Kiadványok

EUFALVA

Ez a kiadvány, egy prezentáció és egy információs füzet kombinációja, közügyek iránt érdeklődő civileknek és aktivistáknak szól.
Dióhéjban és a lehető legegyszerűbben próbáljuk bemutatni, hogy az Európai Unió egésze, a fejlesztéspolitikai legmagasabb és helyi szintjei, a különféle nagy ívű és hangzatos tervek, programok egyáltalán nem olyan bonyolult dolgok.


Regionális politika

A biológiai sokféleség megőrzése, az élet sokszínűsége

A biológiai sokféleség jelentőségéről, a globális és hazai helyzetről, valamint a biológiai sokféleség megőrzésének cselekvési irányairól.

Természetvédelem

Palagáz: Nem hagyományos és nemkívánatos

A kiadvány számos tévhitet oszlat el a nem hagyományos fosszilis energiaforrásokkal, köztük elsősorban a palagázzal kapcsolatban. Például alátámasztja, hogy e gázok nem gazdaságos energiaforrások és környezeti-társadalmi hatásaik sem kezelhetők biztonságosan. Uniós jogi szabályozásuk sem elégséges, többek között ezért is várja civil szervezetek, kutatóintézetek, hatóságok és cégek véleményét az Európai Bizottság az uniós társadalmi konzultáció keretében

Energia, éghajlat

Rejtett hatások

Hogyan okoz világszerte föld konfliktusokat Európa túlzott erőforrás-fogyasztása

A Föld Barátai nemzetközi környezetvédő hálózat és a Fenntartható Európa Kutatóintézet által frissen publikált tanulmány szerint Európának sürgősen csökkenteni kell globális földhasználatát. A jelentés megállapítja, hogy az Európára jellemző, túlzottan magas fogyasztási szint miatt kontinensünk földlábnyoma a legnagyobbak között van a világon. 

Ez a tanulmány az anyaghasználat és a hozzá kapcsolódó földhasználat összefüggéseit vizsgálja, és
azáltal, hogy rávilágít az összefüggésekre, felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon sürgősen csökkentenünk
kell a föld, mint erőforrás túlzott fogyasztását, annak érdekében, hogy fenntartsuk az élővilág regenerációs
képességét, és megőrizzük az erőforrásokat a jövő generációk számára.

Fenntartható fejlődés és környezetpolitika

Elvek kontra valóság: Partnerség a 2014-2020-as kohéziós politika kezdeti szakaszában

Regionális politika

A partnerség kulcsa az EU-s alapok sikeréért

A strukturális és kohéziós alapok olyan pénzügyi eszközök, amelyeket fejlesztés céljából kapnak az egyes államok. Ezek az alapok arra szolgálnak, hogy az adott országban a fejlett és kevésbé fejlett régiók közötti különbségeket csökkentsék. Mennyiségük és céljuk alapján az EU-s alapok egyaránt jelentenek lehetőséget és kockázatot. Ha megfelelő célok elérésére fordítják, az ország jelentős fejlődéséhez és az emberek életminőségnek számottevő javulásához vezetnek. A velük való visszaélés azonban elmélyítheti a meglévő problémákat. Kétségkívül a közvéleménynek is érdeke a közpénzek átgondolt és hatékony használata.

Regionális politika

The Key to Partnership for Successful EU Funds

Structural and Cohesion Funds are public finances allocated to individual countries with the aim of development. This founds are to mitigate the differences between developed and developing regions in the respective countries. EU funds are both opportunity and risk. If used appropriately, they can become the key impetues for a significant development of a country and an increase int he quality of life.

Regionális politika

Rió+20 Nemzetközi konferencia

Szakértő partnereinkkel értékelést készítettünk a globális folyamatokról, az eddigi eredményekről és az elmulasztott lehetőségekről. Közreműködtünk a témakörben egy országos konferencia megszervezésében, mely utóbbira a Magyar Tudományos Akadémián 2012. április 25-én került sor. E kiadványban összefoglaltuk a főbb megállapításokat.

Fenntartható fejlődés és környezetpolitika

Vízkészleteink kizsákmányolása

A jelentés áttekintést ad az anyagi javak fogyasztásáról és a vízhasználatról, valamint ezek kapcsolatáról. A tanulmány célja, hogy bővüljenek az összefüggésekkel kapcsolatos ismereteink, másrészt az erőforrás használat körül kibontakozó vitához is hozzájárul néhány, vízfogyasztást bemutató példával.

Természetvédelem

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel?

Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban. A tanulmánykötet áttekinti mi és hogyan történt az elmúlt két évben az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaihoz kapcsolódó partnerségi folyamatok során a közép-kelet-európai régióban. Számos, az eseményeket befolyásoló változás ment végbe, kormányok jöttek, kormányok mentek, így új intézmények, szabályozások is születtek. Több új pozitív, és persze negatív fejleménnyel találkoztunk, miközben összeállítottuk ezt a tanulmányt.

Regionális politika