósítását elősegítő tematikus és komplex térségi programok részletes kidolgozásához.

A Nemzeti Vidékstratégia környezeti értékelésének tartalommeghatározása - végleges változat
A Nemzeti Vidékstratégia környezeti értékelése - végleges változat, 2012. április 20.

Az SKV kidolgozásának folyamatáról az érdeklődő tájékozódhat a www.mtvsz.hu/skv honlapon, ahol a munkaanyagok letölthető formában is rendelkezésre állnak.

A véleményezés menete

* A környezeti vizsgálat aktuális dokumentumai folyamatosan elérhetőek lesznek a honlapon keresztül, külön kérésre a kulcsdokumentumokat papíron, vagy CD-n sokszorosítva, postán is elküldjük az Internet hozzáféréssel nem rendelkezőknek.
* A közzétett dokumentumokra bárki véleményt küldhet 2012. március 31-ig az skv@mtvsz.hu e-mail címre, vagy levélben a Magyar Természetvédők Szövetsége címére: 1091 Budapest, Üllői út 91/b.

Háttéranyagok:

A Nemzeti Vidékstratégia környezeti vizsgálatának tartalommeghatározása és egyeztetési terve

A Nemzeti Vidékstratégia tervezete (a környezeti értékelés tárgyát képező, 2011. nov. 30-i változat)

Véleményezhető anyag:

A Nemzeti Vidékstratégia környezeti értékelése - tervezet, 2012. február 23.

Beérkezett vélemények:

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség véleménye az SKV tematikájáról

A környezeti értékelés egyeztetése során érkezett vélemények:

A CET. 5. Munkacsoport és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) véleménye
A Cserhát-Ipoly Környezet- és Természetvédelmi Egyesület véleménye: a Vidékstratégiához, ill. hulladékgazdálkodási kérdésekben
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye
A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége véleménye
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara véleménye
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) véleménye
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye
Dr. Ijjas István Prof. Emeritus véleménye
Dr. Kiss Csaba jogász (EMLA Egyesület) véleménye

Partnerségi műhely, 2012. április 5.
Program
Az elhangzott előadások anyaga:
Dr. Viski József főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Gyulai Iván, a környezeti értékelés fő szakmai felelőse

Válaszok a beérkezett véleményekre
A beérkezett vélemények és az SKV Csoport azokra adott válaszai
« vissza