2. Az ajánlatkérő klímatörvénnyel kapcsolatos kampányához szükséges (potenciális) civil szövetségesek feltérképezése, bevonása és a velük való kapcsolattartás; megyei országgyűlési képviselők felkeresése és támogatásuk megnye

Kbt. 17/C. § (1) bekezdés pontja Hirdetmény Dokumentum
a) a közbeszerzési eljárás megindításáról -
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről -
c) a szerződés megkötéséről -
d) a közbeszerzési és egyéb szerződések KEOP_Klima_civil_szov_felterk.pdf
e), k) a szerződés módosításáról és teljesítéséről -
g) egyéb -
h) az ellenszolgáltatás teljesítéséről -
ia) a jogorvoslati eljárás kérelme -
ib) a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata -
ic) a bíróság határozata -
« vissza