Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP)

A fogyasztók mellett, az EU az, aki támogatási rendszerével komoly ösztönzőként hathat a biodiverzitás-védelem kulcsfontosságú szereplőire, a gazdákra, hiszen megfelelő pénzügyi eszközökkel támogathatja, hogy földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állítsák elő termékeiket.
A KAP egy olyan támogatási rendszer, amely a mezőgazdasági javak előállításában segíti a tagállamok gazdálkodóit.Az 1957-ben a Római Szerződés által létrehozott Közös Agrárpolitika (KAP) megalakításakor a mezőgazdasági termelékenység emelését, a mezőgazdaságban dolgozók számára megfelelő jövedelem és életszínvonal biztosítását, az agrárpiacok stabilizálását, a termelők és fogyasztók védelmét, az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálását és a fogyasztói igények méltányos árú kielégítését tűzte ki célul. Ezek a célok az eltelt közel 60 év alatt sok tekintetben változtak. Az egyre növekvő termékfelesleg, a KAP egyre növekvő költségvetése és a sorra jelentkező egyéb problémák többször változtatásra, reformokra sarkallták az EU-t, hogy működése jobban megfeleljen a mai kor igényeinek.

Indokolta ezt, hogy az elmúlt évtizedekben,az EU Közös Agrárpolitikájának nagy részét kitevő, területalapú közvetlen kifizetéseken alapuló támogatási rendszere jelentősen hozzájárult a birtokkoncentrációhoz, a fenntarthatatlan iparszerű mezőgazdaság térnyeréséhez és a vegyszerhasználat növekedéséhez Európa-szerte, s ez a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezetett.

Szerencsére az utóbbi években a KAP második (vidékfejlesztési) pillérében megjelentek olyan támogatások is, amelyek az agroökológiai, ill. élelmiszer-önrendelkezéshez kapcsolódó kezdeményezéseket támogatják. A korábbi, mennyiségi termelés helyett egyre hangsúlyosabban jelenik meg a minőségi termelés, az agrárterületek ökológiai állapotának javítása és ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzése, azon keresztül, hogy a gazdálkodókat, mint a biodiverzitás-védelem kulcsfontosságú szereplőit arra ösztönzi, hogy földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állítsák elő termékeiket.

A Közös Agrárpolitikája (KAP) segítségével kezdeményezett programok egy része lehetővé teszi, hogy nagyobb figyelmet kapjanak a fogyasztók is, biztosítva, hogy biztonságos és egészséges élelmiszer kerüljön a tányérunkra, szabályai a „szántóföldtől az asztalig” érvényesek. Ennek érdekében a KAP támogatja a biogazdálkodásra való átállást is, szabályaival pedig garantálja az előállított mezőgazdasági termékek hitelességét.

A Közös Agrárpolitikával összhangban készített Vidékfejlesztési Program is segítséget nyújthat a megbízható helyi élelmiszerek választásához. Így például a Rövid Ellátási Láncok fejlesztésének támogatásával, az ökológiai gazdálkodás fenntartásával és fejlesztésével, vagy a különleges fogyasztói igényeknek megfelelő élelmiszerek előállításának támogatásával segíti a Vidékfejlesztési Program azt, hogy Ön nyugodt szívvel tálalhassa a helyi alapanyagokból készült ebédet családja asztalára.
Az Európai Unió által társfinanszírozott tevékenység.


« vissza