Egyetemi klubsorozat

Az idei évben, a Debreceni Egyetem Hallgatói Környezetvédelmi Bizottságával, valamint az ELTE Vezérhallgatói Karával egyetemi klub-sorozatot indítottunk a School of Sustainability és a Visegrádi projektek támogatásával.


A Debreceni Egyetem DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottságával közösen szervezet klub-sorozat első eseményen Andrew Morgan a „Valódi ár” (The True Cost) című dokumentum filmjét tekintették meg és az abban látottakat vitatták meg a résztvevő diákok. A film fókuszában a divatipar áll, bemutatva a fogyasztói társadalmat, megvizsgálva azt környezeti-, társadalmi hatások szempontjából. Érinti a tömeg média problémakörét és ezeket összeköti a globális kapitalizmussal.

A következő alkalmon („Klímavédelem a gyakorlatban”)Botár Alexa éghajlatvédelmi szakértőnk részvételével egy rövid kisfilm megtekintésére, beszélgetésre, tapasztalatcserére került sor. A résztvevő diákokkal megvitattuk a klímaváltozás által érintett lakosok helyzetét, a Párizsi Klímamegállapodás aktualitásait, az uniós klíma-energia terveket és vállalásokat. Szó esett arról is, hogy hogyan gyakorolhatunk nyomást itthon és mit tehetünk saját közösségünkben, életünkben a megújuló energia felé való átmenethez, illetve milyen szerepe lehet ebben a közösségi energia kezdeményezéseknek.

A soron következő eseményén az aquapónia, mint biológiai egyensúlyon alapuló rendszer megismerésére került sor. Az aquapónia olyan rendszer, ahol halak és konyhanövények egymást fenntartva élnek együtt. Az esemény alkalmával egy jól működő módszer került bemutatásra, amely amellett, hogy ismertette az aquapónia elvi működését, rávilágított annak környezettudatos jellemzőire is.

Az „Erdőmentők az ÖkoEsten!” címmel került megtartásra a következő alkalom, melyenaz erdőkben vagy azok szélein az illegális szemétlerakó helyekre azok káros hatásaira hívtuk fel a figyelmet (esztétikai problémák, közvetlen veszély az élőlényekre, vegyszerek talajba szivárgása stb.). Az alkalomra az Erdőmentők képviselője is ellátogatott, megismertük a munkájukat és a fenti problémákra válaszokat kerestünk.

A Vezér Hallgatói Egyesülettel (ELTE EKSZ) való együttműködésünk első alkalmán,az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemlélet program együttműködésében szervezett interaktív előadás-sorozat részeként a klímaváltozás által érinett csoportokról, a Párizsi Klímamegállapodásról, az uniós klímaenergia tervekről és vállalásokról esett szó.

A második alkalom „TTIP/CETA – A multik titkos hatalomátvétele?” című interaktív előadás célja volt, hogy a TTIP-ről és a CETA-ról minél átfogóbb képet kaphassanak az érdeklődők. Szó esett az egyezményekről való tárgyalások jelen helyzetéről és az egyén lehetőségekről.

Az harmadik alkalom „Környezettudatos egyetem” címmel zajlott, az előadás során sorra vettük, hogy mitől környezettudatos egy intézmény, azon belül is mire kell figyelnünk a kollégiumok esetében. Egy intézmény működése által okozott környezeti terhelés fokozottan nagy lehet, külön hangsúlyt kapott az emberek felelőssége és lehetőségei. Műhelymunka keretében helyi felmérés is készült, ahol felmértük a helyi környezeti problémákat és cselekvési tervet dolgoztunk ki.

A negyedik alkalmon „Komposztálási ismeretek” arra kerestük a választ, hogy meg lehet-e oldani a komposztálást intézményi keretek között, mit komposztálhatunk, mit nem. Szót ejtettünk a komposztálás számtalan hasznáról és nehézségéről gyakorlati példákon és interaktív játékokon keresztül.

Az ötödik klubbon hulladékgazdálkodás témában szervezünk interaktív műhelyt az érdeklődő kollégisták számára.Szó esett a hulladékkezelés fontosságáról, módjairól és legfőképpen a hulladékmegelőzés lehetőségeiről. A műhelyt az Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Kollégiumában lakó diákokkal közösen tartottuk meg.


Köszönjük az Európai Unió támogatását. A rendezvényen elhangzó információkért és a kiadványok tartalmáért a szervezők felelősek és az nem egyezik meg feltétlenül az Európai Unió véleményével. Az Európai Unió nem felelős a rendezvényen kapott információkért. 


« vissza