Kiadványok

Rejtett hatások

Hogyan okoz világszerte föld konfliktusokat Európa túlzott erőforrás-fogyasztása

A Föld Barátai nemzetközi környezetvédő hálózat és a Fenntartható Európa Kutatóintézet által frissen publikált tanulmány szerint Európának sürgősen csökkenteni kell globális földhasználatát. A jelentés megállapítja, hogy az Európára jellemző, túlzottan magas fogyasztási szint miatt kontinensünk földlábnyoma a legnagyobbak között van a világon. 

Ez a tanulmány az anyaghasználat és a hozzá kapcsolódó földhasználat összefüggéseit vizsgálja, és
azáltal, hogy rávilágít az összefüggésekre, felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon sürgősen csökkentenünk
kell a föld, mint erőforrás túlzott fogyasztását, annak érdekében, hogy fenntartsuk az élővilág regenerációs
képességét, és megőrizzük az erőforrásokat a jövő generációk számára.

Fenntartható fejlődés és környezetpolitika

Elvek kontra valóság: Partnerség a 2014-2020-as kohéziós politika kezdeti szakaszában

Regionális politika

A partnerség kulcsa az EU-s alapok sikeréért

A strukturális és kohéziós alapok olyan pénzügyi eszközök, amelyeket fejlesztés céljából kapnak az egyes államok. Ezek az alapok arra szolgálnak, hogy az adott országban a fejlett és kevésbé fejlett régiók közötti különbségeket csökkentsék. Mennyiségük és céljuk alapján az EU-s alapok egyaránt jelentenek lehetőséget és kockázatot. Ha megfelelő célok elérésére fordítják, az ország jelentős fejlődéséhez és az emberek életminőségnek számottevő javulásához vezetnek. A velük való visszaélés azonban elmélyítheti a meglévő problémákat. Kétségkívül a közvéleménynek is érdeke a közpénzek átgondolt és hatékony használata.

Regionális politika

The Key to Partnership for Successful EU Funds

Structural and Cohesion Funds are public finances allocated to individual countries with the aim of development. This founds are to mitigate the differences between developed and developing regions in the respective countries. EU funds are both opportunity and risk. If used appropriately, they can become the key impetues for a significant development of a country and an increase int he quality of life.

Regionális politika

Rió+20 Nemzetközi konferencia

Szakértő partnereinkkel értékelést készítettünk a globális folyamatokról, az eddigi eredményekről és az elmulasztott lehetőségekről. Közreműködtünk a témakörben egy országos konferencia megszervezésében, mely utóbbira a Magyar Tudományos Akadémián 2012. április 25-én került sor. E kiadványban összefoglaltuk a főbb megállapításokat.

Fenntartható fejlődés és környezetpolitika

Vízkészleteink kizsákmányolása

A jelentés áttekintést ad az anyagi javak fogyasztásáról és a vízhasználatról, valamint ezek kapcsolatáról. A tanulmány célja, hogy bővüljenek az összefüggésekkel kapcsolatos ismereteink, másrészt az erőforrás használat körül kibontakozó vitához is hozzájárul néhány, vízfogyasztást bemutató példával.

Természetvédelem

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel?

Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban. A tanulmánykötet áttekinti mi és hogyan történt az elmúlt két évben az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaihoz kapcsolódó partnerségi folyamatok során a közép-kelet-európai régióban. Számos, az eseményeket befolyásoló változás ment végbe, kormányok jöttek, kormányok mentek, így új intézmények, szabályozások is születtek. Több új pozitív, és persze negatív fejleménnyel találkoztunk, miközben összeállítottuk ezt a tanulmányt.

Regionális politika

Zöld szempontok a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez

A kiadványunk praktikus témáról szól: az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásával Magyarországon megvalósuló pályázati programokról, fejlesztésekről, beruházásokról, szakképzésekről, illetve ezek közvetlen és távlatokban megnyilvánuló környezeti hatásairól.

Regionális politika

Hitek és tévhitek a Nabucco gázvezetékről

A fenntarthatóság útjait keresve kulcskérdés az energiafelhasználás célja, mértéke, módja, forrása, hatása, amely kérdéskörrel a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat évek óta foglalkozik. Ebből eredően megkerülhetetlenné vált, hogy a csaknem egy évtizede előkészületben lévő Nabucco gázvezeték tervét górcső alá vegyék a fenntarthatóság elvei és követelményei szerint.

Bankfigyelő

Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél

A környezetvédelmi civil érdekek és a fenntarthatóság elveinek érvényesülését szorgalmazza a Zöld Régiók Hálózata a területfejlesztési és a fejlesztéspolitikai döntésekben. A társadalmi részvétel megerősítése érdekében a Hálózat tagjai európai uniós fejlesztési források felhasználási terveit, programjait is véleményezik, javaslataiknak köszönhetően idén nyáron szinte minden régióban uniós pályázati keret nyílt civil célokra. A 2013 utáni kohéziós politika kereteinek kialakításában való részvétel épp ilyen fontos.

Regionális politika