A magyar föld sorsa - kerekasztal beszélgetés

A magyar föld sorsával foglalkozó könyvet mutattak be ma Budapesten. A tudományos igénnyel készült tanulmánykötetben neves szerzők arra tesznek kísérletet, hogy a hazai földügy évezredes Kárpát-medencei történetiségének és mai alakulásának a nemzeti megmaradás szempontjából sorshatározó lényegét feltárják.A nemzetek modernkori biztonságát a természeti erőforrásaik minősége, mennyisége, állapota továbbá azok megőrzése határozza meg. Milyen intézkedésekre van szükség termőföldünk védelméhez? Hogyan alakul a magyar föld jövője? Erre a kérdésre kereste a választ a Magyar Természetvédők Szövetsége egy kerekasztal beszélgetésben, amit „A magyar föld sorsa” című könyv szerzőivel a könyvbemutató alkalmával folytatott. A kötet Andrásfalvy Bertalan, Ángyán József, Márai Géza, Molnár Géza és Tanka Endre tanulmányait tartalmazza.

Magyarországnak a lakosságához és területéhez viszonyítva relatíve nagy mennyiségű, jó minőségű termőföldje van. Ez országunk egyik legfontosabb nemzeti vagyona, melyet meg kell őriznünk, hogy minél több gazdálkodó magyar család számára biztosítsuk a földhöz való hozzáférést és a tisztes megélhetést – emelte ki a könyvbemutató kapcsán Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke. – Ezen túlmenően fenntartható módon kell gazdálkodnunk a földdel, annak érdekében, hogy ez a nemzeti kincs a jövő nemzedékek számára is rendelkezésre álljon.

A földzsákmányolás, például a zsebszerződéseknek a könyvben is tárgyalt problémája nem elszigetelt hazai jelenség, hanem egy globális problémakör része – hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programfelelőse. A termőföld, az ivóvíz megőrzése és az élelmiszertermelő képesség fenntartása az erőforrások szűkössé válásával ma már nemzetbiztonsági ügy, egyre inkább stratégia fontosságúvá válik, emellett spekulációs célú befektetések célpontjává is lett. Európában a termőföld iránti hajsza fő hajtóereje a terület-alapú agrártámogatás rendszere, valamint a nyugat-európai és a kelet-európai termőföld árak közötti óriási különbség. Mindezt tetézi az új tagállamokban a földpiacok megnyitásának kényszere.

Termőföldünk védelme, a földzsákmányolás megakadályozása és a nagybirtokrendszer visszaszorítása érdekében a földforgalmi törvény újragondolására, a fenntarthatóság szempontjait integráló üzemszabályozási és földvédelmi törvények megalkotására, valamint az EU-s mezőgazdasági támogatási rendszer érdemi átalakítására lenne szükség – tette hozzá Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.

A bemutatott földkönyv hiteles látlelet a magyar föld múltjáról és jelenéről. Szakmai – tudományos igényű mű, ugyanakkor közérthető. Ajánljuk mindenkinek, aki fontosnak tartja földünk nemzeti önvédelmét – nyilatkozta Tanka Endre, a kötet társszerzője és szerkesztője.


A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg.

The project is supported by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary.

 

« vissza