Ipar és környezetvédelem

Napjainkra már teljesen nyilvánvalóvá - és egyre szélesebb körben elfogadottá - vált, hogy a környezetvédelemi problémák csak a különböző érdekcsoportok (pl. vállalati szféra, kormányzat, tudomány, önkormányzatok, civil szervezetek, bankok és biztosítók stb.) együttműködésével oldhatók meg. Hazánkban is voltak már kísérletek a civil szervezetek üzleti szférával történő együttműködésére, de ennek még nem igazán alakult ki gyakorlata. Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával együttműködve 2000. szeptemberétől egy olyan programot dolgozott ki és kezdeményezett, amelynek célja a vállalati szféra és a civil (elsősorban zöld) szervezetek közti, szakmai alapokon nyugvó párbeszéd és együttműködés kialakítása. Ennek a párbeszédnek és egyáltalán az együttműködő problémamegoldásnak igen nagy a jelentősége, aktualitását és szükségességét pedig a későbbiekben külön fejezetben is tárgyaljuk. A program során partnerszervezetünk a Tisztább Termelés Magyarországi Központja, amely 1997 óta működik a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén.

A program tárgyául két olyan konkrét területet választottunk ezért ki, ahol a nyilvánosság és a vállalatok közti kommunikáció, valamint a környezetvédelmi döntéshozatalban történő részvétel különösen fontos, illetve a közeljövőben azzá fog válni. Az egyik legfontosabb ilyen terület az Európai Unió IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Integrált Szennyezés-megelőzés és Szabályozás) Direktívája és ennek egyre közelebb kerülő hazai bevezetése, amely 30 ipari szektorra ír elő egy teljesen új típusú környezetvédelmi engedélyezési folyamatot, és amely lehetővé teszi a nyilvánosság részvételét az engedélyezési folyamatban. A másik terület a vállalati környezeti jelentések témaköre, amely idehaza is terjedőben van és optimális esetben lehetőséget biztosít a vállalat és működésének hatásterületén élők közti kétirányú kommunikációra. Mindezek mellett szeretnénk bemutatni a vállalati gyakorlatban használatos, olyan környezeti menedzsment eszközöket, amelyek többé-kevésbé újnak számítanak még Magyarországon, de hasznosak lehetnek a vállalatok környezeti tevékenységének megítéléséhez.

A program úgy került kidolgozásra, hogy abból mind a civil (elsősorban zöld) szervezetek, mind pedig a vállalatok egyszerre profitálhassanak. A program során több kiadvány jelent meg, amelyeket többek közt környezet- és természetvédő szervezetekhez, rokon területen tevékenykedő egyéb nem-kormányzati szervezetekhez, vállalatokhoz, gazdasági szövetségekhez, valamint néhány tanácsadó céghez juttatunk el. Ezek mellett olyan tréningeket is szerveztünk, ahol az említett csoportok képviselői találkozhattak egymással, szóban is kaphattak információt a fent említett eszközökről, kicserélhették egymással kapcsolatban szerzett tapasztalataikat stb.

Legfrissebb kapcsolódó hír

A Shell, a GDF Suez és a Samsung nyerte a 2014-es Pinokkió-díjat!

Az október 9-én indult közönségszavazás lezárásaként a héten ünnepélyes keretek között kihírdették a Föld Barátai Franciaország, a Peoples Solidaires-ActionAid Franciaország és a CRID- kutatóközpont a legszennyezőbb vállalatokat pellengérre tűző közös versenyének győzteseit. A három kategórianyertes címét a Shell, a GDF Suez és a Samsung érdemelte ki.

Az összes kapcsolódó program megtekintése »