Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP)

Programunk az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról tájékoztatja a magyar társadalmat. Az oldal folyamatosan bővül.

Közös Agrárpolitika (KAP)

 A KAP egy olyan támogatási rendszer, amely a mezőgazdasági javak előállításában segíti a tagállamok gazdálkodóit.

 

Az 1957-ben a Római Szerződés által létrehozott Közös Agrárpolitika (KAP) megalakításakor a mezőgazdasági termelékenység emelését, a mezőgazdaságban dolgozók számára megfelelő jövedelem és életszínvonal biztosítását, az agrárpiacok stabilizálását, a termelők és fogyasztók védelmét, az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálását és a fogyasztói igények méltányos árú kielégítését tűzte ki célul. Ezek a célok az eltelt közel 60 év alatt sok tekintetben változtak. Az egyre növekvő termékfelesleg, a KAP egyre növekvő költségvetése és a sorra jelentkező egyéb problémák többször változtatásra, reformokra sarkallták az EU-t, hogy működése jobban megfeleljen a mai kor igényeinek.

Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) most már igyekszik nagy figyelmet fordítani arra, hogy biztonságos és egészséges élelmiszer kerüljön a tányérunkra, szabályai a „szántóföldtől az asztalig” érvényesek. Az élelmiszer minőségének javítása érdekében a KAP támogatja a biogazdálkodásra való átállást is, szabályaival pedig garantálja az így előállított mezőgazdasági termékek hitelességét.

A KAP céljai között szerepel az élelmiszerek minőségének folyamatos javítása. E célt szolgálja például a biotermékek előállításának ösztönzésére nyújtott támogatás.

A Közös Agrárpolitikával összhangban készített Vidékfejlesztési Program is segítséget nyújthat a megbízható helyi élelmiszerek választásához. Így például a Rövid Ellátási Láncok fejlesztésének támogatásával, az ökológiai gazdálkodás fenntartásával és fejlesztésével, vagy a különleges fogyasztói igényeknek megfelelő élelmiszerek előállításának támogatásával segíti a Vidékfejlesztési Program azt, hogy Ön nyugodt szívvel tálalhassa a helyi alapanyagokból készült ebédet családja asztalára.

A KAP-reform a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet az agrárterületek ökológiai állapotának javítására és ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzésére, azon keresztül, hogy a gazdálkodókat, mint a biodiverzitás-védelem kulcsfontosságú szereplőit arra ösztönzi, hogy földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állítsák elő termékeiket.

Az újszerű szabályozás a „zöldítés” gyakorlatát építi be a támogatás rendszerébe. Ezekre az intézkedésekre a közvetlen kifizetések 30%-át fordíthatják a tagállamok, teljesítésüket pedig kötelezővé teszik a gazdálkodók számára.


A tájékoztatás részeként eseményeket szervezünk, és kiadványokat készítünk.

Események:

Kapcsolódó kiadványaink

A program az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) támogatásával valósul meg.


« vissza