MTVSZ munkacsoportok


Éghajlatvédelmi munkacsoport

A szervezet éghajlat-energia vonatkozású tevékenységeit a klíma munkacsoport koordinálja.

Főbb tevékenységek: 

 • Klímatörvény a fenntartható társadalomért kampány koordinációja, együttműködésben partnerszervezeteinkkel. Akciók, média kampány, szakmai fórumok, info anyagok, civil támogatói hálózat építése, zöldiparral kapcsolattartás.
 • Általános lakossági éghajlatvédelmi szemléletformálás és tájékoztatás az energiatakarékossági, -hatékonysági és megújuló energiás lehetőségekről, újszerű eszközökkel: akciókörutak, web2, képzések stb.
 • Éghajlati tudatosságra nevelés: Klímaőrjárat országos vetélkedők szervezése 2006 óta, tanári és diák segédanyagok, óravázlatok; előadások tartása.
 • Nemzetközi klíma-energiapolitika befolyásolása: érdekérvényesítés, véleményezés, rendezvényeken, klímatárgyalásokon részvétel; magyar EU Elnökségi felkészülés segítése.
 • Hazai klíma- és energiapolitika befolyásolása: anyagok véleményezése, fórumok, kiadványok.
 • Önkormányzatokkal együttműködési programok kialakítása éghajlat-energia témakörben, Éghajlatvédelmi Szövetség munkájában részvétel.

 


Fejlesztéspolitika munkacsoport

A szervezet fejlesztéspolitikával kapcsolatos tevékenységeinek koordinációja

Főbb tevékenységek: 

 • A lehető legalacsonyabb és legnagyobb hozzáértéssel rendelkező szinteken történő döntéshozatal és a részvétel elvének érvényesítése a szakpolitikák formálásában, a fejlesztési források tervezésében és elosztásában: anyagok véleményezése, kiadványok, egyeztetések, érdekérvényesítés.
 • A Zöld Régiók Hálózata országos környezetvédő civil hálózat működtetése a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban való legitim és hatékony részvétel elősegítése érdekében: fórumok, hírlevelek, levelezőlisták, honlap.
 • Nemzetközi és hazai érdekérvényesítés az EU és hazai alapok tervezésénél és felhasználásánál, valamint a közbankokkal kapcsolatos érdekérvényesítésben.
 • Az energiatakarékosság, -hatékonyság, megújuló energiaforrások használatának előmozdítása az EU alapok és a Nabucco-projekt kapcsán: kiadványok, rendezvények, érdekérvényesítés.
 • Fosszilis energiahordozók állami támogatásai (közbankok, EU alapok) leépítésének szorgalmazása, érdekérvényesítés.
 • Nagy EU-s finanszírozású, természetvédelem, biomassza és klíma szempontból fontos beruházások vizsgálata, kampányok szervezése.
 • Fellépés helyi erőforrásokat kizsákmányoló multinacionális cégek ellen (pl. cianidos bányászat).
 • Helyi gazdasági szempontok érvényesítése a Magyar Fejlesztési Bank és a nemzetközi közbankok tevékenységében: tanulmányok, érdekérvényesítés.
 • Modellértékű, helyi gazdasági és közösségi kezdeményezések segítése, bemutatása, pl. rendezvények alkalmával.
 • Társadalmi szemléletformálás (az értékrend- és életmódváltás, holisztikus szemléletmód átadása, a fenntartható fejlődés koncepciójának terjesztése érdekében): kiadványok, előadások, rendezvények, fesztiválokon való megjelenés révén.


Föld munkacsoport

A munkacsoport több, egymással szorosan összefüggő témával foglalkozik: a fenntarthatóság, agrár- és vidékfejlesztés, természetvédelem, génmódosítás és biomassza témakörét ölelik fel a tevékenységek. A névválasztást az indokolja, hogy a föld megléte, állapota, fenntarthatóság elveinek megfelelő hasznosítása mindegyik felsorolt témával szorosan összefügg.

Főbb tevékenységek, célok: 

 • Magyarország Fenntartható Fejlődés politikájának kialakítása érdekében szemléletformáló tevékenységek, konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése.
 • A földtulajdon közösségi tulajdonlásának szorgalmazása a birtokszerkezet, a terület-felhasználás és a mezőgazdasági termelés átalakulása céljából a fenntarthatóság elvének megfelelően. Fellépés a nem helyben lakók földvásárlása és a zsebszerződések ellen, agrár- és vidékpolitikai dokumentumok, stratégiák és a hozzájuk kapcsolódó támogatási rendszerek véleményezése.
 • Az élelmiszer-önrendelkezés megismertetetése, a közvetlen kereskedelem, hagyományos gazdálkodás, kamatmentes pénzhelyettesítők, szívességbankok szélesebb körű elterjesztése.
 • Magyarország génmódosítás-mentességének megőrzése, a génmódosított szervezetek európai és globális térnyerésének megállítása. Ennek érdekében hazai, uniós és globális szintű érdekérvényesítés, a génmódosítás-mentes övezetek kialakításának segítése. Előadások, konferenciák, kiadványok révén a lakosság, gazdák és a fiatalok figyelmének felhívása a génmódosítás veszélyeire.
 • A természeti erőforrások végességének tudatosítása – szemléletformálással és közgazdasági eszközökkel. Ennek érdekében a helyi természeti értékekhez kapcsolódó fenntartható viselkedésminták népszerűsítése és fellépés káros beruházásokkal szemben.
 • Biomassza hasznosítás korlátosságának tudatosítása, az energetikai és közlekedési hasznosítás térnyerésének megállítása. Ennek érdekében a hazai és nemzetközi jogi szabályozás befolyásolása, fellépés a nagyléptékű biomasszás beruházásokkal szemben. Szemléletformáló tevékenység fórumok, kiadványok segítségével.


Hálózat munkacsoport

A szervezet hazai tagsági ügyeit és nemzetközi tagsággal kapcsolatos programok koordinálását végzi a munkacsoport.

Főbb tevékenységek:

 • Tagsági ügyek - új tagok és tagszervezetek beléptetése.
 • Küldöttgyűlések és tagszervezeti találkozók szervezése.
 • Tagszervezeti hírlevél szerkesztése.
 • 16 európai és dél-amerikai partnerrel közösen végrehajtott nemzetközi projekt koordinálása: a harmadik világgal kapcsolatos európai szemléletformálás a fenntartható földhasználat témakörében.
 • Kapcsolattartás a Föld Barátai nemzetközi szervezettel, tagságunkkal kapcsolatos ügyek intézése.
 • Tagság a Föld Barátai Európa elnökségében.


Kommunikációs munkacsoport

A szervezet marketinges tevékenységeit a kommunikációs munkacsoport koordinálja.

A környezetpolitikai és környezetvédelmi programokhoz kapcsolódó főbb tevékenységek:

 • Általános PR feladatok: médiamegjelenések szervezése, sajtókapcsolatok ápolása, sajtóhírek szerkesztése, sajtótájékoztatók szervezése.
 • Klasszikus reklámkampányok koordinációja: fizetett médiamegjelenések, kreatív anyagok elkészítése, kiadványok.
 • Közös kommunikációs kampányok szervezése más civil szervezetekkel.
 • Piackutatások, hatásosság-mérések koordinálása.


További feladatkörök:

 • Az MTVSZ egységes arculattal kapcsolatos kérdései, feladatai.
 • Internetes megoldások szerkesztése (pl. weboldal, blog).
 • Egyéni és vállalati adománygyűjtés, 1%-os kampányok szervezése.
« vissza